Gå til hovedindhold

Gældsinddrivelse

I 2004 implementerede vi et nyt system til håndtering af gældssager. Det resulterede i en række datafejl, som har betydet, at vi i nogle tilfælde desværre har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde har opkrævet mere gæld, end kunderne skyldte.

I maj 2019 igangsatte vi en omfattende undersøgelse af sagen, og myndighederne blev orienteret. Siden har vi arbejdet på at forstå hovedårsagerne til fejlene og sikre, at de ikke sker igen. Vi har nu gennemgået stort set alle de 197.000 kundesager i vores gældssystemer, hvor der er en risiko for overopkrævning som følge af de oprindelige datafejl.

Vi tilbagebetaler selvfølgelig de berørte kunder, hvad de har betalt for meget, og samtidig får de en kompensation for den tid, de kunne have haft pengene til rådighed. Desuden vil der ske nedjustering af restgælden i langt de fleste sager.

I vores undersøgelser af de oprindelige datafejl er vi desværre blevet opmærksomme på en række andre mulige problemstillinger, som vi fortsat undersøger. Kunder, der kan være omfattet, vil løbende blive informeret. Vi forventer, at det arbejde kan strække sig ind i 2022. Først når vi er færdige med vores undersøgelser og har rettet datafejl samt vores gældssystemer, kan vi give kunderne en endelig afklaring om deres restgæld.

Mens vi fortsætter med at undersøge sagen, er betalingen af gæld fortsat på pause i de sager, hvor mere end 60 procent af restgælden er blevet tilbagebetalt, og risikoen for overopkrævning er størst. Der bliver ikke tilskrevet renter på nogen sager, før hver enkelt sag er afklaret.

Antal kundesager med risiko for overopkrævning

Vi har gennemgået næsten alle 197.000 kundesager i vores gældssystemer, hvor der kan være sket overopkrævning som følge af de oprindelige datafejl. Hvor det oprindeligt blev vurderet, at 108.000 kunder havde en væsentlig risiko for at have betalt for meget, har gennemgangen vist, at der er sket overopkrævning for 7.000 kunder som følge af de oprindeligt identificerede datafejl i vores gældssystemer.

Den resterende gruppe kundesager, der mangler at blive gennemgået, kræver en ekstra kvalitetssikring grundet sagernes kompleksitet, og vi forventer at kunne give svar på, om de har betalt for meget som følge af de oprindelige datafejl inden årets udgang.

Tallene er opdateret den 4. oktober 2021

Op mod 197.000 kundesager i risiko for overopkrævning

Op mod 108.000 kunder i væsentlig risiko for overopkrævning

99 procent af alle kundesager gennemgået

7.000 kunder er bekræftet til kompensation

Tidslinje

 • Vi giver status til Finanstilsynet  på arbejdet med at rette op på datafejlene i bankens gældssystemer.
  Læs memo her

  Efterfølgende sender vi i august en opdatering, der indeholder en uddybning vedrørende kvalitetssikringen af gennemgangen for 5.600 inkassokunder, til Finanstilsynet.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med en aktuel status på vores analyser af de yderligere problemstillinger, herunder uddybes problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med yderligere uddybning af problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

 • Finanstilsynet og KPMG/Poul Schmith, der foretager den uvildige undersøgelse, forlænger undersøgelsesperioden til oktober 2021, så den tidsmæssigt passer bedre med alle nødvendige tilpasninger af systemer og processer samt undersøgelsen af de yderligere mulige fejl, banken har identificeret. 

 • Den 10. februar 2021 svarer vi på Forbrugerombudsmandens anmodning om information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem og brug af eksterne inkassobureauer.

  Desuden deler vi i svaret relevant information om konkrete kundesager, som Forbrugerombudsmanden har ønsket indsigt i.

  Læs mere

 • Sammen med Finanstilsynet udpeger Danske Bank KPMG og Poul Schmith til at udføre en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

 • Finanstilsynet beder Danske Bank om at iværksætte en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • Den 20. oktober 2020 informerer vi om en række tiltag, der skal sikre, at vi efterlever påbuddene fra Finanstilsynet.

  Vi orienterer desuden Finanstilsynet om, at 28.000 kunder har fået sat deres inkassosag på pause for at undgå yderligere overopkrævning, mens 61.000 kunder har fået tilbudt at sætte betalingen af deres gæld i bero.

  Læs mere

 • Den 21. september 2020 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter vi omkring 17.000 kunders inkassosager på pause, indtil de er blevet gennemgået. Det sker i forlængelse af den igangværende indsats for at rette op på de fejl, der er konstateret i vores gældsinddrivelsessystem. Der bliver ikke tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat på pause.

  Læs mere

 • Vi svarer på Finanstilsynets anmodning om yderligere information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem, som vi har arbejdet på siden maj 2019.

  Redegørelsen indeholder en beskrivelse af hovedårsagerne til fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem, den historiske viden om fejlene samt Danske Banks håndtering af fejlene og problemets omfang.

  Læs mere

 • Vi begynder at informere de kunder, der kan være påvirket af fejlene. Samtidig starter vi med at kompensere de kunder, vi har opkrævet for meget. Vi publicerer information om problemet på danskebank.dk.

 • I løbet af maj 2019 igangsætter vi en omfattende analyse af hovedårsagerne til fejlene i vores gældsinddrivelsessystem. Alle aspekter af systemfejl bliver undersøgt og håndteret, især med det formål at identificere kunder, der er økonomisk påvirket og skal kompenseres.

Hvis du vil vide mere


Medier, investorer & analytikere