Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Miljøpåvirkning

Vores højeste prioritet er at reducere den indirekte udledning inden for de forskellige kategorier, vi har opstillet, samt at reducere den direkte udledning fra vores egne aktiviteter. En vis udledning er imidlertid uundgåelig, og derfor har vi årligt siden 2009 kompenseret for udledningen fra vores egne aktiviteter.

Vi har forbedret vores praksis gennem årene, og i 2022 hævede vi ambitionerne på baggrund af nuværende best practice og anbefalingerne fra førende autoriteter på området, som f.eks. SBTi’s Net-Zero methodology og Oxford Offsetting Principles.

Fra og med 2022 kompenserer vi 100% for udledningen fra vores egne aktiviteter med C02-kreditter, hvilket sikrer, at hvert ton kompenseres med 1 ton C02 fjernet fra atmosfæren.

Mål & status

Målet bidrager til FN’s verdensmål #13: Klimaindsats.

  • 2030-mål: 80 pct. reduktion af scope 1- og 2-udledninger i forhold til 2019 og 60 pct. reduktion af scope 1- og 2-udledninger samt scope 3-udledninger, som vi aktuelt måler på, i forhold til 2019*
  • 2022-status: 55% CO2 reduktion siden 2019.


*Læs mere om scope 1, 2 og 3 i vores klimaplan. 

Udvalgte initiativer

Opvarmning uden brug af fossile brændsler
I 2022 vil vi have elimineret CO2-udledningen fra vores lokale opvarmningsløsninger. I Danmark vil vi købe biogas med oprindelsescertifikater for at opnå klimaneutral opvarmning fra lokale gasfyr, og i Nordirland erstatter vi olie- og gasfyr med varmepumper og el-radiatorer.
Affaldssortering
For at øge vores genanvendelsesprocent fra 45 pct. til 75 pct. erstattede vi i 2020 individuelle affaldsspande med nye affaldssorteringsstationer på alle kontorer og i alle filialer.

Fra 2022 vil vi kunne overvåge affaldsstrømmene ved hjælp af kvartalsvise affaldsrapporter, der indeholder oplysninger om genanvendelsesprocenter og CO2-udledning fra affald i hele koncernen.
Bæredygtigt indkøb af fødevarer
I 2021 gennemgik vi processen for indkøb af fødevarer i vores kantiner i Danmark, og vi satte mål for øget indkøb af lokale og sæsonbestemte varer og reduceret forbrug af rødt kød i alle vores kantiner på tværs af de nordiske lande og i Litauen.

I 2022 vil vi lave en samlet vurdering af klimapåvirkningen fra fødevarer i alle vores kantiner.

Udvalgte publikationer & politikker

I vores bæredygtighedsrapport kan du læse om flere af vores klimatiltag - f.eks. energieffektive bygninger og ladestationer til elbiler. 
  • 09. maj 2023Sustainability Report 2022
  • 08. maj 2023Sustainability Fact Book 2022
  • 02. feb 2023Statement on Carbon Neutralisation 2022
  • 20. jan 2023Climate Action Plan
  • 25. mar 2021Danske Bank Position Statement Climate Change
Se flere

Bæredygtig leverandørstyring

Vi bestræber os på at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, vi køber, er produceret ansvarligt. Vores Supplier Code of Conduct beskriver krav og forventninger til vores leverandører.
  • Vi vurderer leverandørernes risikoprofil på baggrund af produktets type og produktionsland.

  • Leverandører, som vurderes som højrisiko, bliver bedt om at udfylde et dybdegående spørgeskema om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige politikker og indsats.

  • Hvis resultatet af spørgeskemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren, og hvis det er nødvendigt, aftales en handlingsplan for forbedring af forholdene.