Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Uendelige løbetider på lån

For en række kunder er løbetiden for deres lån desværre blevet uendelig grundet manglende kontroller, hvilket vi ikke har informeret kunderne tilstrækkeligt om. Desuden har vi ikke fulgt op på kunderne og sikret, at de havde en passende aftale om tilbagebetaling. Lånene var blevet uendelige, da de aldrig kan blive afviklet, fordi rentetilskrivningen overstiger den løbende tilbagebetaling. Det opstod som følge af rentestigninger i perioden mellem 2007 og 2012.

Vi har foretaget en række tilpasninger som sikrer, at ingen af de berørte lån har uendelige løbetider mere. Samtidig har vi indført systemændringer, så løbetiden ikke kan overstige en bestemt grænse, hvis renterne ændrer sig.

Antal berørte kunder og information til dem

Efter afslutningen af vores analyse har vi konstateret, at 39 privatkunder i Danmark er påvirket af problemstillingen, hvor vores tidlige estimat var færre end 100 kunder. Vi har kontaktet alle berørte kunder, ændret deres vilkår individuelt og lavet nye aftaler om tilbagebetaling.

Tallene er opdateret 9. december 2021

39 kunder er berørt

Alle berørte kunder er informeret

De berørte kunder har fået ændret vilkår og ny aftale om tilbagebetaling

Tidslinje

  • Vi har kontaktet alle berørte kunder, ændret deres vilkår individuelt og lavet nye aftaler om tilbagebetaling. Finanstilsynet er orienteret om vores arbejde, og vi betragter sagen som afsluttet.

  • I oktober 2020 informerer vi de berørte kunder om, at deres løbetid for lånet er uendelig, og at vi derfor har nulstillet renten på deres lån. Vi lover dem, at vi vil vende tilbage med et forslag til, hvordan lånet bedst muligt bliver betalt tilbage samt med information om den fremtidige rente på lånet.

    Vi analyserer fortsat en række lån, hvor løbetiden er usædvanlig lang. Hvis vi opdager uregelmæssigheder, sørger vi for, at kunderne bliver informeret og rådgivet derefter.

  • I oktober 2020 foretager vi tilpasninger for at sikre, at ingen af de berørte lån har uendelige løbetider.

  • I september 2020 identificerer vi en gruppe af kunder, hvor løbetiderne for deres lån er uendelige. For at vurdere problemets omfang sættes en intern undersøgelse i gang.

    Vi beslutter også at undersøge en række lån med usædvanlig lang løbetid, hvor kunder kan have brug for rådgivning om og tilpasning af vilkårene.

Hvis du vil vide mere