Gå til hovedindhold

Renter på rykkergebyrer

I forbindelse med analysen af inkassosagen har vi konstateret, at vi uretmæssigt har opkrævet renter på rykkergebyrer. Det skyldes, at vi ikke fik tilpasset vores systemer, da Renteloven blev ændret i 2005. 

Vi undersøger i øjeblikket alle rykkergebyrer, vi har opkrævet i Danmark siden 2005, hvilket omfatter omkring 347.000 kunder. Det er endnu uklart, i hvor mange tilfælde der er opkrævet renter på rykkergebyrer.

I vores løbende gennemgang af problemet om rykkergebyrer i Danmark har vi også identificeret potentielle problemer relateret til en anden type rykkergebyr, som vi fortsat undersøger årsagen til og omfanget af.

Kunder, der har betalt renter på rykkergebyrer, vil naturligvis få deres penge tilbage sammen med en kompensation for den tid, hvor de kunne have haft pengene til rådighed.

På nuværende tidspunkt viser vores analyser, at omkring halvdelen af de berørte kunder har betalt under 10 kr. i renter på rykkergebyrer. Vi er fortsat i gang med at analysere problemstillingen og har også konstateret tilfælde med væsentlig større beløb. 

I Norge har vi identificeret en lignende problemstilling, hvor op mod 190.000 kunder kan være berørt. Vi undersøger fortsat problemets omfang. og de økonomiske konsekvenser, men det gennemsnitlige kompensationsbeløb forventes at være højere i Norge.

Vi har sikret, at der ikke længere opkræves nye rykkergebyrer i hverken Danmark eller Norge – og vi vil sikre, at alle potentielt berørte kunder i både Danmark og Norge bliver informeret om problemstillingen hurtigst muligt.

Antal berørte kunder og kundekommunikation

Vi undersøger omkring 347.000 kunder i Danmark og 190.000 i Norge, som potentielt kan være berørt af problemstillingen. I forhold til de mulige problemer relateret til en anden type rykkergebyr vurderer vi på nuværende tidspunkt, at problemet vil berøre mere end 140.000 yderligere kunder, idet rykkergebyrer typisk involverer et betydeligt antal kunder. Dette tal er ikke afspejlet i tallene nedenfor, da vi fortsat er i gang med at undersøge omfanget.

Tallene er opdateret 4. oktober 2021

Tal for Danmark
Op mod 347.000 kunder kan potentielt have betalt renter på rykkergebyrer

Alle potentielt berørte kunder er informeret

211.000 kunder har modtaget kompensation

Tal for Norge


Op mod 190.000 kunder kan potentielt have betalt renter på rykkergebyrer

174.000 kunder er informeret

Tidslinje

  • I juli 2021 begynder vi at informere potentielt berørte kunder i Norge
  • I maj 2021, begynder vi at udbetale kompensation til berørte kunder i Danmark.
  • I marts 2021 begynder vi at kontakte de kunder i Danmark, der potentielt kan have betalt renter på rykkergebyrer. Vi orienterer dem om problemstillingen, og at de kan være berørt.

  • I september 2020 stopper vi opkrævningen af nye rykkergebyrer.

  • I forbindelse med analysen af inkassosagen bliver den ulovlige opkrævning af renter på rykkergebyrer konstateret. I maj 2020 bliver der igangsat en omfattende analyse af problemet og dets omfang. 

Hvis du vil vide mere