Pensionistforeninger

Pensionistforeninger

Pensionistforeningerne i Danske Bank er inddelt i 11 regioner.

Du kan få mere information om de forskellige regioner via nedenstående links

Danske Bank Pensionistforeningen, Jylland Nord

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
Henvendelse kan rettes til:
Henriette R. Andersen
Sekretær i Pensionistforeningen
E-mail: henr_and@hotmail.com

Danske Bank Pensionistforeningen, Århus

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
Henvendelse kan rettes til:
Arild Larsen
Sekretær i Pensionistforeningen
E-mail: arild.larsen@mail.dk

Danske Bank Pensionistforeningen, Fyn

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
Vi holder møde den 1. onsdag i måneden, hvor vi mødes kl. 13.00, hvor intet andet er nævnt.
Ca. halvdelen af møderne er med ægtefælle/samlever.
Programmet udsendes 2 gange om året, h.h.v. i februar/marts og august/september.
 
Henvendelse kan rettes til:
Bente Vinberg
Formand
E-mail: vinberg@dsa-net.dk

Danske Bank Pensionistforeningen, Vejle

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 arrangementer.

Henvendelse om optagelse i foreningen i Vejle kan rettes til kasserer i Pensionistforeningen for Vejle:

Margit Nielsen
E-mail: ma@nielsen.mail.dk
Tlf. 75830198 – 21303518

Danske Bank Pensionistforeningen, Fredericia

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller - efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem banken og medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
I løbet af året afholder Pensionistforeningen 5 arrangementer nogle kun for medlemmerne, og nogle hvor ægtefælle/samlever inviteres med.
 
Henvendelse kan rettes til:
Lisbeth Deleuran
Formand
E-mail: Lisbeth.deleuran@youmail.dk
​​

BG Banks Pensionistforening Fyn

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank, og som har deres "rødder" i den tidligere BG Bank på Fyn.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra den tidligere BG Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
Foreningen afholder 6 - 9 arrangementer i løbet af året. Invitationer udsendes til det enkelte medlem. De fleste arrangementer er også for ægtefæller.
 
Henvendelse kan rettes til:
Poul Petersen
Formand
E-mail: pnp@email.dk

BikubenVeteranerne

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller pensionslignende ydelse fra Bikuben samt har personalevilkår i koncernen. Hvis medarbejderen umiddelbart efter sin fratræden fra koncernen tiltræder en anden stilling, bortfalder retten til medlemskab af foreningen. Retten til medlemskab indtræder igen, når dette arbejde afsluttes og de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt.

Kun tidligere ansatte kan deltage i møderne.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Bikuben, København og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.
 
Henvendelse kan rettes til:
Ole Olsen
E-mail: ole.ols@live.dk

Realkredit Danmarks Pensionistforening, Øst, København

(Reglerne for optagelse er senest ændret og vedtaget den 2. marts 2009).

Medlemskab af pensionistforeningen kan opnås:

  • hvis man er fratrådt en stilling i RD, når man er fyldt minimum 60 år
  • man som tidligere RD´er er fratrådt en stilling i Danske Bank, når man er fyldt minimum 60 år
  • medarbejdere, som tidligere har været ansat i RD, men som i forbindelse med fusioner, frasalg og lignende er blevet ansat i organisationer, der tidligere var en del af RD, kan på samme vilkår opnå medlemskab af pensionistforeningen. Det drejer sig eksempelvis om medarbejdere ansat i Fonden Realdania
  • tidligere medarbejdere i RD, der oppebærer pension fra Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse, kan opnå medlemskab af pensionistforeningen, når de er fyldt 60 år, selvom de på et tidligere tidspunkt er fratrådt en stilling i RD
  • er der tidligere medarbejdere, som ikke opfylder disse kriterier, men hvor det synes oplagt og naturligt, at de skal have mulighed for at være medlem af pensionistforeningen, kan der rettes henvendelse til foreningens formand, der foranlediger spørgsmålet forelagt for sekretariatet i RD


2 årlige møder afholdes normalt sidste torsdag i hhv. maj og november måned.

Henvendelse kan rettes til:
Mona Lisa Johansen
Formand
E-mail: monalisatschikai@live.dk
Tlf.: 48183930 eller 20623676
 
Niels Ebbe Lollike
Bestyrelsesmedlem
E-mail: lollike@post1.dknet.dk
Tlf.: 50453607
 
Steen Becker
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sbecker@live.dk
Tlf.: 47172970 eller 40139448

 ​​

Seniorklubben Danica

Klubbens formål er at formidle kontakten mellem tidligere medarbejdere i Statsanstalten for Livsforsikring eller Danica A/S.
 
Dette sker ved afholdelse af møder og sammenkomster, udflugter, slentreture, museumsbesøg og andre former for aktiviteter inden for givne rammer og muligheder.
 
Som medlem optages enhver, der enten:
  • Er pensioneret/er gået på efterløn fra Statsanstalten eller Danica eller et af de til Danica knyttede selskaber
  • Er ægtefælle/samlever til et medlem, der er afgået ved døden


Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt betingelserne for optagelse er til stede, afgøres af bestyrelsen

Henvendelse kan rettes til:
Asger Tang-Holbek
Sekretær
E-mail: pinasger@gmail.com

Danske Bank Pensionistforeningen, Esbjerg


Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4  - 5 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Anna Grethe Juelsen​
Formand
​​

Danske Bank Pensionistforeningen Sønderborg/Sønderjylland

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 - 5 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Kirsten Krogh
Bestyrelsesmedlem
E-mail: kirstenkrogh@bbsyd.dk​

Seniorklubben I Danske Bank - Horsens

Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller - efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.
 
Foreningens formål er at bevare sammenhold og venskab mellem medlemmerne og bevare kontakten til Danske Bank.
 
Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder.

Henvendelse kan rettes til:
Lene Milo​
Formand
​​​​​​

Danske Bank Pensionistforening, Haderslev

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 - 6 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Birger E. Mikkelsen
Formand
Tlf.: 21 56 92 99

Danske Bank Pensionistforeningen, Kolding

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank koncernen og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, der skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder foreningen 4-5 møder – nogle kun for medlemmerne og nogle hvor ægtefælle/samlever inviteres mod egenbetaling.

Henvendelse kan rettes til:
Kirsten Kongsted
Formand