US MTN program

Følgende materiale vedrørende Danske Banks U.S. medium-term note-program udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer. Ej heller vil salg af værdipapirer gennemføres i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring til tilbud eller et sådant salg ville være ulovligt uden en registrering, fritagelse fra registrering eller handling i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Dette materiale henvender sig ikke til og er ikke tilgængeligt for personer, der befinder sig i jurisdiktioner, hvor tilbud om salg af værdipapirer ikke er tilladt.

Følgende materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke sælges i USA uden registrering i United States Securities and Exchange Commission eller fritagelse fra denne registrering i henhold til U.S. Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer ("U.S. Securities Act"). De i materialet omtalte værdipapirer, har ikke været og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger fritagelse fra eller transaktionen ikke er omfattet af registreringskravet i henhold til U.S. Securities Act. Der foretages ikke offentligt udbud af sådanne værdipapirer i USA.  Hvis du befinder dig i USA eller er en "U.S. Person" (som defineret i Regulation S i U.S. Securities Act) (en "U.S. Person") og ønsker adgang til det følgende materiale, skal du være en "qualified institutional buyer ("QIB") som defineret i Rule 114A i U.S. Securities Act. Hvis du befinder dig i USA eller er en U.S. Person men ikke en QIB, kan du ikke få adgang til følgende materiale. Hvis du befinder dig i USA eller er en U.S. Person skal du klikke på linket nedenfor og bekræfte, at du er en QIB.

Følgende materiale udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden for Storbritannien, (ii) personer med professionel erfaring i sager, der vedrører investeringer, "investment professionals", som defineret i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller "high net worth entities" og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles som defineret i Article 49(2) (a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle personer i (i), (ii) og (iii) betegnes under ét som "relevante personer"). Personer, som ikke hører ind under gruppen af relevante personer, bør ikke agere eller disponere på grundlag af følgende materiale eller dets indhold.

Danske Bank, dealere (som defineret i dokumentationen for Danske Banks U.S medium-term note-program) eller andre mellemmænd indestår ikke for, at følgende materiale er lovligt udleveret eller at værdipapirer er lovligt udbudt, overholder de gældende registreringskrav eller andre krav i de pågældende jurisdiktioner eller er fritaget i henhold hertil, og påtager sig ikke ansvar for at have muliggjort udlevering eller udbud af denne art. Danske Bank, dealere eller andre mellemmænd har ikke foretaget dispositioner, der ville tillade offentligt udbud af værdipapirer eller udlevering af materialet i jurisdiktioner, hvor dispositioner er påkrævet med henblik herpå. Tilsvarende må værdipapirer hverken direkte eller indirekte udbydes eller sælges, og følgende materiale må ikke udleveres eller offentliggøres i nogen jurisdiktioner, medmindre dette medfører overholdelse af gældende love og regler. Personer, som ønsker adgang til følgende materiale, skal selv orientere sig om og overholde restriktioner i forbindelse med udlevering af materialet.

Jeg bekræfter, at jeg har læst og forstået og erklærer mig enig i at overholde de ovenfor anførte restriktioner.

Jeg accepterer og er indforstået med ovenstående

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Hvis du har yderligere spørgsmål til vores særligt dækkede obligationsprogram er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility