Aktivt ejerskab gennem dialog og stemmeafgivelse

Aktivt ejerskab er et centralt element for, at vi kan skabe langsigtet værdi for vores kunder og de selskaber, som vi investerer i. Vi går i direkte dialog med selskaber og stemmer på deres generalforsamlinger, og det er en vigtig del af investeringsprocessen. Igennem aktivt ejerskab kan vores investeringsteams påvirke selskaber og få viden om selskaberne, der giver værdi til deres forskellige investeringsstrategier.

Som investorer kan vi gøre en forskel ved at bruge vores indflydelse som aktionærer til at påvirke vores porteføljeselskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretning, strategier og ledelse. Vi mener, at det er mere bæredygtigt og ansvarligt at forblive investorer i selskaber, for det giver os muligheden for at gå i dialog om risici og muligheder og understøtte selskabernes positive udvikling og værdiskabelse.

Investeringsteams er i løbende dialog med selskaber for at:

 • Diskutere væsentlige forhold, der kan påvirke selskabernes performance og udvikling
 • Få en større forståelse af selskabernes forretningsmodeller, strategier og arbejde med at reducere risici og udnytte forretningsmuligheder
 • Påvirke selskaber til at håndtere risici og udfordringer samt understøtte deres vækstmuligheder og langsigtede værdiskabelse

Igennem aktivt ejerskab har jeg mulighed for at bidrage med input, der reducerer selskabernes risici, udnytter deres forretningsmuligheder og bidrager til en positiv udvikling. Jeg sælger ikke selskabet fra, når der opstår udfordringer eller risici og håber på, at andre løser udfordringer. I stedet for går jeg i dialog med selskabet om løsningsmuligheder.

Riitta Sinikka Louhento

Senior porteføljemanager

I 2020 havde vi ...

478 dialoger med


354 selskaber og


stemte på 3701 generalforsamlinger


Se, hvordan vi har stemt

Samarbejder med andre investorer

Som en del af vores aktive ejerskab samarbejder vi med andre investorer og relevante interessenter for at påvirke selskaber og bidrage til en bæredygtig udvikling. Derudover er Danske Bank med i adskillige investor-initiativer for at fremme transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder.
 • PRI

  PRI - Principles for Responsible Investment – er en FN-støttet medlemsorganisation, der arbejder for forstå, hvordan miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) påvirker investeringer og understøtte deres medlemmer i at integrere ESG i deres investeringer og det aktive ejerskab. Danske Bank er medlem af PRI og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer, der er fundamentet for vores arbejde med bæredygtige investeringer. Vi rapporterer årligt til PRI om vores processer og arbejde med bæredygtige investeringer.

  www.unpri.org

 • Institutional Investors Group on Climate Change

  Danske Bank er medlem af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), der er et netværk af ca. 150 pensionsselskaber og investorer, der tilsammen har en formue på over 21 billioner euro. IIGCC arbejder for at politikere, investorer og selskaber inkorporerer risici og muligheder forbundet med klimaforandringerne.

  www.iigcc.org

 • Paris Pledge for Action

  Danske Bank underskrev Paris Pledge for Action i 2015 for at bakke op om Paris-aftalen og målet om at bekæmpe klimaforandringer ved at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader frem mod år 2100.

 • Montreal Pledge

  Danske Bank anerkender, at finanssektoren spiller en væsentlig rolle i at understøtte transformationen til en klimavenlig økonomi. Derfor har vi underskrevet Montreal Carbon Pledge, og vi forpligter os til at måle og være transparente om CO2-belastningen for en række af vores investeringsfonde. Vi arbejder på at øge antallet af fonde, hvor vi rapporterer for CO2-belastningen. Se vores sidste rapportering. (hyperlink til dokument).

  https://montrealpledge.org/

 • Carbon Disclosure Project

  Danske Bank er medlem af Carbon Disclosure Project, der er en non-proft organisation. De indsamler og deler information om CO2-udledning og klimastrategier, så investorer har data og værktøjer til at reducere klimarelaterede risici i deres investeringsbeslutninger.

  www.cdp.net

 • Sustainable Investment Forum

  Danske Bank er medlem af de danske, norske, svenske og finske afdelinger af Sustainable Investment Forum (SIF). SIF’s mission er at fremme viden og erfaringsudveksling inden for bæredygtige investeringer og bidrage med relevant data inden for området.

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures

  Danske Bank har tilsluttet sig Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), der udvikler et rapporteringsværktøj, som selskaber kan bruge til at rapportere deres finansielle risici relateret til klima over for investorer, långivere og andre stakeholders. Danske Bank mener, at TCFD’s værktøj vil hjælpe selskaber til at kunne imødekomme investorernes krav til rapportering, så investorer kan måle og adresse klimarelaterede risici.

  www.fsb-tcfd.org

Måling af den samlede CO2-belastning i en række Danske Invest fonde

Som medunderskriver af “The Montreal Carbon Pledge” er Danske Bank forpligtet til at måle og offentliggøre den samlede CO2-belastning for en række af vores fonde.
Se resultatet her

Rapporter om aktivt ejerskab

 • 05. jan 2021Danske Bank Voting Guidelines
 • 28. aug 2020Active Ownership Report H1 2020
 • 26. aug 2020Sustainable Investment Instruction - Active Ownership 2020
 • 24. mar 2020Historier om aktivt ejerskab 2020
 • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
 • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018
 • 09. nov 2018Active Ownership Report - H1 2018

Bæredygtige investeringer

Vi integrerer ESG i investeringsprocessen og i det aktive ejerskab for at træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger.
Læs mere

ESG-integration

Vi integrerer ESG i investeringsprocesserne sammen med finansielle faktorer for at kunne træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger.
Læs mere

Screening

Vi bruger screening til at identificere investeringsrisici i relation til ESG-forhold og til at implementere Danske Bank Groups investeringsrestriktioner.
Læs mere