Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Uoverensstemmelse mellem investeringsaftale og –profil

Vi har identificeret, at en fejlregistrering af omkring 600 kunders investeringsaftaler havde ført til uoverensstemmelser mellem deres investeringsaftale og -profil. For nogle kunder daterer fejlen tilbage til 2007. Fejlen kan betyde, at nogle kunder har fået et lavere – eller i nogle tilfælde højere – afkast, end hvad de ellers ville have opnået, hvis investeringsaftalen var blevet registreret korrekt.

Vi styrker vores kontroller og opdaterer vores processer for, hvordan investeringsaftalerne registreres fremadrettet, så lignende fejl ikke opstår.

Antal berørte kunder og information til dem

Omkring 600 kunder er berørte på tværs af norden, primært i Danmark. Vi inviterer alle kunderne til et møde med en investeringsspecialist, hvor vi sammen sikrer, at deres investeringsprofil og -aftale stemmer overens. De kunder, der har lidt et tab, vil blive kompenseret.

Vi afventer fortsat at høre fra kunder, som vi ad flere omgange har forsøgt at kontakte. Nogle kunder har på et oplyst grundlag valgt ikke at holde møde med os om deres investeringsaftale, og de sager har vi derfor afsluttet. 

Tallene er opdateret den 9. december 2021

Omkring 600 kunder estimeret til at være berørt

Alle berørte kunder er kontaktet

Ca. 100 kunder har ikke lidt tab pga. fejlen

320 kunder er bekræftet til kompensation

Tidslinje

  • I december 2020 begynder vi at informere de omkring 600 berørte kunder på tværs af norden om uoverensstemmelsen mellem deres investeringsprofil og deres investeringsaftale. Vi informerer dem om, at uoverensstemmelsen er opstået som følge af en manuel fejlregistrering og inviterer dem til et investeringsmøde med henblik på at skabe overensstemmelse mellem deres investeringsaftale og –profil.

    Danske Bank kontakter yderligere cirka 1.900 kunder, hvor der også er identificeret en uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale. Her skyldes det ikke manuelle fejlregistreringer, men eksempelvis at kunder har fået opdateret deres investeringsprofil under et rådgivningsmøde uden efterfølgende at returnere en underskrevet investeringsaftale. 

  • I november 2020 begynder vi at gennemgå kundesagerne med henblik på at identificere, hvilke kunder der har en uoverensstemmelse mellem deres investeringsaftale- og profil som følge af en manuel fejl begået af Danske Bank.

  • I forbindelse med en større gennemgang af kunders investeringsaftaler og -profiler i september 2020 identificerer vi en række sager, hvor en manuel fejlregistrering af investeringsaftaler har ført til uoverensstemmelser mellem en række kunders investeringsaftaler og –profiler. En intern undersøgelse sættes i gang med henblik på at forstå hovedårsagerne til fejlene og problemets omfang.

    Vi påbegynder samtidig arbejdet med at styrke vores kontroller og opdatere vores processer for, hvordan investeringsaftalerne registreres, så lignende fejl ikke opstår.

Hvis du vil vide mere