Gå til hovedindhold

Sager relateret til vores skatteservices

I foråret 2020 konstaterede vi, at processerne for to af vores skatteservices til kunder med depoter ikke var tilstrækkelige.

På den baggrund indledte vi en grundig gennemgang af vores skatteservices for at sikre, at eventuelle andre mulige problemstillinger blev identificeret. I forbindelse med gennemgangen har vi identificeret en række yderligere mulige problemstillinger – hvoraf syv indebærer, at vores kunder kan have lidt skade. Problemstillingerne omfatter potentielt forkerte udbetalinger til kunder, herunder ift. udbyttebetalinger, fradrag og tilbagesøgning af udbytteskat.

På nuværende tidspunkt indikerer gennemgangen, at fejlene primært berører kunder, der ejer udenlandske aktier placeret i et depot i Danmark, og som har benyttet vores skatteservices i relation til dobbeltbeskatning af disse udenlandske værdipapirer, og at fejlene primært skyldes, at vores systemer og manuelle kontroller desværre har vist sig utilstrækkelige i forhold til at håndtere den øgede kompleksitet i skattereglerne i de forskellige lande.

Vores nuværende, tidlige estimat er, at op til 6.000 kunder kan være berørt af en eller flere af de yderligere problemstillinger. 

Vi har stoppet fejlene og implementeret midlertidige løsninger, der sikrer, at ingen væsentlige problemstillinger påvirker kunderne fremover. Vores fokus er nu på at få det fulde overblik over potentielle indvirkninger på vores kunder og sikre, at alle berørte kunder bliver kompenseret.

Antal berørte kunder og information til dem

I relation til de to problemstillinger, hvor vi har konstateret, at processerne for vores skatteservices til kunder med depoter ikke var tilstrækkelige, er vi i gang med at kompensere kunderne.

Den ene problemstilling vedrører forsinkelser i tilbagebetalinger af skat på nogle amerikanske værdipapirer i perioden fra 2015 til 2019, som påvirker omkring 2.400 af vores kunder på tværs af de nordiske lande og Luxembourg, langt de fleste i Danmark.

Den anden problemstilling omhandler forsinkelser i vores service i forbindelse med tilbagesøgning af skat, der berører omkring 2.900 kunder, også her primært kunder med depoter i Danmark.

Tallene er opdateret 15. september 2021


Forsinkelser i tilbagebetalinger af skat på amerikanske værdipapirer


Omkring 2.400* kunder estimeret til potentielt at være berørt
*øget med yderligere 200 kunder på grundlag af yderligere analyserOmkring 2.350 kunder er informeret om, at de potentielt er berørt

Skattefradragene er overført til ca. 2.300 kunder

Forsinkelser i tilbagesøgning af skat


Omkring 2.900 kunder berørt**Reduceret med 400 kunder i maj på baggund af opdaterede analyser

Tilbagesøgt udbytteskat håndteret for 2.900 berørte kunder

Kompensation forventes udbetalt i H2 2021

Tidslinje

  • Vi sender redegørelse til Finanstilsynet om de yderligere mulige problemstillinger relateret til vores skatteservices. 
    Læs mere
  • I april 2021 informerer vi kunder berørt af vores forsinkelser i skatteservice. I april 2021 har vi færdiggjort håndteringen af udeståender sager.
  • I januar 2021 begynder vi at informere kunder, der potentielt ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat på amerikanske værdipapirer, de er berettigede til.

  • I august 2020 begynder vi at identificere, hvilke kunder der ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat, de er berettigede til. I samme måned begynder vi også at håndtere de udestående sager med tilbagesøgning af udbytteskat.

  • I forbindelse med en gennemgang af vores servicemodel på skatteområdet konstaterer vi forsinkelser i vores service med tilbagesøgning af udbytteskat og vores håndtering af tilbagebetalt udbytteskat fra de amerikanske skattemyndigheder. Vi påbegynder en intern undersøgelse og forbedrer vores processer for at undgå, at sådanne fejl opstår igen.

Hvis du vil vide mere