Engangsposter

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der bliver kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskab for de første ni måneder af 2016.


Engangsposter og andre usædvanlige poster

Engangsposter      
Mio. kr.
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
2016
ÅTD
Resultat før skat​ 6.271 5.780 6.267 12.051
​Salg/korrigering af ejendomme 825​ ​0 0​ ​825
​Refusion af moms og lønsumsafgift, etc. 68​​ ​0 ​0 ​68
​Tilbageførsel af hensættelse til operationelle risici 66​ ​0 ​0 ​66
​Salg af VISA Europe 0​ 280​ ​107 387
​Værdiregulering af associerede virksomhed ​0 ​0 ​213 213​
​Ændring i portefølje af forsikringskontrakter ​0 ​0 ​175 175​​
Engangsposter i alt ​959 ​280 ​495 ​1.734
Justeret resultat før skat 5.312 5.500 5.772 16.584


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Engangsposter      
Mi​o. kr.
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
2016
ÅTD
Nettorenteindtægter 0 0 0 0
​Nettogebyrindtægter ​0 0​ ​0 0​
Handelsindtægter 0 ​280 ​282 562​
Øvrige indtægter 825 ​0 ​213 1.038​​
Indtægter i alt 825 ​280 ​495 1.600​​​​
Omkostninger ​134 ​0 ​0 134
​Nedskrivninger ​0 ​0 ​0 ​0
Effekt på resultat før skat 959 280 495 1.734


Senest opdateret: 28-10-2016​​​​

Kom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility