Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank tilslutter sig Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Som led i arbejdet med at sikre overgangen til en lavemissionsøkonomi har Danske Bank tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Klimaforandringernes betydning vokser. Både for samfundet generelt, for vores kunder og for den finansielle sektor. Siden Paris-aftalen i 2015 har flere end 200 lande forpligtet sig til at mindske udledningen af drivhusgasser og accelerere omstillingen til en lavemissionsøkonomi.

Klimaagendaen er ekstremt vigtig, og den finansielle sektor spiller en afgørende rolle i transitionen til en lavemissionsøkonomi. Ved at tilslutte os TCFD-anbefalingerne forpligter vi os til at integrere klimaovervejelser i vores arbejde med governance, strategi, risikostyring og ekstern rapportering.

Jeanette Fangel Løgstrup

Direktør for Group Societal Impact & Sustainability

Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle
Klimarelaterede risici og muligheder er komplekse at analysere og forstå. Derfor har The Financial Stability Board udråbt klimarisiko som en af de største trusler, når det gælder fremtidig finansiel stabilitet. I forsøget på at forstå disse risici har en global og brancheledet Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) anført af Michael Bloomberg udarbejdet en stribe anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan begynde arbejdet med deres klimarelaterede risici og muligheder samt offentliggøre relevante indikatorer og målsætninger eksternt.

Læs mere