Forsinkelser i vores skatteservices

I foråret 2020 konstaterede vi, at processerne for to af vores skatteservices til kunder med depoter ikke var tilstrækkelige.

For det første konstaterede vi forsinkelser i udbetalingen af tilbagebetalt udbytteskat på en række amerikanske værdipapirer i perioden fra 2015 til 2019. Det berører omkring 2.200 af vores kunder på tværs af Norden og i Luxembourg, hvoraf størstedelen er danske kunder.

For det andet konstaterede vi forsinkelser i vores service i forbindelse med tilbagesøgning af skat, hvilket berører omkring 2.900 kunder, også her primært kunder med depoter i Danmark.

Vi har forbedret vores processer for at undgå, at sådanne fejl opstår igen, og har etableret en arbejdsgruppe, der har håndteret de udestående sager med tilbagesøgning af udbytteskat.

Antal berørte kunder og information til dem

Omkring 5.100 kunder er således potentielt berørt af forsinkelser i vores behandling af udbytteskat på deres vegne som led i vores skatteservices. Alle berørte kunder vil modtage de refusioner og tilbagebetalinger af udbytteskat, de er berettigede til.

Tallene er opdateret 11. maj 2021


Forsinkelser i tilbagebetalinger af skat på amerikanske værdipapirer


Omkring 2.200 kunder estimeret til potentielt at være berørt


Omkring 2.200 kunder er informeret om, at de potentielt er berørt
Forsinkelser i tilbagesøgning af skat


Omkring 2.900 kunder berørt**Reduceret med 400 kunder i maj på baggund af opdaterede analyser

Tilbagesøgt udbytteskat håndteret for 2.900 berørte kunder

Kompensation forventes udbetalt i H2 2021

Tidslinje

 • April 2021 – Kunder berørt af vores forsinkelser i skatteservice modtager information
  I april 2021 informerer vi kunder berørt af vores forsinkelser i skatteservice. I april 2021 har vi færdiggjort håndteringen af udeståender sager.
 • Jan. 2021 – Berørte kunder begynder at modtage information om forsinkelse i tilbagebetalt udbytteskat på amerikanske værdipapirer

  I januar 2021 begynder vi at informere kunder, der potentielt ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat på amerikanske værdipapirer, de er berettigede til.

 • Aug. 2020 – Gennemgang af kundesager påbegyndes

  I august 2020 begynder vi at identificere, hvilke kunder der ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat, de er berettigede til. I samme måned begynder vi også at håndtere de udestående sager med tilbagesøgning af udbytteskat.

 • Foråret 2020 – Vi konstaterer problemet og påbegynder en intern undersøgelse

  I forbindelse med en gennemgang af vores servicemodel på skatteområdet konstaterer vi forsinkelser i vores service med tilbagesøgning af udbytteskat og vores håndtering af tilbagebetalt udbytteskat fra de amerikanske skattemyndigheder. Vi påbegynder en intern undersøgelse og forbedrer vores processer for at undgå, at sådanne fejl opstår igen.

Hvis du vil vide mere