Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i Estland

Flere medier rapporterer i dag, at Danske Bank kan være blevet misbrugt til ulovlige aktiviteter i forbindelse med en række internationale transaktioner i vores filial i Estland.

”Vi har tidligere konstateret, at vi i perioden op til 2014 i vores filial i Estland ikke var gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter. Det har vi rettet op på. Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter. Siden 2014 har vi lukket ned for alle kunder, der ikke kunne dokumentere et legitimt formål med at have en konto i Estland, og vi har strammet betydeligt op på vores kontroller og procedurer. I de senere år har vi generelt oprustet på området og har gjort en kæmpe indsats for at forhindre misbrug, og selvom vi ikke kan garantere, at vi ikke kan misbruges, har det aldrig været vanskeligere misbruge Danske Bank, end det er nu.

Vi har ikke mulighed for at kommentere på konkrete kunder eller konkrete overførsler i den aktuelle sag. I det omfang, der har været grund til at foretage underretninger til myndighederne omkring mistænkelige forhold, har vi gjort det. Det er så op til myndighederne at efterforske og afgøre om og i hvilket omfang, der har været tale om ulovlige formål. Vi samarbejder fuldt ud med myndighederne, da vi alle har en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og andre ulovlige aktiviteter,” siger chefjurist Flemming Pristed.

På baggrund af mistanke om mulig hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter er vi i gang med at genbesøge forholdene i Estland i perioden op til 2014. Der er tale om flere forskellige undersøgelser, der har til formål at afklare, hvad der foregik i perioden og at lære af det – alt sammen som et led i vores indsats for at gøre det så svært som muligt at misbruge Danske Bank til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter.


Konkrete anti-hvidvask tiltag

Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet forbedrede it-systemer, der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og uddannelse af medarbejderne.

På koncernniveau betyder det blandt andet:

  • Over 550 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel kriminalitet.
  • Hver måned screenes 3,7 millioner kundetransaktioner.
  • Ca. 15 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale sanktionslister.
  • Der registreres ca. 150.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i forhold til hvidvask og terrorfinansiering
  • Der er sendt 7.618 underretninger til myndighederne det seneste år.

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores døgnbetjente pressetelefon +45 45 14 14 00.