Bæredygtig arbejdsplads

I Danske Bank har vi mere end 22.000 medarbejdere, og vi ønsker at være en inkluderende, engagerende og bæredygtig arbejdsplads, hvor vi opretholder en sikkert og sundt arbejdsmiljø, fremmer mangfoldighed og reducerer vores miljømæssige fodaftryk.

 

 

Fakta om vores medarbejdere


I 2019 var kønsfordeling blandt vores medarbejdere 50% mænd of 50% kvinder


Gennemsnitsalderen var 41 år i 2019.


Den gennemsnittelige medarbejderanciennitet var 11 år i 2019.

Frivilligt arbejde

Medarbejdere i Danske Bank har mulighed for at bruge én arbejdsdag om året på frivilligt arbejde. Vi kalder initiativet Time to Give, og vores medarbejdere bruger tiden på bl.a. at holde naturen ren, hjælpe drenge fra udsatte boligområder med at kickstarte mikrovirksomheder og yde gældsrådgivning til socialt udsatte.
Læs mere

Diversitet og inklusion

Vi ønsker at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler de samfund, vi er en del af, og som i sidste ende gør os i stand til at levere den bedste kundeoplevelse. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med diversitet og inklusion.
Læs mere

Forebyggelse er nøglen til et sundt arbejdsmiljø

Vi gør vores bedste for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vores initiativer har til formål at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og fremme fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Vores miljøindsats

Vi har implementeret et miljøledelsessystem til at minimere vores CO2 forbrug og styre vores energiforbrug så effektivt som muligt.


Vi har været CO2 neutral siden 2009.

Vi har investeret DKK 7 mia. i grønne obligationer siden 2015

Vi dækker vores elforbrug med grøn strøm.

Vi har underskrevet RE100 for at understrege vores tilslutning til at bruge vedvarende energi. 

CO2-kreditprojekter

Den mængde af CO2 vi ikke kan reducere, neutraliseres ved køb ad CO2-kreditter fra projekter, hvor der skabes reelle CO2-reduceringer. Alle vores investeringer i CO2-kreditprojekter er verificerede efter Gold Standard eller lignende internationale standarder.

  • 05. feb 2009Vindmølleprojekt i Tyrkiet
  • 05. feb 2009Vindmølleprojekt i Litauen
  • 06. feb 2014Biogasanlaeg i Indien
  • 06. feb 2014Energy from rice husks

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere