Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2017, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

  • 25. apr 2017Vedtægter for Danske Bank
  • 01. sep 2016Forretningsorden - Direktionen
  • 01. sep 2016Forretningsorden - Bestyrelsen
  • 01. aug 2013Corporate Governance-struktur
  • 02. feb 2017Corporate Governance Rapport 2016
  • 02. feb 2017Risk Management 2016
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

  • 20. mar 2017Remuneration Policy
  • 09. mar 2017Remuneration Report 2016
  • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
  • 02. feb 2017Remuneration of management 2016

Whistleblowing

Alle medarbejdere har mulighed for whistleblowing. Vi har en interesse i at etablere og opretholde et miljø, som stimulerer en fri informationsstrøm – også når det gælder en medarbejders sikkerhed, når den pågældende rapporterer en mistanke samt beskyttelse mod repressalier. Indberetninger og spørgsmål, der modtages via whistleblower-systemet, behandles som strengt fortrolige oplysninger og tilgår Group Compliance samt bestyrelsens revisionsudvalg.

Generalforsamling

Danske Banks afholdt generalforsamling den 16. marts 2017.
Se mere

Rapportering og revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere

Konkurrencelovgivning

Danske Bank byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er vores politik til fulde at overholde konkurrencelovgivningen.
Læs mere