RapporteringRapportering

Siden 2009 har de 1100 største danske virksomheder være forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i forbindelse med deres årsrapportering. De virksomheder, der er omfattet af lovkravet, skal oplyse om virksomhedens politikker, aktiviteter og resultater på området. Redegørelsen skal indgå i Årsrapportens ledelsesberetning, i en separat rapport eller på virksomhedens hjemmeside. 

Hvis virksomheden har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller Principles for Responsible Investment (PRI), er det tilstrækkeligt at henvise til den fremskridtsrapport, som virksomheden udarbejder i forbindelse med medlemskabet.

Danske Bank-koncernen har støttet FN’s Global Compact siden 2007. Derfor refererer vi til vores Global Compact Communication on Progress-rapport (COP) som opfyldelse af lovkravet om rapportering af samfundsansvar.

Koncernens CR-rapportering omfatter:


Du kan downloade koncernens CR-rapport, CR Fact Book og Global Compact-rapporten som pdf-dokumenter nedenfor.

Pdf-dokumenter kan læses med Adobe Reader. Download Adobe Reader®

Senest opdateret den 6. februar 2014.

 

RapporterRapporter

Reports Download Reporting principles
Corporate Responsibility 2013
  10.4 MB
 139 KB
CR Fact Book 2013  881 KB
Global Compact COP 2013  435 KB
Carbon neutrality statement 2013  469 KB

Vil du vide mere?Vil du vide mere?

Se flere rapporter

Alle Danske Bank-koncernens rapporter er tilgængelige under menupunktet Investor Relations.

Se alle rapporter
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility