Gå til hovedindhold

Danske Banks håndtering af coronavirus

Situationen omkring spredningen af coronavirus (Covid-19) og konsekvenserne for samfundet følges tæt af Danske Bank, og vi strækker os langt for at støtte vores kunder.

På denne side kan du finde links til seneste nyt og læse om, hvordan vi støtter kunder og leverandører og beskytter vores medarbejdere.

Eksempler på støtte


Støtte under coronavirus-pandemien

Siden coronavirus-pandemiens start har Danske Bank været i kontakt med hundrede tusindvis af kunder via online møder, telefon og anden digital kommunikation.

På tværs af vores markeder har vi tilbudt udvidet hjælp og fleksibilitet til vores kunder, og vi strækker os generelt længere for at give vores kunder kredit, end vi ville under normale omstændigheder. 

Samtidig har vi også taget yderligere initiativer. For eksempel har vi fremrykket betalinger til vores leverandører og vores medarbejdere med sundhedsfaglig og militær baggrund har mulighed for at, melde sig som frivillige i myndighedernes kamp mod coronavirus-pandemien med lønkompensation, og vi har faciliteret udstedelsen af obligationer, der støtter de europæiske økonomier under krisen.

Kunder

Vi har indtil videre støttet 9 ud af 10 coronaberørte kunder, der har bedt os om hjælp. Vi støtter med blandt andet

 • proaktiv rådgivning
 • mulighed for bevilget overtræk
 • rateopdeling af ydelser
 • forhøjelse af faciliteter
 • forlængelse af løbetiden
 • udnyttelse af afdragsfrihed. 


For at minimere helbredsmæssige risici opfordrer vi vores kunder til at bruge vores mange onlineløsninger til at håndtere de daglige bankforretninger og afholde møder med os online eller på telefonen frem for at mødes med os i filialerne og på vores kontorer.


Støtte til kunder

Privatkunder
Erhvervskunder
Corporate and institutions
Privatkunder
På tværs af vores markeder har vores medarbejdere stået til rådighed for vores kunder både i forhold til rådgivning om normale bankforretninger og spørgsmål og hjælp til konkret støtte, hvis man mister sit arbejde eller må gå ned i løn på grund af de negative effekter af coronavirussen.

For kunder med investeringer har vi bl.a. proaktivt rakt ud til flere hundrede tusinde kunder via netbank og mobilbank for at orientere om udviklingen på de finansielle markeder samt give vores vurdering af situationen og vores generelle anbefalinger. I Danmark har Danica Pension desuden oprettet en hotline for alle kunder med sundhedsforsikring, så de har mulighed for at tale med en psykolog, hvis de føler, at coronavirus-pandemien påvirker deres mentale helbred.
Erhvervskunder
Vi har været i dialog med titusindvis af vores virksomhedskunder og rådgiver fortsat om, hvordan de bedst kan håndtere situationen, hvordan de kan søge om lån, gøre brug af de offentlige støtteordninger mv. Mange søger om rådgivning i forhold til at lave en plan for virksomheden, om hvordan de kan se på deres omkostninger og sikre, at de rigtige beslutninger bliver taget så hurtigt som muligt.

Dialogen med kunderne har også medført, at vi har stillet betydelige likviditetsreserver til rådighed. Samtidig har vi også taget målrettede initiativer, så som at vi f.eks. i Danmark til og med udgangen af 2020 har suspenderet negative renter for op til 90.000 af vores mindste virksomhedskunder med op til 500.000 kr. i indeståender.
Corporate and institutions
Vores store nordiske og internationale erhvervskunder er ofte komplekse virksomheder, hvilket betyder, at rådgivning og støtte består i en række forskellige ting. Det har været centralt for mange at sikre sig, at de har det rette likviditetsberedskab om seks, 12 eller 18 måneder fra nu, hvilket betyder, vi har stillet et væsentligt to-cifret milliardbeløb (DKK) til rådighed i likviditet for disse kunder.

Rådgivning og efterspørgsel efter støtte indebærer dog også andre ting, så som f.eks. valuta og rente-hedging for kunder, der har markedsandele i Norge og Sverige, hvor valutaen er faldet i værdi, eller hvis kunden har mange internationale aktiviteter med betalinger i forskellige valuta. Støtte kan også bestå i at facilitere udstedelse af stats- og erhvervsobligationer for at sikre fremtidig økonomisk råderum - fx til at sikre de økonomiske ressourcer for de nordiske lande til kampen mod de negative effekter af coronavirus-pandemien.

Læs mere på dit lokale website

Medarbejdere

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte vores medarbejdere. Disse initiativer omfatter blandt andet:

 • Over 19.000 af medarbejderne har arbejdet hjemmefra.
 • Forbud mod forretningsrejser til højrisikolande samt begrænsninger på færden mellem vores forskellige lokationer.
 • Minimering af fysiske møder, både internt og eksternt, så vi i stedet afholder møder online eller via Skype/telefon.
 • Aflysning af events (inklusiv julefrokoster) for at undgå smittespredning
 • Forskellige hygiejnemæssige tiltag på tværs af alle vores kontorer og filialer.

Nyheder og analyser

Alle kunder kan finde nyheder på deres lokale website, og en stor del af Danske Researchs analyser om de finansielle markeder og verdensøkonomien er frit tilgængelige. Du kan også lytte til podcasten Markedspladsen eller læse nyheder i universet News & Insights.

Besøg Danske Research   Besøg News & insights