Gå til hovedindhold

Forebyggelse er nøglen til et sundt arbejdsmiljø

I Danske Bank stræber vi konstant efter at forbedre vores medarbejderes arbejdsmiljø. Vores tilgang er baseret på princippet om, at forebyggelse af negative virkninger er vigtigere end helbredelse.

Samarbejde, støtte og forebyggelse er altafgørende
I årevis har Danske Bank engageret sig i at opretholde et sundt arbejdsmiljø og sikre jobtilfredsheden blandt medarbejderne. Vi har fastsat klare politikker, vi måler vores fremskridt, vi samarbejder med eksterne partnere, og vi giver vores ledere de nødvendige redskaber til at identificere og styre arbejdsmiljøproblemer, før de tager overhånd.

Vi har en lang tradition for planlægning af arbejdsmiljøprojekter i samarbejde med medarbejderorganisationer. Dette samarbejde er formaliseret i vores Works Council, European Work Council og Working Environment Council. Koncernen har arbejdsmiljørepræsentanter på alle lokationer.

Ansvaret for arbejdsmiljø ligger hos de lokale ledere. Dette skaber en stærkere forbindelse til det daglige arbejde og forkorter beslutningsprocessen. Desuden kan alle medarbejdere påvirke arbejdsmiljøet, hvor de arbejder. Koncernen ønsker, at ledere såvel som medarbejdere har en løbende dialog om arbejdsmiljø. Vi forbereder ledere på opgaven gennem en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, og vi tilbyder forskellige seminarer og kurser for ledere for at forbedre deres lederevner. Mindst én gang om året foretager vi en undersøgelse af medarbejderengagementet, som indbefatter en arbejdspladsvurdering (APV), for at opnå viden om udviklingen i arbejdsmiljøet.

Trivsel og medarbejdertilfredshed
Vi tror på, at trivsel og medarbejdertilfredshed er en forudsætning for motiverede og engagerede medarbejdere. I vores Work Council, European Work Council og Working Environment Council tager vi initiativ til at forbedre medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Vi inddrager også vores arbejdsmiljørepræsentanter med henblik på at forberede dem til dialog om disse spørgsmål med ledere og medarbejdere lokalt. Endelig udbyder vi kurser, som hjælper ledere med at forbedre deres lederevner med henblik på at øge medarbejdernes engagement.

Siden 2007 har vi haft en stresspolitik, der beskriver, hvordan vi vil forebygge og håndtere stress. Vi udviklede samtidig en værktøjskasse, som medarbejdere og ledere sammen kan bruge til at gøre noget ved stressproblemer, og vi opfordrer ledere og medarbejdere til at indgå i dialog om trivsel og tilfredshed. Værktøjskassen er elektronisk tilgængelig for alle ledere og medarbejdere. Vi har også fået en ny, forbedret hotline i Danmark, hvor medarbejderne kan få fortrolig support 24 timer i døgnet.

Vi har et samarbejde med Danica Pension i Danmark om rådgivning for Danske Banks medarbejdere, der har været langtidssygemeldte. Målet er at støtte medarbejdernes hurtige raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forskellige foranstaltninger, herunder en hotline, arbejdspladsvurderinger og hjælp til ekstern rådgivning betalt af sygeforsikringen. Vi samarbejder endvidere med lokale myndigheder om at etablere særlige arbejdsforhold for medarbejdere, som vender tilbage til arbejdet.

Bæredygtighed

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Strategisk retning

Læs mere om vores Bæredygtighedsstrategi og 2023-mål
Læs mere