Engangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskab for 2016.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
2016
ÅTD
Resultat før skat​ 6.271 5.780 6.267 7.039 25.357
​Salg/korrigering af ejendomme 825​ ​0 0​ 200​ 1,025
​Refusion af moms og lønsumsafgift, etc. 68​​ ​0 ​0 ​0 ​68
​Tilbageførsel af hensættelse til operationelle risici 66​ ​0 ​0 ​0 ​66
​Salg af VISA Europe 0​ 280​ ​107 ​0 387
​Værdiregulering af associerede virksomhed ​0 ​0 ​213 ​0 213​
​Salg af associerede virksomheder 0​ 0​ 0​ 400​​ 400​
​Ændring i portefølje af forsikringskontrakter ​0 ​0 ​175 0​​ 175​​
Engangsposter i alt ​959 ​280 ​495 600​​ ​2.334
Justeret resultat før skat 5.312 5.500 5.772 6.439 23.023


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mi​o. kr.
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
2016
ÅTD
Nettorenteindtægter 0 0 0 0 0
​Nettogebyrindtægter ​0 0​ ​0 ​0 0​
Handelsindtægter 0 ​280 ​282 ​400 962​
Øvrige indtægter 825 ​0 ​213 ​200 1.238​​
Indtægter i alt 825 ​280 ​495 ​600 2.200​​​​
Omkostninger ​134 ​0 ​0 ​0 134
​Nedskrivninger ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
Effekt på resultat før skat 959 280 495 600 2.334


Senest opdateret: 02-02-2017​​​​

Kom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility