Mod en CO2-begrænset økonomi

Danske Bank ønsker at spille en rolle i omstillingen til en CO2-begrænset økonomi. Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi direkte i vores aktiviteter og indirekte i samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.

 

 

 

Vores klimastrategi

I Danske Bank har vi i mange år arbejdet på at reducere vores negative indvirkning på miljøet. Vi udarbejdede vores første klimastrategi i 2007, og vi opdaterer den med jævne mellemrum, senest i 2015.

Læs mere om klimastrategi

Største private ejer af solcelleparker

I 2015 investerede Danica Pension DKK 35 mio. i energieffektivitet. I perioden frem til 2020 vil Danica Pension investere i alt DKK 200 mio. kr. i flere projekter med henblik på at nedbringe energiforbruget i vores ejendomsportefølje med 30 %. I samme periode vil vi investere DKK 100 mio. i 18 store solcelleparker på Danica Pensions ejendomme, hvilket gør os til den største private ejer af solcelleparker i Danmark.

3.200

Så mange tons vil vi reducere CO2-udledningen med pr. år i perioden frem til 2020.

Investeringer af egne penge i grønne obligationer

Siden december 2014 har Danske Bank Treasury, der har ansvaret for bankens egne obligationsbeholdninger, investeret cirka DKK 1 mia. kroner i grønne obligationer. Grønne obligationer udstedes til finansiering af projekter, som har en positiv indvirkning på miljøet, f.eks. store projekter inden for vedvarende energi, herunder vindmølleparker, og byudviklingsprojekter med vedvarende transport og infrastruktur. Obligationerne skal opfylde visse kriterier for bæredygtighed.

Læs mere

Vores holdning til klimaforandringer

I 2016 offentliggjorde vi vores første position statement om klimaforandringer for at præcisere, hvordan vi håndterer udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne, og for at skabe en fælles ramme for en proaktiv dialog med vores interessenter om emnet.

 


Læs mere

Kort om vores miljøindsats og resultater

CO2-neutral siden 2009

Mål om at reducere energiforbruget med 15 % frem mod 2018 fra 2014-niveauet

Al el, der forbruges i Danske Bank, kommer fra vedvarende energikilder

Næstbedste vurdering i Carbon Disclosure Project blandt nordiske finansielle institutioner i 2016

Dokumenter om miljø

  • 04. apr 2016Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 06. feb 2017CR Report 2016
  • 06. feb 2017Danske Bank CR Factbook 2016
  • 02. feb 2017CO2 Emission Statement 2016