Vi bringer ansvarlighed tættere på vores kerneforretning

Vi forsøger systematisk at integrere ansvarlighed i vores kerneforretning og stille vores ekspertise til rådighed og gavn for de samfund, vi opererer i. Vi stræber efter hele tiden at forbedre den måde, vi arbejder på, og at skabe gennemsigtighed i vores politikker og resultater.

 

 


Læs vores CR strategi

I 2015 introducerede vi en ny strategi for ansvarlighed, som sigter mod at løse vigtige problemstillinger og udfordringer på en måde, der skaber værdi for både samfundet og Danske Bank.

Læs vores ansvarlighedsstrategi

En støtte til FN's bæredygtige udviklingsmål

FN's bæredygtige udviklingsmål definerer de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af de store udfordringer, som verden står over for i dag. 

I Danske Bank mener vi, at virksomheder spiller en rolle i forhold til at opnå udviklingsmålene, og derfor søger vi at tilpasse vores kerneforretning og strategiske initiativer til de mål, hvor vi kan bidrage mest.
Læs om FN's udviklingsmål

Business Integrity Board

Vores ledelsesmekanismer hjælper med at skabe bedre gennemsigtighed og ansvarlighed. Danske Banks direktion har udpeget et Business Integrity Board, som fører tilsyn med gennemførelsen af ansvarlighedsstrategien i hele koncernen.

Se vores ledelsesstruktur 

Ansvarlighedspolitik

Koncernens ansvarlighedspolitik er baseret på en lang række internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi ønsker at sikre, at vi behandler vores interessenter ordentligt, minimerer enhver negativ indvirkning på miljøet og bidrager til gensidigt fordelagtig værdiskabelse. 

Læs Danske Banks CSR-politik

Skattepolitik

Vores skattepolitik beskriver, hvordan vi sikrer ansvarlighed og gennemsigtighed i vores skattemæssige forhold. 
Læs vores skattepolitik

Støtte til internationale standarder og principper

Vi støtter internationale tiltag, som hjælper virksomheder med at drive en ordentlig forretning. Vores arbejde med ansvarlighed bygger på flere internationalt anerkendte konventioner, principper og standarder for menneskerettigheder, våben, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

UN Global Compact
OECD Guideline for Multinational Enterprises
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
UN-supported Principles for Responsible Investment
UN Environment Programme Finance Initiatives
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Universal Declaration of Human Rights

Dialog med interessenter

Vi mener, at en tæt dialog med vores interessenter er en vigtig del af vores aktiviteter. Vi indgår gerne i en dialog med alle vores interessenter uanset deres synspunkter, og vores tilgang er drevet af vores ambition om at skabe værdi for alle interessenter, at være transparente og af vores kerneværdier integritet og samarbejde. 

Vi yder ikke økonomisk støtte – hverken direkte eller indirekte – til politiske partier eller kandidater.

Danske Banks Fond

Danske Banks Fond er en velgørende fond, som støtter finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål, herunder landsdækkende indsamlinger af humanitær karakter. 
Læs mere

Find de vigtigste filer

  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Agriculture
  • 27. sep 2018Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Forestry
  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
  • 26. sep 2018Danske Bank Position Statement Human Rights
  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Mining and Metals
  • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Arms and Defence
  • 02. feb 2018CR Report 2017
  • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
  • 02. feb 2018Statement on Modern Slavery Act 2017

Samfundsmæssige udfordringer

Vi hjælper med at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som samfundet står over for i dag. Find ud af, hvordan vi opbygger finansiel forståelse, øger tilgængeligheden til digitale services og hjælper nystartede virksomheder med at skalere.
Læs mere

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere

Ansvarlig arbejdsgiver

Vores medarbejderes kompetencer, ekspertise og engagement er vores største aktiver. Vi stræber efter at skabe en engageret arbejdsplads, der tager behørigt hensyn til mangfoldighed, sundhed og sikkerhed.
Læs mere