Mod en CO2-begrænset økonomi

Danske Bank ønsker at spille en rolle i omstillingen til en CO2-begrænset økonomi. Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi direkte i vores aktiviteter og indirekte i samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.

 

 

 

Vores klimastrategi

I Danske Bank har vi i mange år arbejdet på at reducere vores negative indvirkning på miljøet. Vi udarbejdede vores første klimastrategi i 2007, og vi opdaterer den med jævne mellemrum, senest i 2015.

Læs mere om klimastrategi

CO2-kreditprojekter

Den mængde af CO2, Danske Bank ikke kan reducere, neutraliseres ved køb ad CO2-kreditter fra projekter, hvor der skabes reelle CO2-reduceringer. Alle vores investeringer i CO2-kreditprojekter er verificerede efter Gold Standard eller lignende internationale standarder. 

  • 05. feb 2009Vindmoelleprojekt i Tyrkiet
  • 05. feb 2009Vindmoelleprojekt i Litauen
  • 06. feb 2014Biogasanlaeg i Indien

Danica Pension er en af de største private ejere af solcelleparker i Danmark

 

Investeringer af egne penge i grønne obligationer

Siden december 2014 har Danske Bank Treasury, der har ansvaret for bankens egne obligationsbeholdninger, investeret cirka DKK 1 mia. kroner i grønne obligationer. Grønne obligationer udstedes til finansiering af projekter, som har en positiv indvirkning på miljøet, f.eks. store projekter inden for vedvarende energi, herunder vindmølleparker, og byudviklingsprojekter med vedvarende transport og infrastruktur. Obligationerne skal opfylde visse kriterier for bæredygtighed.

Læs mere

Vores holdning til klimaforandringer

I 2016 offentliggjorde vi vores første position statement om klimaforandringer for at præcisere, hvordan vi håndterer udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne, og for at skabe en fælles ramme for en proaktiv dialog med vores interessenter om emnet.


Kort om vores miljøindsats og resultater

CO2-neutral siden 2009

Mål om at reducere energiforbruget med 15 % frem mod 2018 fra 2014-niveauet

Al el, der forbruges i Danske Bank, kommer fra vedvarende energikilder

Næstbedste vurdering i Carbon Disclosure Project blandt nordiske finansielle institutioner i 2016

Dokumenter om miljø

  • 02. feb 2018CR Report 2017
  • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
  • 02. feb 2018Statement of Carbon Neutrality 2017
  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Climate Change