Bliv mere sikker omkring din pension

Af Mads Moberg Reumert, seniorøkonom i Danica Pension.

#1 Bevar overblikket
Mange danskere skifter job gennem deres arbejdsliv, og med et nyt job følger tit en ny pensionsordning i et nyt pensionsselskab. Det betyder, at mange har pensionsordninger hos flere selskaber – og det kan gå ud over overblikket. På pensionsinfo.dk kan du indhente et samlet overblik over dine pensioner og se hvad, du får udbetalt, når du skal på pension.

Derudover kan det være værd at overveje, om pensioner skal lægges sammen, da du typisk betaler administrationsomkostninger for hver ordning. Du kan derfor spare omkostninger ved at samle dine ordninger og i sidste ende få en større pensionsopsparing, og ikke mindst et bedre overblik. Du bør dog være opmærksom på, om du har nogle særlige rettigheder på din pensionsordning, inden du flytter den til et andet selskab. Det kan være nogle garantier, eller mulighed for tidligere udbetaling mv. Din bank eller dit pensionsselskab kan også hjælpe dig med at få overblik over din pension og dine muligheder.

#2 Prioritér pensionsopsparingen
Hvis du først opdager, at du har sparet for lidt op til at opretholde din levestandard i pensionslivet den dag, du skal på pension, er det for sent. Derfor er det vigtigt i arbejdslivet at få prioriteret at spare op til pension.


Det er en fordel at begynde at spare op til pension så tidligt som muligt, dels får du glæde af renters-rente-effekten over længere tid, og dels kan du sprede dine indbetalinger over flere år. Det betyder også, at selv de små beløb kan tælle i det samlede billede og jo tidligere, du begynder opsparingen, jo mere kan den blive til.

Mads Moberg Reumert

Seniorøkonom, Danica PensionHvor meget du skal spare op afhænger af hvem du er, dvs. af din indkomst og civilstand, og forventninger til pensionslivet. Det anbefales, at du sparer op, så du samlet set kan opretholde den levestandard du har, også som pensionist. Her skal du huske på, at der er nogle udgifter som falder bort, når du stopper med at arbejde. Det gælder eksempelvis arbejdsmarkedsbidrag, kørsel til og fra arbejde mv.

For mange vil det gælde, at de skal spare op, så de samlet set kan få udbetalt 80 pct. af din indkomst i dag. I de 80 pct. indgår udbetaling fra din samlede formue, herunder bolig og fri formue, men også fra folkepensionen.

Det er en fordel at begynde at spare op til pension så tidligt som muligt, dels får du glæde af renters-rente-effekten over længere tid, og dels kan du sprede dine indbetalinger over flere år. Det betyder også, at selv de små beløb kan tælle i det samlede billede og jo tidligere, du begynder opsparingen, jo mere kan den blive til.

Du skal dog huske, at opsparing også kan være andet en pensionsopsparing. Det gælder eksempelvis nedbringelse af gæld, særligt højtforrentet gæld. Når du når pensionsalderen, er det nemlig din samlede formue minus din gæld, som du har at leve for som pensionist. Derfor vil din opsparing til pensionslivet stige, hvis du nedbringer din gæld, og det er særligt relevant for dig, hvis du har højtforrentet gæld.


Så meget anbefales det, at man har sparet op løbende


Data: Danica Pension. Beregningen tager udgangspunkt i, at man er enlig, indregner både pension, bolig- og likvidformue. Al opsparing er omregnet til før skat.

#3 Din pension kan være mere end blot din pensionsopsparing i et pensionsselskab
Som nævnt i råd #1 kan det være en god idé at skabe et overblik over dine pensionsopsparinger, men der er også andet, der kan tælles med i din samlede pensionsformue. Hvis du bor i ejerbolig og har en stor friværdi, kan en del af værdien i boligen regnes med i din samlede formue. Du kan med andre ord også regne din bolig ind i din pensionsøkonomi. Det kaldes nedsparing, hvis du optager lån i din friværdi og bruger pengene i din hverdagsøkonomi – og det er i de senere år blevet ganske populært blandt pensionister.

Også værdipapirer kan indregnes i din samlede formue. Hvis du har større beløb stående på almindelige løn- eller opsparingskonti, skal de også medregnes i pensionsformuen. Derudover kan der også være andre værdier, du kan medregne, såsom et sommerhus eller andre værdifulde ejendele.

#4 Læg en pensionsplan
Når du skal overgå fra arbejdsliv til pensionsliv, er det vigtig at du lægger en pensionsplan. Herved kan du få et overblik over og tryghed for din økonomi i pensionslivet. Det gælder eksempelvis, hvilke muligheder du har i forhold til, hvordan du kan bruge din opsparing, folkepensionen mv. Også i lyset af, at vi lever længere, og mange har udsigt til mange gode år som pensionist.

Pensionsplanlægning handler om at lægge en plan for din samlede økonomi, så den passer bedst muligt til dine behov hele livet, og at du får mest muligt ud af dine midler. Udgangspunktet for en pensionsplan er altid et budget, som tager højde for dine behov og dine ønsker. Du kan i samarbejde med en rådgiver fra din bank eller dit pensionsselskab få lavet en oversigt over din samlede formue, og hvordan du bedst disponerer over den i forhold til dine ønsker og behov for fremtiden.

Læs mere om pensionsplanlægning

Anbefaling

Vores anbefaling er, at du får udbetalt 80 % af din tidligere slutløn, når du går på pension. På den måde kan du opretholde din nuværende levestandard. De 20 % svarer til udgifter, du ikke længere betaler. Eksempelvis til pension, arbejdsmarkedsbidrag, fagforening og a-kasse – så de 80 % betyder, at du kan opretholde den samme levestandard, som du har haft hidtil.