Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Gældsinddrivelse

I 2004 implementerede vi et nyt system til håndtering af gældssager. Det resulterede i en række datafejl, som har betydet, at vi i nogle tilfælde desværre har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde har opkrævet mere gæld, end kunderne skyldte. Fejlene har også medført, at vi har registreret en forkert restgæld for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld.

I maj 2019 igangsatte vi en omfattende undersøgelse af sagen, og myndighederne blev orienteret. Siden har vi arbejdet på at forstå hovedårsagerne til fejlene og sikre, at de ikke sker igen. Vi tilbagebetaler selvfølgelig de berørte kunder, hvad de har betalt for meget, og samtidig får de en kompensation for den tid, de kunne have haft pengene til rådighed. Desuden vil der ske justering af restgælden i langt de fleste sager, og vi arbejder fortsat på at genberegne alle kundesager, hvor de oprindelige datafejl kan betyde, at kundernes restgæld skal justeres. 

I vores undersøgelser af de oprindelige datafejl er vi desværre blevet opmærksomme på en række andre mulige problemstillinger, som vi fortsat undersøger. Kunder, der kan være omfattet, vil løbende blive informeret. Mens vi fortsætter med at undersøge sagen og for at minimere risikoen for overopkrævning, er betalingen af inkassogæld sat på pause i alle sager. Desuden bliver der ikke tilskrevet renter på nogen sager, før hver enkelt sag er afklaret. Vi har også valgt at trække indberetninger tilbage fra RKI for kunder, hvor der er usikkerhed om deres restgæld, og indtil der igen er vished om kundernes præcise restgæld.

Først når vi er færdige med vores undersøgelser og har udført de nødvendige justeringer i vores systemer, kan vi beregne restgælden korrekt og give kunderne en endelig afklaring. Det er desværre på nuværende tidspunkt vores vurdering, at kunderne i lyset af nye problemstillinger ikke sikres en afklaring før udgangen af 2024. Der er samtidig en risiko for, at arbejdet vil strække sig ind i 2025, hvis yderligere problemstillinger identificeres. 

Vi har desuden igangsat undersøgelser af vores gældsinddrivelse i vores øvrige markeder. Foreløbige stikprøver indikerer, at problemstillinger i lighed med nogle af dem, vi har identificeret i Danmark, potentielt også er til stede i Finland, Sverige og Norge. Vi gennemfører derfor udvidede analyser af inkassosystemerne for at få afdækket behovet for potentielle tiltag over for berørte kunder.

Antal kundesager med risiko for overopkrævning

Vi har gennemgået 197.000 kundesager i vores gældssystemer, hvor der er risiko for overopkrævning som følge af de oprindelige datafejl. Hvor det oprindeligt blev vurderet, at 108.000 kunder havde en væsentlig risiko for at have betalt for meget, har gennemgangen vist, at der er sket overopkrævning for 7.800 kunder. De kunder er berettiget til kompensation som følge af de oprindeligt identificerede datafejl i vores gældssystemer.

Tallene er opdateret den 26. april 2021

Op mod 197.000 kundesager i risiko for overopkrævning

Op mod 108.000 kunder i væsentlig risiko for overopkrævning

Alle kundesager gennemgået for overopkrævning som følge af de oprindelige datafejl

7.800 kunder er bekræftet til kompensation

Antal kundesager med risiko for justering af restgæld

Vi arbejder fortsat på at genberegne alle kundesager, hvor der er risiko for, at restgælden skal justeres som følge af datafejlene. Det gælder i alt 254.000 danske kunder med inkassogæld, hvoraf 197.000 som nævnt er gennemgået for overopkrævning. For de resterende kundesager er der en uvæsentlig risiko for overopkrævning, fordi sagerne er afsluttede uden nogen tilbagebetaling af gæld. De sager bliver derfor kun gennemgået for fejlregistrering af restgælden.

Tallene er opdateret den 26. april 2022

Op mod 254.000 kundesager er i risiko for justering af restgæld

Tidslinje

 • Den 27. april 2022 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere
  Læs vores kommentar

 • Den uvildige undersøgelse af inkassosagen, der er igangsat af Finanstilsynet, og som KPMG og Poul Schmith er udpeget til at foretage, forlænges og udvides. Det er en naturlig følge af, at arbejdet med at rette op på fejlene i vores gældsinddrivelse kan strække sig udover 2022.

  Læs mere

 • Rapport om den uvildige undersøgelse af håndteringen af fejlene i bankens gældssystemer offentliggøres.

  Læs rapporten

 • Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med yderligere uddybning af problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.

  Læs opdatering her

 • Vi giver status til Finanstilsynet  på arbejdet med at rette op på datafejlene i bankens gældssystemer.
  Læs memo her

  Efterfølgende sender vi i august en opdatering, der indeholder en uddybning vedrørende kvalitetssikringen af gennemgangen for 5.600 inkassokunder, til Finanstilsynet.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med en aktuel status på vores analyser af de yderligere problemstillinger, herunder uddybes problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med yderligere uddybning af problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

 • Finanstilsynet og KPMG/Poul Schmith, der foretager den uvildige undersøgelse, forlænger undersøgelsesperioden til oktober 2021, så den tidsmæssigt passer bedre med alle nødvendige tilpasninger af systemer og processer samt undersøgelsen af de yderligere mulige fejl, banken har identificeret. 

 • Den 10. februar 2021 svarer vi på Forbrugerombudsmandens anmodning om information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem og brug af eksterne inkassobureauer.

  Desuden deler vi i svaret relevant information om konkrete kundesager, som Forbrugerombudsmanden har ønsket indsigt i.

  Læs mere

 • Sammen med Finanstilsynet udpeger Danske Bank KPMG og Poul Schmith til at udføre en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

 • Finanstilsynet beder Danske Bank om at iværksætte en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • Den 20. oktober 2020 informerer vi om en række tiltag, der skal sikre, at vi efterlever påbuddene fra Finanstilsynet.

  Vi orienterer desuden Finanstilsynet om, at 28.000 kunder har fået sat deres inkassosag på pause for at undgå yderligere overopkrævning, mens 61.000 kunder har fået tilbudt at sætte betalingen af deres gæld i bero.

  Læs mere

 • Den 21. september 2020 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter vi omkring 17.000 kunders inkassosager på pause, indtil de er blevet gennemgået. Det sker i forlængelse af den igangværende indsats for at rette op på de fejl, der er konstateret i vores gældsinddrivelsessystem. Der bliver ikke tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat på pause.

  Læs mere

 • Vi svarer på Finanstilsynets anmodning om yderligere information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem, som vi har arbejdet på siden maj 2019.

  Redegørelsen indeholder en beskrivelse af hovedårsagerne til fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem, den historiske viden om fejlene samt Danske Banks håndtering af fejlene og problemets omfang.

  Læs mere

 • Vi begynder at informere de kunder, der kan være påvirket af fejlene. Samtidig starter vi med at kompensere de kunder, vi har opkrævet for meget. Vi publicerer information om problemet på danskebank.dk.

 • I løbet af maj 2019 igangsætter vi en omfattende analyse af hovedårsagerne til fejlene i vores gældsinddrivelsessystem. Alle aspekter af systemfejl bliver undersøgt og håndteret, især med det formål at identificere kunder, der er økonomisk påvirket og skal kompenseres.

Hvis du vil vide mere