Opbygning af tillidsfulde kunderelationer

Som bank spiller vi en afgørende rolle i forhold til at låne penge til virksomheder og investere vores kunders midler for at opnå de bedste langsigtede resultater. Vi har et fælles ansvar for, hvordan midlerne bruges, og mener, at virksomheder, der agerer ansvarligt, skaber den bedste langsigtede værdi for aktionærer og samfund. 

 

 

 

Den bedste rådgivning

Kunderelationer er baseret på tillid. Vi arbejder på at yde rådgivning med en høj grad af integritet og let adgang til finansielle produkter og services. Vi skræddersyr vores rådgivning til hver enkelt kundes situation.
I 2015 lancerede vi en ny strategi i Danmark, Min bank, der måler vores rådgivere mod ét enkelt succeskriterium: kundetilfredshed. 

Ansvarlig investering

I Danske Bank investerer vi i overensstemmelse med internationale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Vi tror på åben dialog og et aktivt ejerskab og engagement med de virksomheder, vi investerer i.

Læs mere

Aktivt ejerskab viser, at vi tager vores ejerskabsansvar alvorligt, når vi foretager store investeringer.

Ansvarlig långivning

Ved bevilling af lån indgår vi i et langsigtet engagement og i en langsigtet dialog med kunden. Vi følger en streng udlånspraksis, hvor vi tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici (ESG-risici), når vi vurderer en potentiel kundes kreditværdighed.

Vi håndterer åbent brancher og virksomheder, der involverer mere specifikke risici, og de brancher, der udgør mere alvorlige risici, kan vi undlade at give kredit.

Mere om ansvarlig långivning

Tilgængelighed for alle

I takt med at services bliver mere og mere digitaliserede, og kontanter forsvinder, stiger risikoen for at udelukke udsatte grupper eller organisationer rent økonomisk. Vi stræber efter at indtage en førende rolle i denne omstilling og sikre, at alle vores kunder har adgang til at foretage deres daglige bankforretninger på en let og sikker måde.
Hævekort
For kunder i Danmark, som ikke har mulighed for at benytte filialer eller pengeautomater, tilbyder vi hævekort, der ikke kræver en personlig pinkode. De kan anvendes i alle hæveautomater, der tager imod MasterCard. 
Talende pengeautomater
For at hjælpe blinde og svagtseende kunder har mange af vores pengeautomater i Danmark, Sverige og Irland syntetisk tale.
Lettere netbank
For at imødekomme danske kunder, der ikke er fortrolige med netbank, har vi udviklet Letbank – en forenklet udgave af vores netbanksystem.
Information pr. brev
For kunder med særlige behov, som har problemer med digital kommunikation, tilbyder vi korrespondance med posten uden ekstra omkostninger.

Sikkerhed frem for alt

I takt med at vores forretning bliver mere og mere digital, informerer vi løbende vores kunder og medarbejdere om sikkerhedsrisici for at hjælpe dem med at skabe bedre vaner. Vi fremmer sikker adfærd på internettet via interne e-læringsaktiviteter for vores medarbejdere, advarsler til privatkunder på de sociale medier og individuel rådgivning om it-sikkerhed til vores erhvervskunder. 

Politikker

  • 21. aug 2018Stakeholder Policy
  • 19. jan 2018Conflict of Interest Policy

Tilgængelighed

Vi arbejder på at hjælpe med at håndtere overgangen til fremtidige finansielle services på en ansvarlig måde og sikre, at vores services er både brugervenlige og tilgængelige.
Læs mere

Compliance

Vores uafhængige compliance funktion har ansvaret for at monitorere og vurdere at vi overholde relevante love, reguleringer og etiske standarder.
Læs mere

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere