Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Rabatter på valutatransaktioner og valutaveksling i forbindelse med udenlandske betalinger

En række kunder – primært erhvervskunder – har på tværs af vores markeder ikke fået de rigtige rabatter på valutatransaktioner og valutaveksling i forbindelse med udenlandske betalinger. Det skyldes en fejl i vores registrering af rabatter i vores system i perioden mellem 2009 og 2021. De berørte kunder vil få tilbagebetalt det beløb, de har betalt for meget. Vi har forbedret vores procedurer og har opdateret vores it-infrastruktur for at minimere risikoen for denne type fejl.

Antal berørte kunder og information til kunderne

Omkring 3.800 kunder kan på tværs af vores markeder potentielt være berørt af denne problemstilling. Omkring 1.100 af disse kunder har ikke fået de rigtige rabatter på grund af fejl i registreringerne i vores systemer, og de kunder vil hurtigst muligt få tilbagebetalt det beløb, de har betalt for meget.

De resterende kunder vurderes at have minimal risiko for at være berørt, da der for disse kunder ikke er indikationer på fejl i registreringerne. Alle kunder vil få nye rabataftaler, så vi har dokumenteret, hvilke rabatter de er berettiget til.

Vores forventning var, at vi inden årets udgang ville have været i stand til at tilbagebetale det beløb, de berørte kunder havde betalt for meget. Grundet problemstillingens kompleksitet er tilbagebetalingen desværre forsinket. Vi har nu tilbagebetalt beløb til omkring halvdelen af de berørte kunder, og med undtagelse af særlige sager forventer vi at have foretaget de resterende tilbagebetalinger inden juni 2022.

Vi har for nylig fundet et mindre antal sager, som potentielt også er berørt af denne problemstilling. Vi er i gang med at undersøge disse nærmere og vil kontakte eventuelt berørte kunder.

Tallene er opdateret 3. juni 2022

Ca. 1.100 kunder er berørt

Halvdelen af de berørte kunder har modtaget kompensation

Tidslinje

  • Berørte kunder begynder at modtage kompensation.
  • Vi afslutter analysen af potentielt berørte kunder og kan konstatere, at omkring 3.800 kunder på tværs af vores markeder potentielt er berørt af problemstillingen. Omkring 1.100 af de kunder har ikke fået de rigtige rabatter på grund af fejl i registreringerne i vores systemer, og de vil hurtigst muligt få tilbagebetalt det beløb, de har betalt for meget. De resterende kunder vurderes at have minimal risiko for at være berørt, da der for disse kunder ikke er indikationer på fejl i registreringerne. Alle kunder vil få nye rabataftaler, så vi har dokumenteret, hvilke rabatter de er berettiget til.

  • På baggrund af vores indledende gennemgang af historiske valutatransaktioner og valutaveksling i forbindelse med udenlandske betalinger, kan vi i oktober 2020 identificere op til 3.000 kunder, som potentielt ikke har fået de rabatter, som de er berettiget til, hvilket kræver nærmere undersøgelse. Vi begynder at informere den første gruppe af potentielt berørte kunder pr. telefon og brev for at fortælle dem om problemstillingen, og at de kan være berørt.

  • I januar 2020 begynder vi at stramme vores procedurer og opdatere vores it-infrastruktur for at undgå, at problemet opstår igen.

  • I september 2019 begynder vi at gennemgå valutatransaktioner og internationale betalinger, hvori der indgår valutahandler, for at afklare, hvilke kunder der muligvis ikke har fået de aftalte rabatter.

  • I august 2019 finder vi en fejlagtig registrering af en rabat på valutatransaktioner og internationale betalinger. For at afklare den underliggende årsag til og omfanget og betydningen af problemet påbegynder vi en intern undersøgelse, som gør det klart, at der er tale om en systemisk fejl.

Hvis du vil vide mere