Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Miljøpåvirkning

Reduktion af CO2-udledningen fra vores driftsaktiviteter er et centralt element i arbejdet med at minimere vores miljøpåvirkning.

Siden 2009 har vi kompenseret for CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter. Det har vi gjort ved at købe certificeret grøn strøm og ved at købe
verificerede CO2-kreditter for den udledning fra eksempelvis transport og varmeforbrug, som vi ikke kan eliminere. 

Al den strøm, som Danske Bank bruger, kommer fra vedvarende kilder med oprindelsesgarantier og har grønne certifikater (International Renewable Energy Certificates). 

Reduktion fra vores egne aktiviteter

Mål & status

Målet bidrager til FN’s verdensmål #13: Klimaindsats.

 • 2023- og 2030-mål: At reducere  vores CO2-udledning i forhold til 2019 med 40% i 2023 og med 60% i 2030.
 • 2021-status: 69% CO2 reduktion siden 2019. Den væsentlige reduktion af CO2 emissioner skyldes corona-pandemien og nye måder at arbejde på.

Udvalgte initiativer

Opvarmning uden brug af fossile brændsler
I 2022 vil vi have elimineret CO2-udledningen fra vores lokale opvarmningsløsninger. I Danmark vil vi købe biogas med oprindelsescertifikater for at opnå klimaneutral opvarmning fra lokale gasfyr, og i Nordirland erstatter vi olie- og gasfyr med varmepumper og el-radiatorer.
Affaldssortering
For at øge vores genanvendelsesprocent fra 45 pct. til 75 pct. erstattede vi i 2020 individuelle affaldsspande med nye affaldssorteringsstationer på alle kontorer og i alle filialer.

Fra 2022 vil vi kunne overvåge affaldsstrømmene ved hjælp af kvartalsvise affaldsrapporter, der indeholder oplysninger om genanvendelsesprocenter og CO2-udledning fra affald i hele koncernen.
Bæredygtigt indkøb af fødevarer
I 2021 gennemgik vi processen for indkøb af fødevarer i vores kantiner i Danmark, og vi satte mål for øget indkøb af lokale og sæsonbestemte varer og reduceret forbrug af rødt kød i alle vores kantiner på tværs af de nordiske lande og i Litauen.

I 2022 vil vi lave en samlet vurdering af klimapåvirkningen fra fødevarer i alle vores kantiner.

CO2-kreditprojekter

Den mængde af CO2, vi ikke kan eliminere, kompenseres ved køb ad CO2-kreditter, der er verificerede efter Gold Standard eller lignende internationale standarder.
 • 05. feb 2009Vindmølleprojekt i Tyrkiet
 • 05. feb 2009Vindmølleprojekt i Litauen
 • 06. feb 2014Energy from rice husks
 • 06. feb 2014Biogasanlaeg i Indien

Udvalgte publikationer & politikker

I vores bæredygtighedsrapport kan du læse om flere af vores klimatiltag - f.eks. energieffektive bygninger og ladestationer til elbiler.
 • 03. feb 2022Statement on Carbon Neutralisation 2021
 • 09. mar 2022Bæredygtighedsrapport 2021
 • 03. feb 2022Sustainability Report 2021
 • 02. feb 2022Sustainability Fact Book 2021
 • 25. mar 2021Danske Bank Position Statement Climate Change
Se flere

Bæredygtig leverandørstyring

Vi bestræber os på at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, vi køber, er produceret ansvarligt. Vores Supplier Code of Conduct beskriver krav og forventninger til vores leverandører.
 • Vi vurderer leverandørernes risikoprofil på baggrund af produktets type og produktionsland.

 • Leverandører, som vurderes som højrisiko, bliver bedt om at udfylde et dybdegående spørgeskema om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige politikker og indsats.

 • Hvis resultatet af spørgeskemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren, og hvis det er nødvendigt, aftales en handlingsplan for forbedring af forholdene.