Andre programmer

Danske Bank har programmer, der er med til at sikre en diversificering af bankens fundingkilder. Nedenfor er nogle af de mest anvendte programmer beskrevet.


Program for strukturerede obligationer - 20. juni 2017
Danske Bank har etableret et obligationsprogram for strukturerede obligationer. Programmet benyttes hovedsageligt til at udstede strukturerede obligationer til retail-kunder med fortrinsvis lang og mellemlang løbetid. Den nuværende limit for programmet er 5 mia. EUR.

Læs prospektet for Strukturerede Obligationer 

Resumé - på dansk

Resumé - på finsk

Resumé - på svensk​


Som led i programmet er følgende tillæg blevet offentliggjort

Læs prospektet supplement nr. 3

Læs prospektet supplement nr. 2

Læs prospektet supplement nr. 1​


Program for strukturerede obligationer - 22. juni 2016
Danske Bank har etableret et obligationsprogram for strukturerede obligationer. Programmet benyttes hovedsageligt til at udstede strukturerede obligationer til retail-kunder med fortrinsvis lang og mellemlang løbetid. Den nuværende limit for programmet er 5 mia. EUR.

Læs prospektet for Strukturerede Obligationer 

Resumé - på dansk 

Resumé - på finsk 

Resumé - på svensk


Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:

Læs prospektet supplement nr. 4​

Læs prospektet supplement nr. 3

Læs prospektet supplement nr. 2

Læs prospektet supplement nr. 1​


Program for strukturerede obligationer - 23. juni 2015
Danske Bank har etableret et obligationsprogram for strukturerede obligationer. Programmet benyttes hovedsageligt til at udstede strukturerede obligationer til retail-kunder med fortrinsvis lang og mellemlang løbetid. Den nuværende limit for programmet er 5 mia. EUR.

Læs prospektet for Strukturerede Obligationer 

Resumé - på dansk 

Resumé - på finsk 

Resumé - på svensk 


Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:

Læs prospektet supplement nr. 1

Læs prospektet supplement nr. 2​

Læs prospektet supplement nr. 3

Læs prospektet supplement nr. 4


Program for strukturerede obligationer - 19. september 2014
Danske Bank har etableret et obligationsprogram for strukturerede obligationer. Programmet benyttes hovedsageligt til at udstede strukturerede obligationer til retail-kunder med fortrinsvis lang og mellemlang løbetid. Den nuværende limit for programmet er 5 mia. EUR.

Læs prospektet for Strukturerede Obligationer

Resumé - på dansk 

Resumé - på finsk 

Resumé - på svensk 

Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:

Læs prospektet supplement nr. 1 

Læs prospektet supplement nr. 2 

Læs prospektet supplement nr. 3 

Læs prospektet supplement nr. 4 

Læs prospektet supplement nr. 5  Warrant- og certifikatprogram - 19. juni 2017
Danske Bank har etableret et warrant- og certifikatprogram. Programmet anvendes overvejende til udstedelser af strukturerede warrants og strukturerede certifikater til en række kunder. Programmet har i øjeblikket et maksimum på 5 mia. euro. Investering i warrants og certifikater indebærer en høj risiko, herunder risikoen for at miste hele det investerede beløb.    
 
  
 
 
Som led i programmet er følgende tillæg blevet offentliggjort
 
 
 


Warrant- og certifikatprogram - 20. juni 2016
Danske Bank har etableret et warrant- og certifikatprogram. Programmet anvendes overvejende til udstedelser af strukturerede warrants og strukturerede certifikater til en række kunder. Programmet har i øjeblikket et maksimum på 5 mia. euro. Investering i warrants og certifikater indebærer en høj risiko, herunder risikoen for at miste hele det investerede beløb.    
 
  


Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort: 


Warrant- og certifikatprogram - 22. juni 2015
Danske Bank har etableret et warrant- og certifikatprogram. Programmet anvendes overvejende til udstedelser af strukturerede warrants og strukturerede certifikater til en række kunder. Programmet har i øjeblikket et maksimum på 5 mia. euro. Investering i warrants og certifikater indebærer en høj risiko, herunder risikoen for at miste hele det investerede beløb.    
 
  

Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:Warrant- og certifikatprogram - 2. juli 2014
Danske Bank har etableret et warrant- og certifikatprogram. Programmet anvendes overvejende til udstedelser af strukturerede warrants og strukturerede certifikater til en række kunder. Programmet har i øjeblikket et maksimum på 5 mia. euro. Investering i warrants og certifikater indebærer en høj risiko, herunder risikoen for at miste hele det investerede beløb.    
 
  
 
Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:
 

Supplement nr. 1 

Supplement nr. 2 

Supplement nr. 3 

Supplement nr. 4 

Supplement nr. 5

Supplement nr. 6  

Du kan desuden læse prospektets resume på dansk:

Resume af prospektet


Warrant- og certifikatprogram - 5. juli 2013
Danske Bank har etableret et warrant- og certifikatprogram. Programmet anvendes overvejende til udstedelser af strukturerede warrants og strukturerede certifikater til en række kunder. Programmet har i øjeblikket et maksimum på 5 mia. euro. Investering i warrants og certifikater indebærer en høj risiko, herunder risikoen for at miste hele det investerede beløb.    
 
  
 
Som en del af programmet er følgende supplementer offentliggjort:
 

Supplement nr. 1 

Supplement nr. 2 

Supplement nr. 3 

Supplement nr. 4 


Realkredit Danmark
I 2001 blev Realkredit Danmark en del af Danske Bank-koncernen. Realkredit Danmark er et dansk realkredit institut, hvis eneste formål er at yde realkreditlån til privat- og erhvervskunder til finansiering af fast ejendom baseret på udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer. Indtil 2007 udstedte Realkredit Danmark realkreditobligationer, der i dag er kvalificeret som særligt dækkede realkreditobligationer. Udstedelsen sker på daglig basis med fuld sikkerhed i den belånte ejendom. Realkredit Danmark udsteder i en bred vifte af obligationer som varierer i løbetid, afdragsprofil, indbygget konverterbarhed, valuta, m.m.

Link til Realkredit Danmark

Danske Bank plc
Danske Bank plc (tidligere Sampo Bank plc) har siden 2005 været udsteder af særligt dækkede obligationer gennem et datterselskab Sampo Housing loan Bank plc. Pr. 31. december 2011 fusionerede Sampo Housing Loan Bank med Sampo Bank plc, og den 15. november blev navnet ændret til Danske Bank plc. 

Danske Bank plc udsteder særlig dækkende obligationer og senior usikret gæld på baggrund af et Euro Medium Term Note and Covered Bond Programme i henhold til de finske lovregler. Det nuværende limit for programmet er 10 mia. EUR.

 Læs Danske Bank plc's prospekt her

 

 

​Gamle Prospekter for Strukturerede Obligationer

Læs det aktie-, råvare- og indeksrelaterede prospekt her

Læs det rente- og kreditrelaterede prospekt her
 

 


Senest opdateret: 09-11-17​​​​​​​​​​​​​​​

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Hvis du har yderligere spørgsmål til vores særligt dækkede obligationsprogram er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility