Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Gebyrer for erhvervskunder

Vi har konstateret, at en række erhvervskunder i Danmark i en periode muligvis er blevet uretmæssigt opkrævet et kreditfornyelsesgebyr. Det skyldes en systemfejl fra 2015, hvor vi automatiserede et gebyrsystem for erhvervskunder.
 
Fejlen betød manglende registrering af udløbsdatoen på kundernes kreditfaciliteter, og at systemet ikke var i stand til at identificere, om de pågældende kunder rent faktisk havde kreditfaciliteter på opkrævningstidspunktet. I nogle tilfælde blev gebyret derfor opkrævet, selv om kunderne ikke havde kreditfaciliteter på opkrævningstidspunktet.

Vi undersøger desuden en yderligere gruppe kunder med kreditfaciliteter, hvor der muligvis ikke har været grundlag for at opkræve gebyret.
 
Vi har valgt midlertidigt at stoppe den systemmæssige opkrævning af kreditfornyelsesgebyrer, indtil problemet er løst. 

Berørte kunder og kundekommunikation

Vi er i gang med at undersøge en gruppe på ca. 2.200 erhvervskunder i Danmark, hvor vi muligvis uretmæssigt har opkrævet et kreditfornyelsesgebyr. Alle berørte kunder vil naturligvis blive kompenseret.

Tallene er opdateret den 9. december 2021


Omkring 2.200* kunder kan være berørt
*reduceret med 100 kunder ud fra yderligere analyserAlle potentielt berørte kunder er informeret

1.683* kunder har modtaget kompensation
*Vi mangler at håndtere omkring 200 særlige sager

Omkring 300 kunder er ikke berørt

Tidslinje

  • I april 2021 begynder vi at udbetale kompensation til berørte kunder.
  • I januar 2021 begynder vi at tage kontakt til de potentielt berørte kunder for at orientere dem om problemstillingen og informere dem om, at de kan være berørt.

  • I december 2020 stopper vi midlertidigt den systemmæssige opkrævning af kreditfornyelsesgebyr, indtil problemet er løst, for at undgå, at der uretmæssigt opkræves flere gebyrer.

  •  I oktober 2020 konstaterer vi, at visse erhvervskunder i Danmark uretmæssigt er blevet opkrævet et kreditfornyelsesgebyr. Vi påbegynder en intern gennemgang med henblik på at vurdere årsagen til problemstillingen samt omfanget.

Hvis du vil vide mere