Danske Banks håndtering af coronavirus (Covid-19)

Situationen omkring spredningen af coronavirus (Covid-19) og konsekvenserne for samfundet følges tæt af både Danske Bank og vores kunder. Vi iværksætter løbende tiltag som reaktion på nye udviklinger. Vi bakker op om initiativer, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser, ogvi har udvidet støtten og rådgivningen til de personer og virksomheder, som er ramt økonomisk.

På denne side kan du læse om og finde links til seneste nyt om, hvordan vi sikrer medarbejdere, kunder og eksterne partnere samt bidrager til at minimere spredningen af coronavirus - samtidig med, at vi fortsat kan betjene vores kunder og samfundet.

Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både samfundet, virksomheder og familier. Som landets største bank har vi et stort ansvar for at bidrage til, at skaderne fra COVID-19 begrænses mest muligt, og vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne. 

Chris Vogelzang

CEO, Danske Bank

Vi er i en stærk position til at kunne håndtere svære forhold

Vi har en række planer for, hvordan forretningen kan drives videre med en stor del af vores medarbejdere, der arbejder hjemmefra som følge af sikkerhedsmæssige tiltag eller som følge af potentielt smitteudbrud i virksomheden.

Planerne indeholder forskellige strategier afhængig af, hvordan situationen udvikler sig. Som en stor virksomhed har vi afdelinger i flere lande og på forskellige lokationer, som vi kan trække på efter behov, og vi har det nødvendige it-setup på plads, der gør en stor del af vores medarbejdere i stand til at arbejde hjemmefra eller fra alternative arbejdssteder. 

Danske Bank har i nogen tid været forsigtig på markedet, og vi vurderer således generelt, at vores kunder og dermed banken er i en stærk position til at kunne håndtere potentielle negative forhold som følge af den aktuelle situation.

Kunder

Vi overvåger de potentielle konsekvenser, situationen kan have for vores kunder for at sikre, at vi kan hjælpe på den mest hensigtsmæssige måde. 

For at minimere helbredsmæssige risici opfordrer vi vores kunder til at bruge vores mange onlineløsninger til at håndtere de daglige bankforretninger og afholde møder med os online eller på telefonen frem for at mødes med os i filialerne og på vores kontorer. 

Blandt de konkrete eksempler på muligheder for berørte og ellers kreditmæssigt sunde kunder i Danske Bank Danmark er:

  • Kunder med forbrugslån vil kunne få bevilget overtræk, rateopdeling af ydelser, forhøjelse af faciliteter og forlængelse af løbetiden. 
  • Boligkunder vil kunne få bevilget overtræk, rateopdeling af ydelser og udnyttelse af afdragsfrihed.
  • Virksomheder kan få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.
  • Opkrævningen af negative renter suspenderes resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kroner. De samme virksomheder vil få tilbud om, at brug af kreditkort først trækkes efter tre måneder. 
  • De større virksomheder vil løbende blive holdt orienteret om eksempelvis udviklingen på de finansielle markeder, tilbudt deltagelse i webinarer om konkrete problemstillinger og tilbudt sparring og rådgivning fra bankens eksperter på de mest aktuelle områder.
  • Kunder med købekontrakter og privatleasingaftaler i Danske Banks leasingselskab Nordania vil kunne få bevilget overtræk til at betale forfaldne ydelser. Virksomheder med leasingkontrakter kan få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.

Der er også taget passende initiativer i de øvrige nordiske markeder, vi opererer i, afhængig af den lokale situation.


Læs pressemeddelelsen 

Læs mere på dit lokale website


Medarbejdere

Danske Bank overvåger situationen tæt og følger anbefalingerne fra myndighederne i de lande, vi opererer i, såvel som anbefalinger fra de internationale sundhedsmyndigheder. Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte vores medarbejdere. Disse initiativer omfatter blandt andet:

  • En del af vores medarbejdere arbejder hjemmefra
  • Forbud mod forretningsrejser til højrisikolande samt begrænsninger på færden mellem vores forskellige lokationer
  • Minimering af fysiske møder, både internt og eksternt, så vi i stedet afholder møder online eller via Skype/telefon. 
  • Forskellige hygiejnemæssige tiltag på tværs af alle vores kontorer og filialer

Nyheder og analyser

Alle kunder kan finde nyheder på deres lokale website. Vil du høre mere om, hvordan situationen påvirker de finansielle markeder og verdensøkonomien, er en stor del af Danske Researchs analyser frit tilgængelige. Derudover samler cheføkonom, Las Olsen, op en gang ugentligt i en artikel , og hvis du foretrækker at lytte med, kan du høre podcasten  Markedspladsen Samtidig publicerer vi nyheder i universet News & insights.

Besøg Danske Research   Besøg News & insights