Fact book

Her kan du få en oversigt over fakta om Danske Bank-koncernen. Det giver dig en mere detaljeret viden om koncernen og de enkelte forretningsområder inden for emnerne:

 • rating
 • geografisk tilstedeværelse
 • nøgletal
 • indtægtssplit
 • rentemarginaler
 • fordeling af nettorenteindtægter på landebasis 
 • fordeling af ind- og udlån
 • omkostninger
 • markedsandele
 • ejerforhold
 • kreditkvalitet

Vi opdaterer fact book hvert kvartal i forbindelse med offentliggørelsen af regnskaber - bemærk venligst, at tallene ikke er revideret og blot skal ses som supplerende information.

Seneste fact book:


Ny finansiel rapportering - 2013
Fra og med første kvartal 2013 foretog vi en række ændringer i præsentationen af koncernens hovedtal. Samtidig blev koncernens nye organisation indarbejdet i den finansielle rapportering. Disse ændringer blev annonceret og beskrevet i Årsrapport 2012.

Se kvartalsdata for 2012 baseret på den nye finansielle rapportering nedenfor. Bemærk, at kvartalsdata for 2012 er pro forma tal, der i en vis udstrækning er estimeret og baseret på en række antagelser, fordelinger etc., idet den nye organisationsstruktur blev implementeret i løbet af andet halvår 2012.Nyt forretningsområde - 2011
Fra og med første kvartal 2011 er opdelingen af regnskabet på forretningsområder ændret. Corporate Banking er blevet et selvstændigt forretningsområde, udskilt fra bankaktiviteter i Danmark, Finland, Sverige og Norge samt Danske Markets. Se ændringer i regnskabsopgørelsen fordelt på kvartaler i 2010 for de nye forretningsområder her.


''''

Kom videre

Finansiel kalender

Find datoer for Danske Banks præsentationer, konferencer og offentliggørelse af regnskaber.

Kalender

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility