Markedsstatistik

Her finder du nogle markedsstatistikker om vores hjemmemarkeder - Danmark, Sverige, Norge, Irland, Finland og Baltikum - i en Excel-fil. Filen indeholder statistikker på udlånsvolumen, udlånsmarginaler, realkreditaktivitet, børsindeks og mere.

 Download markedsstatistik (6,7MB)


Statistikkerne er indsamlet fra eksterne kilder som
 • Danmarks Nationalbank (www.nationalbanken.dk)
  Nationalbankens formål er at opretholde et stabilt og velfungerende pengevæsen i Danmark.

 • Realkreditforeningen (www.realkreditforeningen.dk)
  En forening af institutter, som yder lån baseret på udstedelse af realkreditobligationer efter realkreditloven.

 • Statistiska Centralbyrån (www.scb.se)
  Kontoret er en central forvaltningsmyndighed i Sverige med ansvar for udarbejdelse af officielle statistikker og andre statslige statistikker og har i den forbindelse til opgave at koordinere og understøtte indsamlingen og udbredelsen af statistik.

 • OMX Group (www.omxgroup.com)
  OMX' nordiske børs fungerer som en hovedindgang til de nordiske og baltiske finansielle markeder, hvilket skaber større interesse, muligheder og investeringer i hele regionen.

 • Norges Bank (www.norgesbank.no)
  Norges Bank skal bidrage til at fremme tilliden til norsk økonomi og det finansielle system.

 • Central Bank & Financial Services Authority of Ireland (www.centralbank.ie)
  Den irske nationalbank er med i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

 • Irish Stock Exchange (www.ise.ie)
  Den irske fondsbørs spiller en væsentlig rolle i den finansielle infrastruktur i Irland gennem handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer.

 • Finlands Nationalbank (www.bof.fi)
  Den finlandske nationalbank er med i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

 • Letlands Nationalbank (www.bank.lv)
  Det lettiske nationalbank har til formål at opretholde et stabilt og velfungerende pengevæsen i Letland.

 • Estlands Nationalbank (www.bankofestonia.info)
  Den estiske nationalbanks hovedformål er at deltage i den økonomiske politik i Estland samt at skabe stabilitet i det finansielle system.

 • Litauens Nationalbank (www.lb.lt)
  Den litauiske nationalbank er uafhængig af den litauiske regering. Dens formål er at opretholde prisstabilitet i Litauen.Senest opdateret: 03-10-2012

Kom videre

Finansiel information
Her har du mulighed for at downloade Danske Bank-koncernens regnskabsopgørelser fra 2004 og frem.

 Regnskabsopgørelser
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility