En strategisk tilgang til ansvarlighed

I 2015 har vi udarbejdet en ny strategi for ansvarlighed (CR). Strategien gør os i stand til at håndtere vigtige udfordringer på en måde, der skaber værdi for både samfundet og Danske Bank. Vores fokusområder er økonomisk tryghed og tilgængelighed. Samtidig vil vi arbejde aktivt med at integrere ansvarlighed i vores kerneforretning.

Vores rolle og ansvar
Vi er en nordisk universalbank og tilmed den største bank i Danmark. Vi spiller derfor en vigtig rolle i samfundet, som først og fremmest er at bidrage til vækst, velstand og finansiel stabilitet. Det gør vi at drive en solid og lønsom forretning på en ansvarlig og transparent måde og ved at stille vores ekspertise og kompetencer til rådighed for samfundet.

Vi inddrager vores interessenter
Vi har rådført os med en række interessenter, herunder kunder, i forbindelse med udarbejdelsen af den nye CR-strategi. Vi har benyttet os af undersøgelser, interviews og workshops og spurgt vores kunder og medarbejdere, hvad de forventer af Danske Bank, når det drejer sig om ansvarlighed. Det har givet os værdifulde oplysninger og været et vigtigt bidrag til strategien.

Hovedkonklusionerne er, at Danske Bank har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre finansiel stabilitet og økonomisk vækst, og at vi har et særligt ansvar i Danmark på grund af vores lange historie og størrelse. Vi kan også se, at det er vigtigt, at vi arbejder videre med at integrere ansvarlighed i vores kerneforretning.   

Økonomisk tryghed og tilgængelighed er vigtige områder
Vi har identificeret to vigtige områder, hvor vi mener, at Danske Bank spiller en særlig rolle – økonomisk tryghed og tilgængelighed. Økonomisk tryghed handler om at sætte mennesker og virksomheder i stand til at træffe fornuftige økonomiske beslutninger. Tilgængelighed handler om at sikre en ansvarlig overgang til fremtidens finansielle serviceydelser. It-sikkerhed er en vigtig del af begge områder.

Samtidig fortsætter vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i vores kerneforretning med fokus på følgende fem områder: Vores bidrag til samfundet, vores kunderelationer, vores rolle som arbejdsgiver, vores påvirkning af miljøet og forholdet til vores leverandører.

Hvis du vil vide mere?

Leverandørpolitik og retningslinjer

​Leverandørpolitikken hører under vores Code of Conduct og skaber rammerne for ansvarlig leverandørstyring.

Læs leverandørpolitikken

Aflønningspolitik
Aflønningspolitikken gælder for alle ansatte og afspejler målsætningen om en ordentlig governance proces.

Læs aflønningspolitikken
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility