e-Sourcing

I Danske Bank benytter vi e-Sourcing til at indhente informationer, tilbud og priser fra vores leverandører i forbindelse med udbud og vores daglige indkøb. Derudover benytter vi e-Auction, når det kan lade sig gøre.Hvad er e-Sourcing
e-Sourcing er en web-baseret måde at indhente tilbud, priser, informationer og forhandle med vores leverandører på. e-Sourcing understøtter hele vores indkøbsproces og sikrer en klar og professionel kommunikation med leverandørerne. Desuden sikrer e-Sourcing, at alle vores leverandører behandles på en fair og lige måde ved at få adgang til samme information under hele udbudsprocessen.

Fordele ved e-Sourcing

  • Tidsbesparende
  • Hurtig og nem måde at udveksle informationer på
  • Transparent og ensartet udbuds- og forhandlingsproces
  • Hurtigere beslutningsproces

 

Hvad er e-Auction
e-Auction er en online forhandling af pris på enten varer eller tjenesteydelser. Leverandøren får mulighed for at forbedre sit pristilbud, baseret på den pris, der er på markedet i øvrigt. e-Auction kan indeholde andet end selve prisen på varen eller tjenesteydelsen, eksempelvis service, kvalitet og andre ting. Disse parametre vil medvirke til, at resultatet afspejler det bedste tilbud for Danske Bank.

Fordele ved e-Auction

  • Tidsbesparende for begge parter
  • Markedstransparent
  • Væsentlig optimering af beslutningsprocessen
  • Deltagere vil få "real-time" information om markedet

 

e-Sourcing/e-Auction platformen
Danske Bank benytter Scanmarket A/S platform til e-Sourcing og e-Auction.

Virksomheden og den/de personer, som forhandler med banken, skal oprettes i systemet. Banken sørger for at oprette leverandøren samt den eller de personer, som skal have adgang til systemet.

 

Deltagelse i en e-Sourcing eller en e-Auction event
Når en e-Sourcing eller e-Auction event skal finde sted, vil kontaktpersonen modtage en velkomstmail, med et link til den pågældende event, samt en kort beskrivelse af eventen og hvilket tidsrum den løber.

Kontaktpersonen skal gemme mailen, så længe den enkelte event løber, for at have adgang til eventen. Når eventen er slut, er der ikke længere adgang til Scanmarket systemet.

 

Sikkerhed
Det er kun den deltagende leverandør og banken, der kan se de informationer, priser og andre oplysninger, som lægges ind i Scanmarket systemet under den enkelte event. Andre leverandører har ikke adgang til disse oplysninger.​

Kontakt

Group Procurement


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring mellem 9 og 16


33 44 00 00


Skriv til os

Direkte kontakter for

Investorer Journalister Jobsøgende Corporate Responsibility