FinansieringsstrategiFinansieringsstrategi

Danske Bank-koncernen er en international virksomhed med aktiviteter i mange lande. Koncernens finansieringsstrategi afspejler dette, i og med at vi deltager aktivt på det internationale finansielle marked som udsteder af obligationer og andre gældsinstrumenter. 

Koncernen er aktiv på flere forskellige kapitalmarkeder via en bred vifte af obligationsprogrammer. Det drejer sig eksempelvis om helt korte Commercial Papers såvel som SDO’er med lang løbetid. En stor del af koncernens udlån er danske realkreditlån, som er finansieret med realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark.

Koncernen benytter desuden de internationale kapitalmarkeder som et vigtigt led i kapitalstyringen til at optage forskellige former for efterstillet kapital.Læs mere om Danske Bank-koncernens likviditets- og kapitalstyring.


Koncernens realkreditaktiviteter

Aktiviteterne i Realkredit Danmark finansieres ved at udstede realkreditobligationer. Læs mere om Realkredit Danmarks obligationer.


Senest opdateret: 22-07-2015

Kom videreKom videre

Kapitalkravsdirektiv
Danske Banks kapitalkravsdirektiv er et EU-direktiv, der fastsætter reglerne for bankers og pengeinstitutters kapitaldækning.

Læs mere om CRD
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility