Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Renter på rykkergebyrer

I forbindelse med analysen af inkassosagen har vi konstateret, at vi uretmæssigt har opkrævet renter på rykkergebyrer. Det skyldes, at vi ikke fik tilpasset vores systemer, da Renteloven blev ændret i 2005.

Vi undersøger i øjeblikket alle rykkergebyrer, vi har opkrævet i Danmark siden 2005, hvilket omfatter omkring 520.000 kunder, hvoraf 424.000 kunder har modtaget kompensation. Af disse har ca. 271.000 kunder fået udbetalt under 10 kr. i kompensation, mens de resterende ca. 153.000 kunder i gennemsnit har modtaget 73 kr.

Vi har også konstateret en lignende problemstilling hos Realkredit Danmark. Vores indledningsvise estimat er, at omkring 40.000 kunder uretmæssigt kan være opkrævet renter på rykkergebyrer eller for mange rykkergebyrer.

Også i Norge har vi identificeret en lignende problemstilling, hvor op mod 184.000 kunder kan være berørt. Grundet forskelle i dansk og norsk lovgivning, tilbagebetaler Danske Bank i Norge i tillæg til de uretmæssigt opkrævede renter også de retmæssigt opkrævede gebyrer.

Problemerne med uretmæssig opkrævning af renter på rykkergebyrer gør sig også gældende i Asset Finance Danmark (Nordania Leasing) og i Asset Finance Norge.

Vi har stoppet opkrævningen af nye rykkergebyrer i Danmark samt opkrævning af renter på nye rykkergebyrer i Norge – og vil sikre, at alle potentielt berørte kunder i begge lande bliver informeret om problemet så hurtigt som muligt.

Antal berørte kunder og kundekommunikation

Vi undersøger omkring 520.000 kunder i Danmark og 184.000 i Norge, som potentielt kan være berørt af problemstillingen.

Tallene er opdateret 3. juni 2022

Tal for Danmark
Op mod 520.000 kunder kan potentielt have betalt renter på rykkergebyrer

Stort set alle potentielt berørte kunder er informeret

Størstedelen* af kunder har modtaget kompensation
*med undtagelse af specielle tilfælde, så som konkurser, dødsboer og gældssaneringer

Ca. 8.000 kunder er ikke berørt

Tal for Norge


Op mod 184.000 kunder kan potentielt have betalt uberettigede renter på rykkergebyrer

Stort set alle potentielt berørte kunder er informeret

124.000 kunder har modtaget kompensation eller er anmodet om bankoplysninger til udbetalingen

Berørte kunder og kundekommunikation i Realkredit Danmark

Vi har konstateret en lignende problemstilling hos Realkredit Danmark. Vores indledningsvise estimat er, at omkring 40.000 kunder uretmæssigt kan være opkrævet renter på rykkergebyrer eller for mange rykkergebyrer.

Tallene er opdateret 3. juni 2022

Ca. 40.000 kunder kan potentielt have betalt renter på rykkergebyrer eller for mange rykkergebyrer

Berørte kunder og kundekommunikation i Asset Finance

Problemerne om uretmæssig opkrævning af renter på rykkergebyrer gør sig også gældende i Asset Finance Danmark (Nordania Leasing) og Asset Finance Norge. I Danmark forventer vi, at ca. 11.300 er berørt, mens det gælder omkring 1.800 kunder i Norge.

Tallene er opdateret 13. januar 2022

Tal for Danmark


Ca. 11.300 kunder kan potentielt have betalt renter på rykkergebyrer

Størstedelen* af kunder har modtaget kompensation
*Med undtagelse af specielle tilfælde, så som konkurser, dødsboer og gældssaneringer

Tal for Norge


Omkring 1.800 kunder kan potentielt have betalt uberettigede renter på rykkergebyrer

Alle potentielt berørte kunder er informeret

Tidslinje

  • Berørte kunder i Norge begynder at modtage kompensation
  • Vi informerer potentielt berørte kunder i Asset Finance Danmark og Norge. 
  • I juli 2021 begynder vi at informere potentielt berørte kunder i Norge
  • I maj 2021, begynder vi at udbetale kompensation til berørte kunder i Danmark.
  • I marts 2021 begynder vi at kontakte de kunder i Danmark, der potentielt kan have betalt renter på rykkergebyrer. Vi orienterer dem om problemstillingen, og at de kan være berørt.

  • I september 2020 stopper vi opkrævningen af nye rykkergebyrer.

  • I forbindelse med analysen af inkassosagen bliver den ulovlige opkrævning af renter på rykkergebyrer konstateret. I maj 2020 bliver der igangsat en omfattende analyse af problemet og dets omfang. 

Hvis du vil vide mere