Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt økonomisk tryghedsindeks: Danskerne er generelt trygge

Danske Bank har undersøgt den økonomiske tryghed i Danmark og offentliggøre nu for første gang et økonomisk tryghedsindeks. Det viser, at danskerne generelt er økonomisk trygge. Størst er trygheden blandt ældre, mens unge i alderen 18-24 år er mindst trygge. Til gengæld ser netop de unge mest optimistisk på deres fremtidige økonomiske situation. Læs mere i rapporten ”Danskernes Økonomiske Tryghed”, der udkommer i dag.

Med en gennemsnitlig score på 6,7 på en skala fra 1-10 er vores økonomiske situation i Danmark karakteriseret ved, at vi generelt er økonomisk trygge uanset alder. +65 årige topper med en score på 7,1, mens unge i alderen 18-24 årige ligger nederst med en tryghedsscore på 6,4.

Når man skal udpege den gennemsnitligt mest trygge dansker anno 2017, så er det en gift, nordjysk mand over 65 år.

”Det er måske lidt overraskende, at danskernes gennemsnitlige økonomiske tryghed ikke er endnu højere. Rapporten viser, at danskernes økonomiske råderum er steget markant for de fleste grupper, samtidig er ledigheden lav og boligmarkedet i god form. Men når vi tager temperaturen på danskernes økonomiske tryghed, så er den over middel, men der er et stykke vej til en topkarakter,” siger Danske Banks privatøkonom, Louise Aggerstrøm.

Utrygge ved pensionsopsparing
Rapporten viser, at den økonomiske tryghed stiger med alderen. Det hænger især sammen med, at de +65 årige bekymrer sig mindre om blandt andet gæld og formue.

”Selv om indkomsterne i gennemsnit er mindre, så ved ældre i højere grad, hvad de har at gøre godt med. Som pensionist skal man ikke bekymre sig om eventuel ledighed og de konsekvenser, det kan få for økonomien. Unges utryghed knytter sig især til deres nuværende økonomiske situation. Blandt andet fylder bekymring om arbejdsmarked og jobmuligheder en del. Ikke desto mindre, så er unge generelt meget optimistiske om, at de får en bedre økonomi i fremtiden, mens optimismen om en bedre økonomisk fremtid daler hos de 50-60 årige," siger Louise Aggerstrøm.

Hun peger på, at en af de ting der ifølge rapporten giver utryghed blandt mange danskere, er pensionsopsparingen. Blandt de danskere, der endnu ikke er gået på pension, er det således kun hver fjerde, der er trygge ved, at de sparer nok op til pensionen.

Mere end tørre tal
Målet med udgivelsen af ”Danskernes økonomiske tryghed” er at give et samlet billede af danskernes økonomi. Rapporten viser, hvordan vi har det med vores økonomi, men giver også et billede af, hvad vi drømmer og bekymrer os om. Derudover indeholder rapporten en række fakta og analyser af blandt andet udviklingen i vores disponible indkomst, opsparing og hvordan forbruget har udviklet sig på tværs regioner og alder.

”Vi håber, at rapporten kan være med til at starte en dialog om, hvad økonomisk tryghed er, og hvad den betyder for os. Det, synes vi, er vigtigt, fordi økonomisk tryghed er fundamentet for mange beslutninger, drømme og bekymringer,” siger Louise Aggerstrøm.

Key findings 

  • Dansk økonomi er tilbage efter krisen. Vi oplever en stigende økonomisk vækst, fremgang på boligmarkedet og at flere kommer i arbejde i store dele af landet.
  • Langt de fleste har fået flere penge mellem hænderne. Det skyldes blandt andet, at indkomsterne er steget, og at mange har mere luft i økonomien blandt andet pga. de lave renter.
  • Forbrugsopsvinget er bredt funderet på alder, men er steget mest blandt de unge. Det er generelt mændene, som forbruger mest.  
  • Danskerne er generelt er økonomisk trygge. På en skala fra 1 til 10 scorer danskerne 6,7 på Danske Banks økonomiske tryghedsindeks.  
  • Økonomi kommer ind på en tredjeplads over, hvad vi bekymrer os mest om efter alvorlig sygdom og bekymringer om arbejde og jobmuligheder.
  • Vi drømmer mest om at rejse mere og holde mere fri. Herefter kommer drømmen om at opnå et personligt mål og at få et (nyt) arbejde.

Fakta om indekset

Indekset bygger på svarene fra en række spørgsmål, der handler om, hvor økonomisk trygge vi er. Spørgsmålene er stillet i en undersøgelse blandt 5.018 danskere i alderen +18 - gennemført af analyseinstituttet YouGov i februar-marts 2017.

Det samlede indeks spænder over en skala fra 1-10, hvor en lav score indikerer en lav grad af økonomisk tryghed, mens en høj score indikerer en meget høj grad af økonomisk tryghed.

Kontaktoplysninger

Forbrugerøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, tlf. 45 12 85 31

Pressemedarbejder Morten Herrup Poulsen, tlf. 25 29 85 68