EngangsposterEngangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2014.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Resultat før skat, core aktiviteter 4.262 5.162 4.736 14.160
Rebranding 0 0 0 0
Engangsposter i alt 0 0 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse -57 -132 -114 -303
Resultatafhængig løn -204 -186 -234 -624
Indskydergarantifonden -213 -213 -217 -643
​Afskrivning på solgte udlejningsaktiver ​-95 ​-111 ​-105 ​-311
Skyggekonto -52 -30 65 -17
Andre usædvanlige poster i alt -621 -672 -605 -1.898
Eliminering af egne aktier -177 -12 -32 -161
Justeret resultat før skat 5.000 5.846 5.373 16.219


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
2014
Nettorenteindtægter 0 0 0 0
Handelsindtægter -117 -12 -32 -161
Øvrige indtægter -95 -111 -105 -311
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -52 -30 65 -17
Indtægter i alt -264 -153 -72 -489
Omkostninger -474 -531 -565 -1.570
Nedskrivninger 0 0 0 0
Effekt på resultat før skat -738 -684 -637 -2.059

Senest opdateret: 30-10-2014

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (211 KB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility