Vores holdning til kryptovalutaer

Opdatering den 16. april 2020:

Vi har noteret en stigende interesse for kryptovalutaer blandt flere af vores kunder. I den kommende tid gennemgår vi derfor vores tilgang til kryptovalutaer, og vi vil herefter kommunikere om eventuelle ændringer.   

Oprindelig artikel og Q&A bragt den 23. marts 2018:

Vi har en negativ holdning til kryptovalutaer og anbefaler på det kraftigste, at vores kunder afholder sig fra at investere i disse.

Kryptovalutaer som f.eks. bitcoin, ethereum og monero har i de senere år opnået stor opmærksomhed blandt forbrugere og investorer i mange lande.

Debatten om disse digitale valutaer har givet anledning til spørgsmål hos både kunder og investorer. Derfor vil Danske Bank med denne artikel oplyse om vores holdning til kryptovalutaer.

Invester ikke i kryptovalutaer
Vi er generelt negative over for kryptovalutaer, og vi anbefaler på det kraftigste, at vores kunder afholder sig fra at investere i disse. For det første adskiller kryptovalutaer sig fra traditionelle valutaer ved at være uafhængige af en nationalbank. De har ikke den investor- og forbrugerbeskyttelse, der typisk er forbundet med almindelige valutaer og investeringer.

For det andet har kryptovalutaer vist sig at være meget volatile, og kursdannelsen er ikke gennemsigtig. Som investor har man begrænset indsigt i, hvordan markedet udvikler sig, og hvad der driver kursen.

For det tredje, og vigtigst af alt, har manglen på gennemsigtighed og myndighedskontrol gjort kryptovalutaer til genstand for ulovlige formål, og vi ved, at de ved flere lejligheder har været anvendt til ulovlige transaktioner som f.eks. hvidvask og afpresning.

Vi er som finansiel institution forpligtet til at medvirke til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask. Kryptovalutaer har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt gennemsigtighed til, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen.

Det er derfor ikke muligt at handle kryptovalutaer på vores handelsplatforme. Vi overvåger imidlertid markedet nøje, og hvis markedet for kryptovalutaer bliver mere gennemsigtigt og modnes, vil vi muligvis genoverveje vores holdning.

Kryptorelaterede instrumenter udfases
Vi ønsker af ovennævnte grunde på ingen måde at understøtte investeringsmiljøet for kryptovalutaer. Vi har derfor truffet beslutning om også at udfase muligheden for at købe finansielle instrumenter, der er direkte forbundet med kursen på kryptovalutaer. Sådanne instrumenter omfatter afledte finansielle instrumenter eller ETN'er (Exchange Traded Notes), der afspejler kursen på en kryptovaluta. Disse typer værdipapirer er kendetegnet ved høj volatilitet og stor risiko.

Kreditkorttransaktioner og indskud relateret til kryptovalutaer
Hvis man som kunde ønsker at indskyde midler, der stammer fra investeringer i kryptovalutaer, vil vi behandle dem på samme måde som indskud af midler fra andre typer investeringer. I overensstemmelse hermed vil vi muligvis acceptere indskuddet, hvis det overholder gældende lovgivning og følger procedurerne til forebyggelse af hvidvask.

Endvidere blokerer vi ikke brugen af et kreditkort udstedt af Danske Bank i forbindelse med handel af kryptovalutaer. I lighed med alle andre kreditkorttransaktioner skal kunderne her følge gældende procedurer til forebyggelse af hvidvask samt overholde gældende lovgivning.

Spørgsmål?
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Danske Bank, investeringslinjen på 70 20 22 96.

Q&A for kunder

 • Hvad er kryptovalutaer? 

  Kryptovalutaer er digitale valutaer, der kan anvendes som betalingsmiddel. De bygger på blockchain teknologien, der er karakteriseret ved en høj grad af sikkerhed og tillid.

  Kryptovalutaer er typisk anonyme og omfatter ingen garanti for indskud eller investorbeskyttelse. De er uafhængige af nationalbanker og er således ikke forbundet med den "virkelige" økonomi.

 • Hvor mange kryptovalutaer findes der i dag?
  Der er flere end 1.300 forskellige kryptovalutaer i omløb i dag og dertil kommer en række tilknyttede investeringsprodukter.
 • Hvorfor fraråder Danske Bank kryptovalutaer?

   Danske Bank fraråder kryptovalutaer af forskellige grunde.

  I modsætning til almindelige valutaer er kryptovalutaer uafhængige af nationalbanker, de er ikke underlagt myndighedskontrol, og de mangler grundlæggende forbruger- og investorbeskyttelse. Sikkerhedsnettet omkring kryptovalutaer er derfor meget lille.

  Den risiko for økonomisk tab, der er forbundet med markedet for kryptovalutaer, er ligeledes meget stor, da valutaerne endnu ikke er modne. Dette har bl.a. medført en særdeles volatil kursudvikling.

  Desuden er kryptovalutaer i høj grad blevet anvendt til ulovlige transaktioner, fordi de er svære at spore som følge af deres anonymitet.

 • Hænger jeres modstand mod kryptovalutaer primært sammen med det forhold, at de kan udgøre en trussel mod jeres forretning i det lange løb?

  Verden bevæger sig hurtigt i dag, og vi overvejer hele tiden nye teknologiske muligheder, herunder kryptovalutaer og blockchain. Vi er dog indtil videre af den overbevisning, at kryptovalutaer fortsat er en meget umoden teknologi med ringe investorbeskyttelse og meget store risici.

 • Er kryptovalutaer forbundet med ulovlige aktiviteter?

  Den omfattende mangel på gennemsigtighed, modenhed og myndighedskontrol har gjort kryptovalutaer til genstand for ulovlige formål. Det er f.eks. velkendt, at de er blevet anvendt til ulovlige transaktioner som hvidvask og afpresning.

  Som finansiel institution spiller vi en afgørende rolle i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Det er derfor, at vi altid er på vagt over for ethvert betalingsmiddel eller enhver distributionskanal, som er forbundet med muligheder for hvidvask.

 • Hvad er blockchain?

  Blockchain er en måde at lagre transaktionsregistreringer i en blok, som ikke kan ændres. Når nye oplysninger lagres, tilføjes nye blokke som kæder til den foregående blok.

  En blockchain administreres typisk som et peer-to-peer-netværk. Inden for netværket kan data ikke ændres, uden at alle andre parter i netværket kan se det. Desuden skal netværket normalt indbyrdes validere nye blokke.

  Blokkæden er således en meget sikker teknologi, som har vist sig at være meget svær for IT-kriminelle at hacke.

 • Blockchain er kendt for at skabe gennemsigtig. Hvorfor gælder denne gennemsigtighed ikke kryptovalutaer, når de bygger på Blockchain teknologien? 

  Det er korrekt, at transaktioner imellem forskellige wallets til kryptovalutaer er gennemsigtige og sporbare som følge af blockchain teknologien. Dog er det ikke nødvendigvis muligt at identificere ejerne af den enkelte wallet. Dette medfører en mangel på gennemsigtighed og en mulighed for misbrug af kryptovalutaer til ulovlige formål.

 • Hvordan forholder Danske Bank sig til blockchain?

  Danske Bank er generelt positiv over for blockchain. Teknologien er interessant for vores sektor, og vi ser et stort potentiale i at anvende blockchain til forbedring af kundeoplevelsen, eksempelvis inden for trade finance.

  Det er også grunden til, at vi har øget vores investeringer i denne teknologi i de seneste par år - blandt andet via vores medejerskab af R3. Formålet med R3 er at udvikle og modne blockchain teknologien for at forberede den til kommercielt brug.

 • Kan jeg benytte mit Danske Bank-kreditkort til at købe kryptovalutaer hos andre parter som f.eks. en bitcoin-børs?

  Vi indfører ikke nogen generel spærring for pengeoverførsler eller korttransaktioner, der involverer køb eller salg af kryptovalutaer. Vores kunder skal dog til enhver tid overholde lovgivningen og følge vores procedurer til forebyggelse af hvidvask.

 • Hvorfor vil Danske Bank forhindre kunderne i at investere i kryptovalutaer, når de ikke er ulovlige på de nordiske finansielle markeder?

  Selv om investering i kryptovalutaer ikke er ulovlig, har europæiske myndigheder advaret mod at investere i disse valutaer på grund af de store risici, der er forbundet dermed. Vi deler denne bekymring, da markedet for kryptovalutaer mangler den gennemsigtighed, sikkerhed og modenhed, der er nødvendig for, at vi føler os trygge ved disse valutaer. Det er også grunden til, at vi ikke tilbyder handel med kryptovalutaer på vores handelsplatforme.

 • Aktiemarkedet kan også være volatilt. Hvorfor ikke give Danske Banks kunder mulighed for at handle kryptovalutaer?

  Vi fraråder investering i kryptovalutaer på grund af den store risiko og manglende sikkerhed, som er forbundet med kryptovalutaer.

  I modsætning til markedet for kryptovalutaer, er for eksempel aktiemarkedet et reguleret marked, hvilket betyder, at investorerne er beskyttet af visse regler. Manglen på investorbeskyttelse er en stor grund til, at vi på nuværende tidspunkt anser markedet for kryptovalutaer for at være umodent.