Vores tilgang til konkurrenceret

Danske Bank byder åben og effektiv konkurrence velkommen. For at sikre, at vi altid overholder konkurrencereglerne, skal vores medarbejdere undgå situationer, der kan føre til ulovlig og konkurrencebegrænsende adfærd. Sådanne situationer er f.eks.:

• Aftaler (herunder gentleman-aftaler) med konkurrenter om at dele oplysninger om fremtidige priser

• Aftaler med konkurrenter om deling af markeder eller kunder

• Diskussioner på brancheforeningsmøder om emner, der er følsomme ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt som f.eks. priser, omkostninger og markedsføringsstrategier

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt national lovgivning i de fleste lande indeholder regler til beskyttelse af en åben og effektiv konkurrence. Danske Bank skal overholde disse regler, der overordnet set består af

• forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler

• forbud mod misbrug af en dominerende stilling

Selv om samtlige medarbejdere i Danske Bank kan holdes ansvarlige for overtrædelse af konkurrencereglerne, har nedenstående medarbejdergrupper et udvidet ansvar:

• Medarbejdere med afgørende indflydelse på de vilkår og betingelser, der tilbydes kunderne

• Medarbejdere med kontakt til leverandører eller konkurrenter

• Medarbejdere der deltager i brancheforeningsmøder

Disse medarbejdere skal have kendskab til konkurrencelovgivningens grundlæggende principper, kunne identificere situationer, hvor der kan opstå spørgsmål med hensyn til konkurrencelovgivningen, og regelmæssigt tage et e-læringskursus i konkurrencebegrænsende aftaler.

Compliance program

Danske Bank har et compliance program, der sigter mod at øge kendskabet til konkurrencereglerne. Programmet retter sig mod medarbejdere i alle lande og omfatter bl.a. en håndbog i konkurrenceret, som er nemt tilgængelig på vores intranet, e-læringskurser, herunder en version, som er obligatorisk for alle medarbejdere, samt uddannelsesforløb for udvalgte ledere og medarbejdere.

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Compliance

Vores uafhængige compliance funktion har ansvaret for at monitorere og vurdere at vi overholde relevante love, reguleringer og etiske standarder.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere