Samfundsmæssige udfordringer

Danske Bank arbejder på at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som samfundet står over for i dag. Vi har ikke alle svarene, men sammen med vores partnere arbejder vi på at synliggøre vores viden og ressourcer til gavn for samfundet. Vi har et ansvar for at hjælpe med at opbygge finansiel forståelse hos børn og unge og i nystartede virksomheder og for at sikre en ansvarlig overgang til fremtidige finansielle services.

 

 

 Opbygning af finansiel forståelse hos børn og unge

Den unge generation i det nye årtusinde står over for en anden verden end generationen før dem. Selv som digitalt indfødte må de lære at navigere i det finansielle system og de nye udfordringer, det medfører – fra digitale services til nye udbydere, fra en faldende brug af kontanter til sikkerhedsrisici på nettet. Vi mener, at vi ved at opbygge unges finansielle forståelse kan hjælpe dem med at træffe bedre økonomiske valg senere i livet.  


Samtaler med næste generation om penge

Det er vigtigere end nogensinde at tale med børn og unge om penge. Vi vil gerne hjælpe med at give børn en grundlæggende viden om penge og privatøkonomi. Danske Banks medarbejdere i Danmark deltager f.eks. i gæsteforelæsninger i skolerne for at undervise unge i privatøkonomi.

Udforsk uddannelsesprogrammer


+13.500 børn og unge uddannet i penge og økonomi

 Økonomisk vækst blandt nystartede virksomheder

Nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en central rolle i forhold til at skabe økonomisk vækst på tværs af markederne. Men konkurrencen kan være hård, når virksomhederne har begrænset kendskab og adgang til ressourcer. Halvdelen af alle nystartede virksomheder overlever ikke de første fem år. I Danske Bank hjælper vi nystartede virksomheder og SMV'er ved at give dem adgang til finansiering, talenter og rådgivning.

En onlineplatform for vækst

I 2015 skabte vi The Hub, en onlineplatform, hvor nystartede virksomheder med vækstambitioner let kan rekruttere nye medarbejdere og få investorvejledning. Vi har udviklet platformen med Rainmaking Loft, en erfaren spiller i det danske iværksættermiljø. 

Læs mere om The Hub

Nye vækstmuligheder hos SMV'er

Vi arbejder løbende på at udvikle løsninger til lovende små og mellemstore virksomheder. I 2015 etablerede vi sammen med Danica Pension, ATP og Pension Danmark en fond på DKK 1 mia., som skal yde ansvarlig lånekapital til SMV'er, der opfylder kriterierne for at modtage lån.Finansiel inklusion i en digital verden 

I takt med at services bliver mere og mere digitaliserede, og kontanter bruges mindre hyppigt, vokser risikoen at udelukke udsatte grupper fra at foretage finansielle transaktioner. I Danske Bank udvikler vi produkter og services, der sikrer en ansvarlig overgang til en moderne finansiel infrastruktur. 

Udforsk tilgængelighed

Enkel og let netbank

I 2014 udviklede vi Letbank, et enkelt alternativ til vores netbanksystem, sammen med 16 ældre medlemmer af Ældresagen og med input fra andre vigtige organisationer såsom LEV, en forening for personer med psykiske handicap.

FN's bæredygtige udviklingsmål

FN's bæredygtige udviklingsmål definerer rammerne for de store økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som verden står over for i dag. I Danske Bank mener vi, at virksomheder spiller en rolle i forhold til at opnå udviklingsmålene, og derfor søger vi at tilpasse vores kerneforretning og strategiske initiativer til disse mål.

Læs mere om vores rolle 

Frivilligt arbejde

Vi har i 2016 brugt 5.000 timer på frivilligt arbejde og givet folk finansiel forståelse til at håndtere udfordringerne i deres privatøkonomi.
Læs mere

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere