Essensen af Danske Bank

Essensen af Danske Bank er det grundlag, vi bygger forretning på. Den definerer, hvem vi er, hvad vi ønsker at opnå, hvordan vi vil konkurrere, og hvad vores værdier er.

Den består af vores vision, kundeløfte, strategiske kerne og kerneværdier.

Vores vision er at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner

Vi ønsker, at vores kunder betragter os som en stærk partner, der hjælper dem med at opnå deres mål. Et godt samarbejde er baseret på tillid – og tillid har været forudsætningen for vores forretning gennem de sidste 140 år.

Vi kan kun drive en sund og konkurrencedygtig bank og skabe værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi er en del af, hvis de har tillid til os. Den tillid skal vi gøre os fortjent til – hver dag.

Kundeløfte

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at opnå økonomisk tryghed. Vi hjælper dem med at skabe et solidt økonomisk grundlag for deres tilværelse eller virksomhed. Det gør vi ved at give dem den viden, den vejledning og de værktøjer, de skal bruge for at træffe deres egne beslutninger.

Vores mål er at være den foretrukne bank for familier og virksomheder, der ønsker en finansiel partner, som gør både større økonomiske beslutninger og de daglige bankforretninger lette.

Strategisk kerne

Vi er en nordisk universalbank med tætte forbindelser til resten af verden. Det betyder, at de nordiske lande er vores hjemmemarked, og at vi både ønsker at betjene privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder på disse markeder.

Vi adskiller os fra vores konkurrenter ved at kombinere vores dybe finansielle ekspertise med innovative produkter, løsninger og services.

Målsætninger frem mod 2023

Essensen af Danske Bank har ikke ændret sig, men i 2019 opstillede vi fire målsætninger frem mod 2023 for at blive en Bedre Bank for alle vores interessenter. 

 • Kunder - Vi ligger i top 2 på kundetilfredshed på alle områder.
 • Medarbejdere -  Mindst 90 pct. af medarbejderne er engagerede.
 • Samfundet -  Vi driver vores forretning på en bæredygtig, etisk og transparent måde og gør en positiv forskel i de samfund, vi er en del af. 
 • Investorer - Vi sigter på at opnå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en omkostningsprocent i den lave ende af 50’erne ved løbende at forbedre rentabiliteten ved at udnytte vores fulde potentiale.

Vores kerneværdier

 • Vi leverer EKSPERTISE
  Ekspertise er at

  • levere konkurrencedygtige finansielle løsninger ved hjælp af et højt niveau af viden, kompetence og teknologi
  • lytte til og forstå kunden og tilbyde relevant rådgivning og løsninger
  • være proaktiv over for kunden
  • vide, hvornår en beslutning kan træffes med det samme, og hvornår vi skal vende tilbage med et svar
  • håndtere fejl på en konstruktiv måde og altid lære af dem
  • give plads til forskellige meninger og inddrage forskellige perspektiver
  • træne, lære og hele tiden forbedre sig. Ekspertise er hårdt arbejde
  • altid stræbe efter ’best practice’, både eksternt og internt
  • være ydmyg når det gælder individuelle kompetencer, og vide, at vi står stærkere sammen
  • formulere os på en enkel og forståelig måde
 • Vi agerer med INTEGRITET
  Når vi taler om integritet, mener vi at

  • sikre at vores værdier altid efterleves
  • have høje etiske standarder og drive vores virksomhed på en ordentlig måde
  • være pålidelig og altid holde, hvad vi lover
  • være ærlig, åben og forudsigelig
  • skabe tillid ved at levere høj kvalitet, være præcise og hurtige
  • behandle andre med respekt
  • være opmærksom på vores betydning for samfundet og leve op til vores ansvar
  • bidrage ansvarligt til det samfund, vi er en del af
  • opbygge og fastholde gode relationer med væsentlige interessenter
 • Vi skaber VÆRDI
  Værdi betyder at

  • være opmærksom på, at langsigtet værdi for aktionærerne skabes ved at levere værdi for kunderne
  • forstå kundens behov og hjælpe kunden med at nå sine ambitioner
  • tage initiativ, før kunden selv udtrykker et behov
  • skabe rammerne for og understøtte en stærk personlig performance og belønne kundefokuseret adfærd
  • skabe rammerne for, at medarbejdere selv kan træffe beslutninger
  • bidrage til succes for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og de samfund, vi er en del af, ved at drive en solid forretning
  • være opmærksom på, hvordan vi skaber værdi for vores aktionærer
  • være omkostningsbevidst og sikre, at vi bruger vores kapital rigtigt
  • forenkle og optimere den måde, vi arbejder på
  • løbende skabe forbedringer og tænke i nye baner
  • sætte ambitiøse mål for os selv og stræbe efter det bedste i alt, hvad vi gør
 • Vi skaber fremdrift gennem AGILITET
  Agilitet er at

  • løbende tilpasse os ændringer i den finansielle sektor og de markeder, vi opererer i
  • udvikle nye produkter og ydelser ved at forstå og imødekomme ændrede kundebehov
  • forstå og være på forkant med nye tendenser, som former vores sektor
  • løbende forbedre kundeoplevelsen
  • finde nye måder, hvorpå vi kan reducere omkostningerne og øge effektiviteten
  • gøre ting på en enkel, nem og letforståelig måde
  • udfordre eksisterende procedurer og adfærd
  • være tilgængelige og svare hurtigt
  • være fleksible og i stand til at udnytte nye muligheder
  • håndtere komplekse forhold på nye måder
 • Vi tror på SAMARBEJDE
  For os betyder samarbejde at

  • inkludere både interne og eksterne interessenters perspektiver
  • bidrage til at finde de bedste løsninger for både kunderne og koncernen
  • opfordre til dialog og derefter sikre stærk eksekvering
  • hjælpe og støtte både kunder og kolleger
  • tage ejerskab uanset organisatorisk opdeling
  • give konstruktiv feedback og hjælpe andre med at udvikle sig og få succes
  • udfordre hinanden på baggrund af indsigt og ekspertise
  • lytte og være ærlige • dele såvel opgaver som succeser med andre
  • opfordre andre til at involvere sig og tage initiativ
  • udveksle ideer åbent for sammen at skabe løsninger

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Kunder & services

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at opnå økonomisk tryghed og indfri deres ambitioner ved at gøre det let at bruge banken og at træffe økonomiske beslutninger.
Læs mere

Vores historie

Vi har her samlet et overblik over, de historiske milepæle og innovative løsninger, der gør os til den bank, vi er i dag.
Læs mere