Koncernbredt fokus på risici

Danske Bank-koncernen har pr.  1. januar 2010 oprettet en ny central risikofunktion, Group Risk, som skal sikre et øget og koncernbredt fokus på både eksisterende og kommende risici.  

Afdelingens chef, Chief Risk Officer Peter Rostrup-Nielsen, refererer direkte til Peter Straarup og bliver samtidig medlem af koncernens eksekutivkomite. "Det bliver min opgave at sikre, at koncernen lærer af sine  erfaringer og gennemfører nødvendige ændringer i måden at arbejde på", siger Peter Rostrup-Nielsen.

Foto af Peter Rostrup-NielsenSkal sikre et godt overblik
Ifølge den nye Chief Risk Officer er der flere årsager til, at koncernen har oprettet en central risikofunktion.

"En tværorganisat
orisk risikofunktion er best practice i finanshuse af Danske Bank-koncernens størrelse. Derudover sker der meget nyt inden for risikostyring i øjeblikket. Vi har fået mere avancerede risikomodeller, og der kommer en lang række reguleringer fra politisk side, som vi skal have et samlet overblik over", fortæller Peter Rostrup-Nielsen.

På forkant med udviklingen
Group Risk får ansvaret for den overordnede risikopolitik og analyse og for at vurdere alle former for risici, herunder især kredit-, markeds- og andre finansielle risici, så koncernen tilpasser sig markedets aktuelle forhold. Afdelingen skal styrke koncernens risikostyrings-værktøjer og samtidigt have kontakten til tilsynsmyndigheder i de lande, koncernen opererer i.



En erfaren Chief Risk Officer
Peter Rostrup-Nielsen er 43 år og uddannet økonom. Han startede i koncernen 1991og kommer fra en stilling som Head of Strategy i Group Finance. Peter Rostrup-Nielsen har blandt andet været chef for områderne Performance & Financial Management og Investor Relations.

Publiceret den 14. januar 2010

Kontakt os

Kontakt Group Risk, Chief Risk Officer Peter Rostrup-Nielsen, på tlf. + 45 45 14 07 60.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility