Vores tilgang

På denne side kan du bl.a. læse mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale initiativer og standarder, vi støtter.

 

Vores strategiske retning

Vi øger vores indsats for at skabe en positiv påvirkning i de samfund, vi er en del af. Vi har derfor sat syv nye specifikke mål, som afspejler vores øgede ambitioner mht. samfundsansvar og bæredygtighed.

Relaterede politikker 


 • 18. jan 2021Diversity and Inclusion Policy
 • 06. jun 2019Societal Impact og Sustainability Policy
 • 06. jan 2020Sustainable Investment Policy
 • 08. jun 2020Stakeholder Policy
 • 10. feb 2020Tax Policy

Position Statements

Vores Position Statements tydeliggør, hvordan vi forholder os til forskellige bæredygtighedstemaer, samt hvordan vi tilgår de virksomheder, vi aktivt investerer i og udlåner til inden for forskellige sektorer.
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Agriculture
 • 06. dec 2019Danske Bank Position Statement Arms and Defence
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Climate Change
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Forestry
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Human Rights
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Mining and Metals

Poseidon Principles

Som underskriver af Poseidon Principles offentliggøre vi vores Portfolio Climate Alignment Score. Læs mere om Poseidon Principles og vores score i Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 her

Dialog med interessenter

Tæt dialog med vores interessenter er en vigtig del af vores aktiviteter, og vi indgår gerne i en dialog med alle uanset synspunkter. Vores ambition er at skabe værdi for alle interessenter og at være transparente, og vi er bl.a. drevet af vores kerneværdi om samarbejde. 

Vi yder ikke økonomisk støtte – hverken direkte eller indirekte – til politiske partier eller kandidater.

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.

Læs mere om Compliance

Ledelsesstruktur inden for bæredygtighed

Bestyrelsen følger med i vores resultater inden for bæredygtighed og diskuterer miljømæssige, sociale og governance-emner (ESG) ud fra regelmæssige opdateringer. 

Vores Business Integrity-komité udvikler og fører tilsyn med implementeringen af strategier og politikker relateret til bæredygtighed. Chefen for Wealth Management er formand for komitéen, der består af samtlige medlemmer fra direktionen, den administrerende direktør for Danica Pension og chefen for Societal Impact & Sustainability.

Societal Impact & Sustainability-afdelingen er ansvarlig for at sikre en koordineret indsats i forhold til at implementere de beslutninger, der er truffet af vores Business Integrity-komité. Derudover er afdelingen også ansvarlig for at monitorere arbejdet med at føre strategien ud i livet og at udarbejde den årlige bæredygtighedsrapport.

Læs mere om bankens Corporate Governance

Rapportering & data

I vores Bæredygtighedsrapport (Sustainability Report 2019) kan du læse om vores performance i 2019. Derudover kan du finde detaljerede og segmenterede data og information i vores Sustainability Fact Book, Statement on Carbon Neutrality og Statement on Modern Slavery Act 2019.
 • 09. mar 2020Bæredygtighedsrapport 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Report 2019
 • 05. feb 2020Sustainability Fact Book 2019
 • 05. feb 2020Statement of Carbon Neutrality 2019
 • 05. feb 2020Statement on Modern Slavery Act 2019

Bæredygtighed

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere

Bæredygtig finans

Bæredygtig finans er kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.
Læs mere