Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny rapport om økonomisk tryghed: Danskere er Nordens økonomiske optimister

Sammen med nordmændene er danskere lige nu de mest økonomisk trygge i Norden og målt på, hvor optimistiske vi er i forhold til vores privatøkonomiske situation, ligger vi nummer et blandt de nordiske lande.

Det fremgår af Danske Banks rapport Økonomisk Tryghed 2018, der udkommer i dag, og hvor vi for første gang tager temperaturen på den økonomiske tryghed i hele Norden.

Rapporten viser blandt andet, at 55 procent af danskerne er optimistiske i forhold til deres økonomiske situation. Det er markant flere end i de øvrige nordiske lande.

I Finland svarer 37 procent, at de er enten lidt, noget eller meget optimistiske i forhold til deres privatøkonomiske situation. I Norge er tallet 43 procent, mens svenskerne med 47 procent ligger tættest på Danmark, når det gælder økonomisk optimisme.

Nordiske forskelle

Danskerne er Nordens optimister


55 procent ser optimistisk på deres økonomiske situation.
Svenskerne bekymrer sig mindst om overforbrug

25 procent af svenskerne bekymrer sig aldrig om deres forbrug.
Nordmænd bekymrer sig mindst om den daglige økonomi

46 procent af nordmændene siger, at de aldrig bekymrer sig.
Finnerne har den laveste økonomiske tryghed

Alligevel bekymrer 27 procent af finnerne sig slet ikke om deres formue.

Tryghedsindeks på niveau med 2017
Selv om danskernes tro på fremtiden ligger i top i nordisk sammenhæng, så viser rapporten samtidig, at danskernes samlede økonomiske tryghed står lidt i stampe.

På en skala fra 1-10 ligger danskernes tryghedsindeks på 6,6. Det er et marginalt fald i forhold til sidste år, hvor danskernes økonomiske tryghed var på indeks 6,7.

"Selvom tryghedsindekset er relativt højt og få er decideret utrygge, så er det alligevel lidt overraskende, at danskernes tryghedsindeks ikke stiger. Vi er inde i et længerevarende økonomisk opsving. Alene siden sidste års undersøgelse er flere end 45.000 kommet i arbejde og fremgangen på boligmarkedet har spredt sig til hele landet. Men det smitter altså ikke af på indekset," siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Den økonomiske tryghed i Danmark ligger på niveau med den økonomiske tryghed i Norge, mens svenskerne er marginalt efter med et tryghedsindeks på 6,5. Finnerne ligger noget efter de øvrige nordiske lande med et indeks på 6,1.

Tryghedsindeksene viser, at vi på tværs af Norden med Finland som en undtagelse, ser meget ens på vores økonomiske tryghed. Det hænger sammen med, at det går relativt godt økonomisk, og samtidig har vi mange fællestræk i vores velfærdsmodeller, der nok også spiller ind, når man måler tryghed.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank