Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Hvad kan danskerne vente sig af 2019?

2018 blev endnu et godt år for dansk økonomi med flere i job, stigende boligpriser og generel indkomstfremgang. Og den gode udvikling ventes at fortsætte ind i 2019. Der er bl.a. udsigt til, at over 35.000 flere vil komme i job til næste år. Det er lidt mindre end i år, men fortsat en solid fremgang, der vidner om, at dansk økonomi er i god form, fortæller vores privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen.

For den enkelte er der også udsigt til stigende indkomster – både før og efter skat. Samlet set tror vi på en stigning på lidt over 2,5 procent i 2019, efter lønningerne steg omkring 2,3 procent i år. For en person, der tjener 400.000 kroner, betyder det en stigning i indkomsten på over 10.000 kroner før skat og 6.000 kroner efter.

Skattelettelser på vej

Tjener man 700.000 kroner i år, betyder det 18.000 kroner mere løn før skat og ca. 10.000 kroner mere udbetalt efter skat. Det er selvfølgelig en gennemsnitsbetragtning, og både fradrag, skat og lønstigninger varierer fra person til person, men for mange vil der være tale om betydelige beløb. 

Navnlig for dem der betaler topskat er der udsigt til en skattelettelse, da topskattegrænsen hæves mere end lønningerne stiger. I den modsatte retning trækker dog, at personfradraget kun stiger beskedent til næste år. Det skyldes, at licensen gradvist vil skulle betales over skatten frem for direkte som i dag.  

Til næste år falder licensen med 600 kroner fra 2.527 kroner i 2018 til 1.927 kroner i 2019. Det betyder en besparelse på ca. 300 kroner, når man også tager højde for det lavere personfradrag, for dem der bor alene, mens det går nogenlunde lige op, hvis man er et par.

Inflationen højere i 2019

Der er også udsigt til, at priserne stiger lidt hurtigere i 2019 end i 2018. I år ventes inflationen at lande på knap 1 procent; vores forventning er en stigning på knap 1,5 procent til næste år. Det betyder, at de reale indkomster vil vokse lidt langsommere end i år. Der er dog stadig tale om en rigtig pæn fremgang i rådighedsbeløbet for de fleste.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank

Dyr benzin trods billigere olie

Benzinpriserne er steget kraftigt gennem 2018, så en typisk familie med bil bruger ca. 1.300 kr. mere på benzin i år end i 2017. Trods den seneste tids fald i oliepriserne forventer vi, at den vil stige i 2019, så man næste år kan se frem til at bruge ca. 400 kroner mere på benzin.

For boligejerne er der udsigt til mere luft i økonomien i 2019. Ved udgangen af næste år ventes huspriserne at være steget omkring 3 procent i forhold til udgangen af i år, hvis vores vurdering holder stik. Det svarer til en stigning på ca. 60.000 kroner for en bolig, der koster 2 millioner ultimo 2018.