Bæredygtig arbejdsplads

Vi arbejder på at skabe en bæredygtig arbejdsplads ved at fokusere på vores fysiske, strukturelle og kulturelle arbejdsmiljø.

Vi har mere end 20.000 medarbejdere, og vi stræber efter at fremme en engagerende, mangfoldig og bæredygtig arbejdsplads, hvor vi opretholder en sikkert og sundt arbejdsmiljø, fremmer diversitet og inklusion og reducerer vores miljømæssige fodaftryk.

Forebyggelse er nøglen til et sundt arbejdsmiljø

Vi gør vores bedste for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vores initiativer har til formål at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og fremme fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Facts om vores medarbejdere

20 % af vores medarbejdere er under 30 år og 6 % var over 60 år i 2017. Gennemsnitsalderen var 42 år. 

Vi opnåede et Employee Engagement indeks på 85,4 % i 2017.
Den gennemsnitlige medarbejderanciennitet var 12 år i 2017.

Diversitet & inklusion

Vi fremmer diversitet i vores rekrutterings- og successionsprocesser og arbejder hen imod at nå bestemte mål, f.eks. for andelen af kvinder i direktionen og ledelsen. Konkret ønsker vi at øge andelen af kvinder på ledelsesniveau til 38-40% inden 2020.

Vores miljøindsats

Vi har implementeret et miljøledelsessystem til at minimere vores Co2 forbrug og styre vores energiforbrug så effektivt som muligt. Læs mere

Vi har været CO2 neutral siden 2009.
Vi har sat et mål om at reducere energi-forbruget med 15 % frem mod 2018 fra 2014 niveauet.
Vi dækker vores elforbrug med grøn strøm.
Vi har underskrevet RE100 for at understrege vores tilslutning til at bruge vedvarende energi. 
Næstbedste vurdering i Carbon Disclosure Project blandt nordiske finansielle institutioner i 2017.

CO2-kreditprojekter

Den mængde af CO2 vi ikke kan reducere, neutraliseres ved køb ad CO2-kreditter fra projekter, hvor der skabes reelle CO2-reduceringer. Alle vores investeringer i CO2-kreditprojekter er verificerede efter Gold Standard eller lignende internationale standarder.

  • 05. feb 2009Wind power in Turkey
  • 05. feb 2009Rudaiciai Wind Power Park
  • 06. feb 2014Household biogas plants
  • 06. feb 2014Energy from rice husks

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Vores Societal Impact strategi 2025 sætter retningen for vores ambition, mens vores relaterede politikker styrer og guider vores tilgang til at drive en ansvarlig og transparent forretning.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere