Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Mangelfuld opgørelse af gevinst og tab

Op mod 27.000 privat- og erhvervskunder i Norden og Luxembourg kan have fået vist en mangelfuld opgørelse af estimerede gevinster eller tab i eksempelvis net- og mobilbanken grundet mangler i et underliggende it-system. Det er vigtigt at bemærke, at vores kunder altid har set den korrekte aktiekurs og modtaget de korrekte beløb, når de har handlet aktier.  

Udover de mangelfulde opgørelser, har vi ikke gjort det tilstrækkeligt klart på tværs af vores kundevendte kanaler, at der er begrænsninger for, hvordan opgørelserne af gevinst og tab kan anvendes. Kunderne kan derfor muligvis have brugt en mangelfuld opgørelse af gevinst eller tab til fx skatterapportering eller som andet end en vejledning til en investeringsbeslutning.

Problemet omfatter et begrænset antal aktier, der har været tilgængelige på vores handelsplatforme de seneste ti år. Derudover har omkring 60 svenske kunder oplevet, at vi har foretaget en forkert indberetning af skat på deres vegne til de svenske skattemyndigheder. 

Vi har rettet vores rapportering til de svenske skattemyndigheder og stoppede i oktober 2020 visningen af gevinster og tab på de potentielt berørte aktier, indtil vi har undersøgt dem yderligere. Vi har siden kunne vise opgørelsen igen for en stor del af disse aktier, da vi har sikret datakvaliteten.

I september 2021 har vi sendt et afslutningsnotat til Finanstilsynet, og vi betragter sagen som afsluttet.

Antal berørte kunder og information til dem

Op til 27.000 kunder på tværs af Norden og i Luxembourg kan have fået vist en mangelfuld opgørelse af gevinst og tab igennem de sidste 10 år.

Vi har informeret alle kunder om problematikken, og om hvordan de bør forholde sig, hvis de har brugt opgørelsen af gevinst eller tab til fx skatterapportering. Vi kompenserer kunder, hvis de har lidt et direkte tab.

Tal opdateret 1. februar 2021

Op til 27.000 kunder estimeret til potentielt at være berørt

Alle kunder er informeret om, at de potentielt er berørt

Timeline

  • Fra oktober til december 2020 informerer vi alle kunder, der kan være berørt af problematikken, om at de kan have fået vist opgørelser af gevinst eller tab, som muligvis ikke er korrekte. Vi beder dem kontakte os, hvis de har brugt opgørelserne til skatterapportering eller som andet end vejledning til fx en konkret investeringsbeslutning.

  • I december 2020 korrigerer vi en række selskabshændelser på aktier, som vi i Danske Bank havde indrapporteret forkert til de svenske skattemyndigheder på vegne af omkring 60 svenske kunder.

  • I løbet af oktober 2020 har vi overblik over de aktier, hvor opgørelsen af gevinst eller tab kan være mangelfuld. Indtil vi får undersøgt dem nærmere, stopper vi med at vise opgørelserne for i alt 5.000 unikke aktier.

  • I sommeren 2020 opdaterer vi beskrivelserne af de begrænsninger, der er ved opgørelserne af gevinst eller tab på aktier i vores kundevendte kanaler. Det gør vi for at sikre, at alle kunder er opmærksomme på, at opgørelserne er vejledende og ikke kan bruges til at oplyse det skattemæssige resultat.

  • I januar 2020 konstaterer vi, at en it-begrænsning kan have indflydelse på vores opgørelse af gevinst eller tab på aktier. For at forstå hovedårsagerne til fejlene og problemets omfang, begynder vi at gennemgå vores data, hvor vi bl.a. undersøger 68.000 unikke aktier, som har været tilgængelige på vores handelsplatforme i løbet af de sidste 10 år, og som kan være påvirket af it-begrænsningen.

Hvis du vil vide mere