Gældsinddrivelse

I 2004 implementerede vi et nyt system til håndtering af gældssager. Det resulterede i en række datafejl, som har betydet, at vi i nogle tilfælde desværre har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde har opkrævet mere gæld, end kunderne skyldte.

I maj 2019 igangsatte vi en omfattende undersøgelse af sagen, og myndighederne blev orienteret. Siden har vi arbejdet på at forstå hovedårsagerne til fejlene og sikre, at de ikke sker igen. Vi er samtidig i fuld gang med at kompensere de kunder, vi har opkrævet for meget. Udover at vi selvfølgelig tilbagebetaler, hvad de berørte kunder har betalt for meget, kompenseres kunderne yderligere for den tid, hvor de kunne have haft pengene til rådighed.

For at reducere risikoen for yderligere overopkrævning har vi i flere sager sat betalingen af gælden på pause, indtil den enkelte sag er gennemgået, og eventuelle fejl er rettet. Der bliver ikke tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat på pause.

Antal kundesager med risiko for overopkrævning

Vi gennemgår alle kundesager i vores gældsinddrivelsessystem, der kan være påvirket af datafejl i vores systemer. Ud af dem, vurderer vi, at 108.000 kunder potentielt kan have betalt for meget. Vi har undersøgt omkring 83.000 af de kundesager, og ud af dem er 1.500 kunder berettiget til kompensation.

Tallene er opdateret den 1. februar 2021

Op mod 108.000 kunder kan potentielt have betalt for meget

Omkring 83.000 kundesager med risiko for overopkrævning er gennemgået

1.500 kunder er berettiget til kompensation

Tidslinje

 • Feb. 2021 - Svar på anmodning fra Forbrugerombudsmanden 

  Den 10. februar 2021 svarer vi på Forbrugerombudsmandens anmodning om information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem og brug af eksterne inkassobureauer.

  Desuden deler vi i svaret relevant information om konkrete kundesager, som Forbrugerombudsmanden har ønsket indsigt i.

  Læs mere

 • Jan. 2021 - Ansvarlig for uvildig undersøgelse udpeges

  Sammen med Finanstilsynet udpeger Danske Bank KPMG og Poul Schmidt til at udføre en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

 • Nov. 2020 – Finanstilsynet kræver uvildig undersøgelse

  Finanstilsynet beder Danske Bank om at iværksætte en uvildig undersøgelse af håndteringen og de tiltag, der er igangsat for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • Okt. 2020 – Danske Bank redegør for hvordan vi vil efterleve Finanstilsynets påbud 

  Den 20. oktober 2020 informerer vi om en række tiltag, der skal sikre, at vi efterlever påbuddene fra Finanstilsynet.

  Vi orienterer desuden Finanstilsynet om, at 28.000 kunder har fået sat deres inkassosag på pause for at undgå yderligere overopkrævning, mens 61.000 kunder har fået tilbudt at sætte betalingen af deres gæld i bero.

  Læs mere

 • Sept. 2020 – Påbud fra Finanstilsynet 

  Den 21. september 2020 modtager vi fire påbud fra Finanstilsynet i relation til datafejl i vores gældsinddrivelsessystem.

  Læs mere

 • Sept. 2020 – Danske Bank sætter inkassosager i bero 

  For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter vi omkring 17.000 kunders inkassosager på pause, indtil de er blevet gennemgået. Det sker i forlængelse af den igangværende indsats for at rette op på de fejl, der er konstateret i vores gældsinddrivelsessystem. Der bliver ikke tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat på pause.

  Læs mere

 • Sept. 2020 – Redegørelse til Finanstilsynet 

  Vi svarer på Finanstilsynets anmodning om yderligere information om Danske Banks håndtering af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem, som vi har arbejdet på siden maj 2019.

  Redegørelsen indeholder en beskrivelse af hovedårsagerne til fejlene i bankens gældsinddrivelsessystem, den historiske viden om fejlene samt Danske Banks håndtering af fejlene og problemets omfang.

  Læs mere

 • Juni 2020 – Vi begynder at informere og kompensere berørte kunder 

  Vi begynder at informere de kunder, der kan være påvirket af fejlene. Samtidig starter vi med at kompensere de kunder, vi har opkrævet for meget. Vi publicerer information om problemet på danskebank.dk.

 • Maj 2019 – Vi igangsætter intern undersøgelse 

  I løbet af maj 2019 igangsætter vi en omfattende analyse af hovedårsagerne til fejlene i vores gældsinddrivelsessystem. Alle aspekter af systemfejl bliver undersøgt og håndteret, især med det formål at identificere kunder, der er økonomisk påvirket og skal kompenseres.

Hvis du vil vide mere