Danske Bank sætter renten op

Den 6. juni 2007

Pressemeddelelse
Efter at Nationalbanken har forhøjet diskontoen og indskudsbevisrenten den 9. marts og 7. juni 2007 med i alt 0,50 procentpoint, hæver Danske Bank sine rentesatser med virkning fra mandag den 11. juni 2007. Indlåns- og udlånsrentesatserne hæves med op til 0,50 procentpoint.

For de kundepakker, der blev introduceret den 15. maj 2007, hæves udlån med 0,25 procentpoint og indlån med op til 0,50 procentpoint.

Danske Højrente og Danske Netopsparing hæves med 0,25 procentpoint til 4,25 pct.

Danske Prioritet følger indskudsbevisrenten og hæves automatisk med 0,25 procentpoint
den 7. juni 2007.

Yderligere information om renteændringerne vil blive annonceret i dagspressen.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility