Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag

Flere medier rapporterer i dag om en sag om mulig international hvidvask og nævner i den forbindelse Danske Bank som en af de banker, der muligvis er blevet misbrugt. For Danske Banks vedkommende handler det næsten udelukkende om transaktioner til vores filial i Estland i perioden 2011-2014.

”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland. Som et resultat heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland.

Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det,” siger chefjurist Flemming Pristed.

Forholdene i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som vi offentliggjorde i marts 2016.

Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet forbedrede it-systemer, der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og uddannelse af medarbejderne.

Facts på koncernniveau vedrørende Danske Banks anti-hvidvaskarbejde:

  • Over 550 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel kriminalitet.
  • Hver måned screenes 3 millioner kundetransaktioner.
  • 16 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale sanktionslister.  
  • Der registreres 120.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i forhold til hvidvask og terrorfinansiering
  • Der er sendt 5.404 underretninger til myndighederne det seneste år.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon +45 45 14 14 00