Rabatter på valutatransaktioner og internationale betalinger

En række kunder – primært virksomheder – på tværs af de markeder, vi opererer i, har muligvis ikke fået de aftalte rabatter på valutatransaktioner og internationale betalinger, hvori der indgår valutahandler. Det skyldes fejlagtig registrering af rabatterne i vores system. Vores indledende undersøgelser viser, at for nogle af kunderne strækker problemet sig tilbage til 2009.

Vi har strammet vores procedurer og er ved at opdatere vores it-infrastruktur for at undgå, at denne type fejl opstår igen.

Antal berørte kunder og information til kunderne

Vi er i færd med at undersøge en gruppe på op til 3.000 kunder, hvor rabatterne kan være registreret forkert i vores system. Hvis de enkelte kunder har fået for lav rabat, vil vi naturligvis tilbagebetale det beløb, de har betalt for meget.

Tallene er opdateret 1. februar 2021

Op til 3.000 kunder estimeret til potentielt at være berørt

300 kunder er informeret om, at de potentielt er berørt

Tidslinje

 • Okt. 2020 – Potentielt berørte kunder begynder at modtage information

  I vores gennemgang identificerer vi i oktober 2020 op til 3.000 kunder, der muligvis ikke har fået de rabatter, som de er berettigede til, og hvor der er behov for at undersøge transaktionerne nærmere. Vi begynder at informere den første gruppe af de kunder via telefon og brev for at gøre dem opmærksomme på problemet, og at de kan være berørt af det.

 • Jan. 2020 – Håndtering af problemet

  I januar 2020 begynder vi at stramme vores procedurer og opdatere vores it-infrastruktur for at undgå, at problemet opstår igen.

 • Sep. 2019 – Gennemgang af transaktioner påbegyndes

  I september 2019 begynder vi at gennemgå valutatransaktioner og internationale betalinger, hvori der indgår valutahandler, for at afklare, hvilke kunder der muligvis ikke har fået de aftalte rabatter.

 • Aug. 2019 – Vi konstaterer problemet og påbegynder en intern undersøgelse

  I august 2019 finder vi en fejlagtig registrering af en rabat på valutatransaktioner og internationale betalinger. For at afklare den underliggende årsag til og omfanget og betydningen af problemet påbegynder vi en intern undersøgelse, som gør det klart, at der er tale om en systemisk fejl.

Hvis du vil vide mere