Vi bringer ansvarlighed tættere på vores kerneforretning

Vi forsøger systematisk at integrere ansvarlighed i vores kerneforretning og stille vores ekspertise til rådighed og gavn for de samfund, vi opererer i. Vi stræber efter hele tiden at forbedre den måde, vi arbejder på, og at skabe gennemsigtighed i vores politikker og resultater.

 

 


Læs vores CR strategi

I 2015 introducerede vi en ny strategi for ansvarlighed, som sigter mod at løse vigtige problemstillinger og udfordringer på en måde, der skaber værdi for både samfundet og Danske Bank.

Læs vores ansvarlighedsstrategi

En støtte til FN's bæredygtige udviklingsmål

FN's bæredygtige udviklingsmål definerer de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af de store udfordringer, som verden står over for i dag. 

I Danske Bank mener vi, at virksomheder spiller en rolle i forhold til at opnå udviklingsmålene, og derfor søger vi at tilpasse vores kerneforretning og strategiske initiativer til de mål, hvor vi kan bidrage mest.
Læs om FN's udviklingsmål

Business Integrity Board

Vores ledelsesmekanismer hjælper med at skabe bedre gennemsigtighed og ansvarlighed. Danske Banks direktion har udpeget et Business Integrity Board, som fører tilsyn med gennemførelsen af ansvarlighedsstrategien i hele koncernen. Danske Banks CEO, Thomas F. Borgen, er formand for bestyrelsen.

Se vores ledelsesstruktur 

Ansvarlighedspolitik

Koncernens ansvarlighedspolitik er baseret på en lang række internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi ønsker at sikre, at vi behandler vores interessenter ordentligt, minimerer enhver negativ indvirkning på miljøet og bidrager til gensidigt fordelagtig værdiskabelse. 

Læs Danske Banks CSR-politik

Skattepolitik

Vores skattepolitik beskriver, hvordan vi sikrer ansvarlighed og gennemsigtighed i vores skattemæssige forhold. 
Læs vores skattepolitik

Støtte til internationale standarder og principper

Vi støtter internationale tiltag, som hjælper virksomheder med at drive en ordentlig forretning. Vores arbejde med ansvarlighed bygger på flere internationalt anerkendte konventioner, principper og standarder for menneskerettigheder, våben, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

UN Global Compact
OECD Guideline for Multinational Enterprises
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
UN-supported Principles for Responsible Investment
UN Environment Programme Finance Initiatives
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Universal Declaration of Human Rights

Dialog med interessenter

Vi mener, at en tæt dialog med vores interessenter er en vigtig del af vores aktiviteter. Vi indgår gerne i en dialog med alle vores interessenter uanset deres synspunkter, og vores tilgang er drevet af vores ambition om at skabe værdi for alle interessenter, at være transparente og af vores kerneværdier integritet og samarbejde. 

Vi yder ikke økonomisk støtte – hverken direkte eller indirekte – til politiske partier eller kandidater.

Danske Banks Fond

Danske Banks Fond er en velgørende fond, som støtter finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål, herunder landsdækkende indsamlinger af humanitær karakter. 
Læs mere

Find de vigtigste filer

  • 06. feb 2017CR Report 2016
  • 06. feb 2017Danske Bank CR Factbook 2016
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Agriculture
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Forestry
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Mining and Metals
  • 02. feb 2017Statement of Modern Slavery 2016
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Arms and Defence