Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til hvidvasksag fra bestyrelsesformand Ole Andersen

I forbindelse med den seneste tids medieomtale af mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial siger bestyrelsesformand Ole Andersen:

”Bestyrelsen ser med største alvor på, at vi i Estland historisk ikke har været gode nok til at forhindre hvidvask. Det er derfor, vi i efteråret 2017 igangsatte grundige og omfattende undersøgelser af forholdene i Estland i den pågældende periode. Undersøgelserne ledes af eksterne advokater for at sikre objektivitet og fuldstændighed og er forankret i bestyrelsen. Undersøgelserne gennemføres i samarbejde med førende danske og internationale eksperter, der bl.a. bidrager med ekspertise inden for dataanalyse og med kriminalteknisk erfaring. Dette er en kompleks sag, og det er et meget omfattende materiale, der skal gennemgås i form af dokumenter, præsentationer, mails og meget store mængder transaktionsdata. Derfor tager undersøgelserne længere tid, end vi kunne ønske,” siger Ole Andersen og fortsætter:

”Vi forstår fuldt ud den store interesse, der er for sagen, og vi er stærkt optaget af at komme helt til bunds i den og fremlægge konklusionerne. Som vi tidligere har sagt, kan undersøgelserne tage op til 12 måneder at gennemføre. Vi forventer derfor senest i september i år at kunne offentliggøre resultaterne, men det kan ikke afvises, at vi forinden vil være i stand til at drage delkonklusioner. Indtil vi har et tilstrækkeligt faktuelt grundlag, vil det være forkert at kommentere sagens detaljer yderligere. Hvis undersøgelserne afdækker kritisable forhold i relation til medarbejderes eller lederes adfærd, som bør få konsekvenser, så vil dette naturligvis ske.”

Fakta om undersøgelserne og involverede parter

 • I foråret 2017 igangsatte Danske Bank en såkaldt årsagsanalyse af forholdene i Danske Banks estiske filial. Den pegede på en kombination af flere forhold, der førte til, at vi ikke i tilstrækkelig grad var i stand til at sikre, at vores estiske filial ikke kunne misbruges til potentiel hvidvask. 
 • I forlængelse heraf igangsatte Danske Bank i efteråret 2017 grundige undersøgelser af forholdene i Estland. Der er overordnet to spor i undersøgelserne:

  • Dels en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015. Som en del af denne gennemgang vil omfanget af mistænkelige transaktioner blive afdækket, herunder at vi rapporterer det, som eventuelt ikke er rapporteret til myndighederne. Derudover afdækkes det, om der er medarbejdere, der enten aktivt eller på anden måde har medvirket til, at dette kunne finde sted.
  • Dels en undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau og af, om ledere eller medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar.

 • Undersøgelserne er forankret i Danske Banks bestyrelse, som jævnligt modtager opdatering på undersøgelserne 
 • Advokatfirmaet Bruun & Hjejle vil lede og føre tilsyn med undersøgelserne samt udarbejde den endelige rapport, når undersøgelserne er afsluttet 
 • Arbejdet med at undersøge samtlige udenlandske kunder og transaktioner i den estiske filial fra 2007 til 2015 foretages af Compliance Incident Management Team, der ledes af den tidligere chef for SØIK og PET, Jens Madsen
 • Undersøgelserne foretages desuden med assistance fra følgende danske og internationale eksperter:

  • Den internationale dataanalyse-softwarevirksomhed Palantir Technologies, der leverer en dataanalyse platform, med det formål at analysere de oprindelige transaktionsdata og kundeoplysninger.
  • Konsulentfirmaerne PwC og EY, som vil assistere med kriminalteknisk erfaring.
  • Den amerikanske konsulentvirksomhed Promontory, der bidrager med ekspertviden indenfor hvidvask og hvidvask-kontroller.