Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2017, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 25. apr 2017Vedtægter for Danske Bank
 • 14. sep 2017Forretningsorden - Direktionen
 • 14. sep 2017Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 01. aug 2013Corporate Governance-struktur
 • 02. feb 2017Corporate Governance Rapport 2016
 • 02. feb 2017Risk Management 2016
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 14. nov 2017Responsible Investment Policy
 • 23. maj 2017AML CTF and Sanctions Policy
 • 18. maj 2017Whistleblowing Policy
 • 15. maj 2017Compliance Policy
 • 26. apr 2017Tax Policy
 • 20. mar 2017Remuneration Policy
 • 31. jan 2017External Publication of Information Management Policy
 • 01. nov 2016Stakeholder Policy
 • 11. okt 2016Investor Relations politik
 • 03. okt 2016Diversitets- og inklusionspolitik
 • 03. okt 2016Responsibility Policy
 • 02. nov 2014Conflict of Interest Policy

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 20. mar 2017Remuneration Policy
 • 09. mar 2017Remuneration Report 2016
 • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
 • 02. feb 2017Remuneration of management 2016

Generalforsamling

Danske Banks afholdt generalforsamling den 16. marts 2017.
Se mere

Rapportering & revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere

Konkurrencelovgivning

Danske Bank byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er vores politik til fulde at overholde konkurrencelovgivningen.
Læs mere