Udstedte obligationer

Danske Bank finansierer sine aktiviteter ved bl.a. at udstede obligationer med mellemlang og lang løbetid på forskellige markeder og i flere valutaer. Udstedelserne varierer i størrelse alt efter, om der er tale om rene privatplaceringer eller om udstedelser, der er noteret på en børs.

Find koncernens forskellige udstedte obligationer

Hybrid kernekapital

Her kan du se koncernens udstedelser af hybrid kernekapital og finde yderligere informationer om bl.a. rente, udløb og vilkår.

Særligt dækkede obligationer

Her kan du se koncernens udstedelser af særligt dækkede obligationer (SDO) og finde yderligere informationer om bl.a. rente, udløb og vilkår.

Seniorgæld

Her kan du se koncernens udstedelser af seniorgæld og finde yderligere informationer om bl.a. rente, udløb og vilkår.

Supplerende kapital

Her kan du se koncernens udstedelser af supplerende kapital og finde yderligere informationer om bl.a. rente, udløb og vilkår.

Læs mere

Kapitalkravsdirektiv
Danske Banks kapitalkravsdirektiv er et EU-direktiv, der fastsætter reglerne for bankers og pengeinstitutters kapitaldækning.

Læs mere om CRD
Rating
Danske Bank er vurderet af tre store internationale kreditvurderingsbureauer: Moody's, Standard & Poor's og Fitch Rating.

Rating
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility