Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook Juni 2018

Vores analytikere tager pulsen på den økonomiske udvikling i et nordisk perspektiv.

Nordic Outlook Juni 2018
Opsvinget fortsætter trods forhindringer

Den globale nyhedsstrøm har på det seneste ikke bragt godt nyt om vækstudsigterne i de nordiske lande. Den forhøjede risiko for handelskrige er ikke til gavn for små, åbne økonomier og nordiske virksomheder, som er integreret i den globale værdikæde. Faldende vækstindikatorer i euroområdet forringer udsigterne for Nordens vigtigste eksportmarkeder, og den politiske usikkerhed i Italien risikerer desuden at underminere væksten i Europa. Selvom handelskonflikter kan få store følgevirkninger for den enkelte virksomhed, vil de dog formentlig ikke få nogen større indvirkning på BNP-væksten på kort sigt, og selv med en opbremsning vil væksten i euroområdet fortsat ligge over trendniveauet, hvilket er i overensstemmelse med vores tidligere prognoser. Således har vi ikke foretaget større justeringer til væksten i Norden som følge af den internationale udvikling.

En kraftigere opbremsning i væksten er i højere grad en risiko end en realitet på nuværende tidspunkt, men det er en alvorlig risiko, da f.eks. lavere produktionsvækst i Tyskland også vil påvirke lande som Sverige og Danmark. Der er selvfølgelig også faktorer, der trækker i modsat retning. En højere oliepris understøtter olieinvesteringerne i Norge, mens Finlands forbedrede konkurrenceevne kan ses i handelstallene. 

 

Læs rapporten (på engelsk)