Stresstest

Danske Bank har sammen med 50 andre europæiske banker i løbet af foråret 2016 deltaget i en fælles europæisk stresstest på foranledning af EBA (European Banking Authority). Formålet med stresstesten er at vurdere sundheden i den europæiske banksektor og de enkelte bankers evne til at absorbere tab i forskellige økonomiske scenarier. Testen viser, at Danske Bank har en solid margin i forhold til kapitalkravene.

Udgangspunktet for stresstesten er risiko- og regnskabsoplysninger pr. ultimo 2015, og stresstesten indeholder to makroøkonomiske scenarier for perioden 2016-2018 - et basisscenarie og et stresset scenarie.

Som resultat af stresstesten opgøres Danske Bank-koncernens egentlige kernekapitalsprocent ultimo 2018 til 17,7 pct. og 14,0 pct. i henholdsvis basis- og stressscenariet. Danske Bank-koncernens samlede kapitalprocent opgøres ultimo 2018 til 22,7 pct. og 18,9 pct. i henholdsvis basis- og stressscenariet.

En egentlig kernekapitalprocent ultimo 2018 på 14 pct. svarer til en overdækning på 3,7 pct. i forhold til gradvist indfasede kapitalkrav. En samlet kapitalprocent på 18,9 pct. svarer til en overdækning på 3,9 pct. eller godt 30 mia. kr.

I forhold til fuldt indfasede CRR/CRD4 krav udgør overdækningen i den egentlige kernekapitalprocent og den samlede kapitalprocent henholdsvis 2,5 pct. og 1,1 pct.

Resultaterne af Danske Banks stresstest er tilgængelige på danskebank.com/stresstest


 

 

 Sidst opdateret: 29-07-2016​​​

Hvad er EBA?

EBA (tidligere CEBS) er Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Medlemmer af EBA er EU-landenes tilsynsmyndigheder. Centralbanker uden tilsynsansvar har observatørstatus.

EBA rådgiver EU institutionerne om politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål ifm. banktilsyn. Det har ligeledes til formål at fremme samarbejde og konvergens af tilsynspraksis i EU, gennem udvikling af retningslinier og anbefalinger rettet mod såvel kreditinstitutter som nationale myndigheder.

Besøg eba.europa.eu og læs mere om EBA's EU kapital- og stresstest

Hvis du vil vide mere...

Interne stresstests

Danske Bank-koncernen udarbejder i forvejen stresstest som et led i kapitalplanlægningen. Se de interne stresstest i koncernens risikorapport.

 

  Download risikorapporten 2015​ (2,2 MB)

Eksterne links

Du kan læse mere på Finanstilsynets, Nationalbankens og EBA's hjemmesider.

Finanstilsynet
Nationalbanken
EBA

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility