Gæld

Ny dansk lovgivning på vej
Den 14 marts 2018 blev der fremsat et lovforslag, der tillader udstedelse af en ny type gældsinstrument, "non-preferred senior", der rangerer efter andre simple kreditorer. Se vores overblik over lovforslaget samt vores overvejelser om opdatering af bankens udstedelsesprogrammer her.

 ____________________________________________________________________________

Danske Bank udsteder obligationer og andre gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.

Til langsigtet finansiering er de vigtigste programmer Medium Term Note (MTN)-programmerne og Global Covered Bond-programmet.

De internationale kapitalmarkeder spiller også en vigtig rolle for Danske Banks kapitalstyring, som inkluderer at rejse både hybrid kernekapital og supplerende kapital.

Gældsudstedelse

Vi finansierer vores aktiviteter ved bl.a. at udstede obligationer med mellemlang og lang løbetid på forskellige markeder, i forskellige valutaer og af varierende størrelse. Vi benytter både benchmarkudstedelser og privatplaceringer i både noteret og unoteret format. Her ser du en liste over udestående benchmarkobligationer.
Læs mere

Fundingstrategi

Vi oplyser vores behov for funding minimum én gang om året i form af et målinterval på tværs af forskellige instrumenter. Vores primære fundingkilder er indlån, mellemlange usikrede udstedelser og mellemlange til lange udstedelser af særligt dækkede obligationer. Vi udsteder ligeledes indskudsbeviser (CD’er) og commercial papers (CP’er).

Vores strategi bygger på en stabil fundingstruktur, som passer til vores risikoappetit og giver mulighed for spredning på tværs af investorer, produkter og valutaer. Vi er primært til stede på euro-markedet og de nordiske markeder, men vi kan indhente funding i mange forskellige lande og valutaer. Dette omfatter regelmæssige benchmarkudstedelser i euro, både særligt dækkede obligationer og senior usikret gæld, samt udstedelser på det amerikanske marked for seniorgæld i henhold til Rule 144A. Vi supplerer vores benchmarkudstedelser med privatplaceringer af obligationer.

Desuden er de nordiske valutaer en vigtig fundingkilde. Vi foretager fra tid til anden udstedelser i GBP, JPY, CHF og andre valutaer, når markedsvilkårene tillader dette. Udstedelse af efterstillet gæld i form af hybrid kernekapital og supplerende kapital kan afdække en del af fundingbehovet. Planerne for udstedelse af efterstillet gæld drives af vækst i balancen og indfrielser på den ene side og vores kapitalmål på den anden.

Funding 2014 - 2018


Ratings

Vi kreditvurderes af de tre store internationale kreditvurderingsinstitutter Moody’s, S&P Global (S&P) og Fitch Ratings.

Vores vigtigste funding-programmer

ProgramLimitRatings
  Moody'sS&PFitch
US commercial paperUSD 6 bnP-1A-1F1
European commercial paperEUR 13 bnP-1A-1F1
French commercial paperEUR 10 bnP-1A-1F1
UK certificate of depositsUSD 15 bnP-1A-1F1
European Medium Term NoteEUR 35 bnA1AA
US MTN (144A)USD 10 bnA1AA
Global covered bond programme
(Cover Pool D, I & C)
EUR 30 bnNot ratedAAAAAA

Særligt dækkede obligationer

Danske Bank udsteder særligt dækkede obligationer i henhold til den europæiske standard. De er sikret i udlån med pant i fast ejendom, som er opdelt i tre forskellige puljer:

Cover Pool D (Domestic) består af udlån i Danmark

Cover Pool I (International) består af udlån i Norge og Sverige

Cover Pool C (Combined) består ligeledes af udlån i Norge og Sverige

I Finland udsteder Danske Bank særligt dækkede obligationer via sit finske datterselskab, Danske Bank plc, i henhold til finsk lovgivning. Puljen består af udlån med pant i boligejendomme i Finland.

Yderligere oplysninger om ændringerne i vores program for særligt dækkede obligationer

Regnskaber

Se vores seneste regnskab, fact book og andre relevante dokumenter.
Find regnskaber

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens funding, er du meget velkommen til at kontakte Group Funding. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til:
groupfunding@danskebank.dk
 • Christoffer Møllenbach

  Head of Group Treasury

  Phone: +45 45 14 63 60
  Mobile: +45 21 55 10 52
  Email: chm@danskebank.dk
 • Bent Callisen

  First Vice President

  Phone: +45 45 12 84 08
  Mobile: +45 30 10 23 05
  Email: call@danskebank.dk
 • Thomas H. Jørgensen

  Chief Portfolio Manager

  Phone: +45 45 12 83 94
  Mobile: +45 25 42 53 03
  Email: thjr@danskebank.dk
 • Nicolaj Verdelin

  Chief Funding Manager

  Phone: +45 45 12 85 14
  Mobile: +45 23 72 99 14
  Email: nver@danskebank.dk
 • Steen Alva-Jørgensen

  Chief Funding Manager

  Phone: +45 45 14 37 49
  Mobile: +45 28 35 62 28
  Email: salv@danskebank.dk
 • Tomas Renger

  Chief Portfolio Manager

  Phone: +46 752 48 28 81
  Mobile: +46 708 34 72 64
  Email: tomas.renger@danskebank.se