Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Iværksætteri

Iværksættere og nystartede virksomheder er afgørende for innovation, produktivitet og vækst i samfundet.

Vi har derfor fokus på at hjælpe nordiske startups og vækstvirksomheder med at slå igennem, vokse og øge deres positive påvirkning på samfundet. Det gør vi ved at stille værktøjer og viden til rådigheder.

Mål & status

Målet bidrager til FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 • 2023-mål: 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder skal understøttes med værktøjer, services og ekspertise.
 • 2022-status:  7.231 opstarts- og vækstvirksomheder understøttet siden 2016.

Udvalgte initiativer

The Hub

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for nystartede virksomheder at tackle nogle af de udfordringer, der knytter sig til at rekruttere de rigtige folk, få adgang til finansiering og finde de værktøjer, de har brug for hurtigt. The Hub forbinder derfor digitalt investorer, medarbejdere og nystartede virksomheder.   

The Hub er udviklet i et strategisk partnerskab med Rainmaking, og vi har teamet op med SingularityU Nordic i Sverige, Nordic Impact i Norge, Maria01 i Finland og Catalyst Inc. i Belfast.

Besøg The Hub

+impact og +impact accelerator
+impact er en platform, der matcher bæredygtige startups med investorer, og +impact Accelerator er et program, der hjælper impact startups med at eksekvere på deres forretningsmodel og finde egnede partnerskaber, f.eks. med store virksomheder.

Læs om +impact Accelerator

Besøg +impact

Et dedikeret team, der bidrager med finansielle og ikke-finansielle ydelser
Teamet hedder Danske Bank Growth og støtter nordiske startups i at vækste deres virksomhed fra etablering over vækst og internationalisering til exit. De leverer

 • sparring og rådgivning ud fra dyb forståelse og erfaring med af startup-segmentet
 • finansielle løsninger, der støtter virksomhedernes vækst og efter exit også formueforvaltning mv.

Læs mere

Canute-programmet
En tredages intensiv markedsintroduktion til markeder som USA, UK, Tyskland og Norden for startups.

Besøg canute.io

Angel investor academy
Et træningsforløb for Private Banking-kunder i at blive en mere kvalificeret business angel/investor i startups.

Læs mere


Data og transparens for segmentet

Danske Bank bidrager også med en stor event- og rapportaktivitet, der leverer data og transparens inden for segmentet. Læs for eksempel rapporterne herunder. 
 • 12. sep 2022State of Impact Startups 2022
 • 23. sep 2022Nordic Startup Jobs 2022
 • 01. jan 0001Return on diversity
 • 07. maj 2021State of Nordic Impact Start-ups 2021
 • 27. maj 2020State of Nordic Impact Start-ups 2020
 • 17. sep 2019Impact Report Nordic Investors 2019
 • 13. maj 2019State of Nordic Impact Start-ups 2019
 • 27. sep 2018Impact Startups - Insight Report 2018_July

Udvalgte publikationer

I vores bæredygtighedsrapport kan du læse om flere af vores tiltag inden for iværksætteri - f.eks.en række idegenereringsworkshops, vi faciliterede i 2021.
 • 02. feb 2023Sustainability Report 2022
 • 02. feb 2023Sustainability Fact Book 2022
Se flere