Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Gældsindrivelse

I 2004 implementerede vi et nyt system til håndtering af gældssager. Det resulterede desværre i en række datafejl, som har betydet, at vi i nogle tilfælde har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde har opkrævet mere gæld, end kunderne skyldte. Fejlene har også medført, at vi har registreret en forkert restgæld for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld.

I maj 2019 igangsatte vi en omfattende undersøgelse af sagen, og myndighederne blev orienteret. Siden har vi arbejdet intensivt på at løse problemerne og kompensere kunderne for potentiel overopkrævning af inkassogæld. Der er løbende sket fremskridt, men sagens omfang og kompleksitet er samtidig vokset. Det betyder, at tidshorisonten for at afhjælpe problemstillingerne kan strække sig ud over 2024, hvilket ikke er tilfredsstillende hverken for vores kunder eller os.

På baggrund af omfattende analyser har vi derfor arbejdet med at udvikle en løsning, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld. Det betyder, at i alt ca. 245.000 kunder bliver informeret om, at deres inkassogæld sættes til 0 kr., og at de konti, der er overført til inkasso, lukkes. Vi bruger samtidig en datadreven model til at kompensere kunderne for eventuel overopkrævning som følge af de yderligere problemstillinger.

For at imødekomme det forhold, at en model vil være mindre præcis end en manuel gennemgang, er modellen designet til at øge niveauet for kompensationen til kunderne, så kompensationen falder ud til kundens fordel.
 
Vi har påbegyndt udbetalingen af kompensation på baggrund af modellen og forventer, at langt hovedparten af alle kunder, der har krav på kompensation på baggrund af vores modelberegning, vil få besked inden udgangen af 2023. Kunder, der er berettiget til kompensation, bliver kontaktet direkte af banken.

Kunder overført til inkasso, efter at vi oprindeligt stillede gældsinddrivelsen i bero pr. 1. oktober 2020, er ikke omfattet af løsningen. Det skyldes, at gældsinddrivelsen for disse kunder i væsentlig mindre grad er påvirket af fejlene i vores tidligere gældssystemer. Vi vil kommunikere direkte til de kunder, hvis inkassogæld vi vil genoptage inddrivelsen af.

Derudover er en mindre række øvrige typer af sager, eksempelvis virksomhedskonkurssager, ikke omfattet af den hurtigere løsning. I de sager bliver der foretaget en manuel gennemgang med henblik på at identificere potentiel overopkrævning.

Fejlene i bankens gældsinddrivelse er mest komplekse i Danmark, hvor vi er længere fremme med vores analyser end i de øvrige lande. Vi vil på et senere tidspunkt informere tilsynsmyndighederne og kunderne om vores fremgangsmåde i de øvrige lande.

Antal kunder, der får lukket konti med inkassogæld

På baggrund af omfattende analyser har vi udviklet en løsning, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld.

Tallene er opdateret den 31. august 2022

Ca. 155.000 kundesager er tidligere blevet lukket, og kunderne informeres nu om dette

Ca. 90.000 kunder får deres inkassogæld sat til 0 kr., og deres gæld vil dermed ikke blive inddrevet

Ca. 7.000 kunder overført til inkasso pr. 1. oktober 2020 bliver ikke omfattet af løsningen

En mindre række øvrige typer af sager, eksempelvis virksomheds-konkurssager, er ikke omfattet af løsningen

Tidslinje

 • Vi præsenterer en løsning på gældsinddrivelsessagen, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld.
 • Offentliggørelse af ny rapport fra den uvildige undersøgelse af håndteringen af fejlene i bankens gældssystemer.

  Læs rapporten
 • Den 27. april 2022 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere
  Læs vores kommentar

 • Den uvildige undersøgelse af inkassosagen, der er igangsat af Finanstilsynet, og som KPMG og Poul Schmith er udpeget til at foretage, forlænges og udvides. Det er en naturlig følge af, at arbejdet med at rette op på fejlene i vores gældsinddrivelse kan strække sig udover 2022.

  Læs mere

 • Rapport om den uvildige undersøgelse af håndteringen af fejlene i bankens gældssystemer offentliggøres.

  Læs rapporten

 • Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med yderligere uddybning af problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.

  Læs opdatering her

 • Vi giver status til Finanstilsynet  på arbejdet med at rette op på datafejlene i bankens gældssystemer.
  Læs memo her

  Efterfølgende sender vi i august en opdatering, der indeholder en uddybning vedrørende kvalitetssikringen af gennemgangen for 5.600 inkassokunder, til Finanstilsynet.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med en aktuel status på vores analyser af de yderligere problemstillinger, herunder uddybes problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

  Vi sender opfølgende svar til Finanstilsynet med yderligere uddybning af problemstillingen om de fejlbehæftede bosager.
  Læs opdatering her

 • Finanstilsynet og KPMG/Poul Schmith, der foretager den uvildige undersøgelse, forlænger undersøgelsesperioden til oktober 2021, så den tidsmæssigt passer bedre med alle nødvendige tilpasninger af systemer og processer samt undersøgelsen af de yderligere mulige fejl, banken har identificeret. 

 • Den 10. februar 2021 svarer vi på Forbrugerombudsmandens anmodning om information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem og brug af eksterne inkassobureauer.

  Desuden deler vi i svaret relevant information om konkrete kundesager, som Forbrugerombudsmanden har ønsket indsigt i.

  Læs mere

 • Sammen med Finanstilsynet udpeger Danske Bank KPMG og Poul Schmith til at udføre en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

 • Finanstilsynet beder Danske Bank om at iværksætte en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • Den 20. oktober 2020 informerer vi om en række tiltag, der skal sikre, at vi efterlever påbuddene fra Finanstilsynet.

  Vi orienterer desuden Finanstilsynet om, at 28.000 kunder har fået sat deres inkassosag på pause for at undgå yderligere overopkrævning, mens 61.000 kunder har fået tilbudt at sætte betalingen af deres gæld i bero.

  Læs mere

 • Den 21. september 2020 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter vi omkring 17.000 kunders inkassosager på pause, indtil de er blevet gennemgået. Det sker i forlængelse af den igangværende indsats for at rette op på de fejl, der er konstateret i vores gældsinddrivelsessystem. Der bliver ikke tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat på pause.

  Læs mere

 • Vi svarer på Finanstilsynets anmodning om yderligere information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem, som vi har arbejdet på siden maj 2019.

  Redegørelsen indeholder en beskrivelse af hovedårsagerne til fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem, den historiske viden om fejlene samt Danske Banks håndtering af fejlene og problemets omfang.

  Læs mere

 • Vi begynder at informere de kunder, der kan være påvirket af fejlene. Samtidig starter vi med at kompensere de kunder, vi har opkrævet for meget. Vi publicerer information om problemet på danskebank.dk.

 • I løbet af maj 2019 igangsætter vi en omfattende analyse af hovedårsagerne til fejlene i vores gældsinddrivelsessystem. Alle aspekter af systemfejl bliver undersøgt og håndteret, især med det formål at identificere kunder, der er økonomisk påvirket og skal kompenseres.

Hvis du vil vide mere