Diversitet og inklusion

Danske Bank ønsker at kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og give dem en god samarbejdskultur, agilitet og handlekraft. Vi mener, at en mangfoldig arbejdsstyrke er med til at udvide vores perspektiv i de områder, hvor vi driver forretning.
Vi anser desuden diversitet som en forudsætning for at kunne fastholde et sundt og innovativt arbejdsmiljø, og vi mener, det er vigtigt at sikre en så mangfoldig medarbejdersammensætning som muligt, uanset køn, etnisk baggrund, nationalitet, seksuel orientering, religion og alder.

Læs mere i vores diversitets- og inklusionspolitik.

Diversitets- og inklusionspolitik


Det betyder diversitet og inklusion for os

 • Det betyder diversitet og inklusion for os

  Det betyder diversitet og inklusion for os

  Vi har et bredt syn på diversitet i arbejdsstyrken. Vi er nået langt, men vi har stadig et stykke vej at gå. Vi mener, det er vigtigt med mangfoldighed i alder, køn og nationalitet og repræsentation af udsatte grupper. Vi tager hånd om disse spørgsmål på alle niveauer i vores organisation, og når vi ansætter nye og forfremmer nuværende medarbejdere. Vores holdning er tilkendegivet i Danske Banks diversitets- og inklusionspolitik, som er indarbejdet i vores daglige HR-processer og afspejles i vores kultur.
 • Aldersfordeling og anciennitet
  Aldersfordeling og anciennitet
  Danske Bank-koncernen har en relativt høj procentdel af ældre medarbejdere. Vi anser ældre medarbejder for at være en værdifuld ressource og ønsker at give dem muligheder, der opfylder deres individuelle behov, indtil de går på pension.

  En relativt høj procentdel af medarbejderne har været ansat i koncernen i mange år. Den gennemsnitlige ansættelsestid i koncernen er 12 år. Koncernen mener, at løbende uddannelse og udvikling af personlige og faglige kompetencer er afgørende, uanset alder og anciennitet, og søger derfor at give alle medarbejdere mulighed for livslang læring.
 • Fordeling af køn og kvinder i ledelsen
  Fordeling af køn og kvinder i ledelsen
  Vi arbejder på at øge andelen af kvinder i chef- og lederstillinger. Vi gør en systematisk indsats for at ansætte flere kvinder i lederstillinger på alle niveauer. Vi har ingen faste kvoter, men vi har indarbejdet et mål om at øge antallet af kvindelige ledere i den øverste ledelses resultataftaler. Læs mere her
 • Mangfoldighed i rekruttering, successionsplanlægning og den øverste ledelse
  Mangfoldighed i rekruttering, successionsplanlægning og den øverste ledelse
  Vi lægger vægt på diversitet ved ansættelse både internt og eksternt. Målet er at få sammensat det rette hold og besat stillinger med de bedst egnede kandidater.

  Værdierne diversitet og inklusion er vigtige for at kunne tiltrække de bedst egnede kandidater fra en international talentpulje. Disse kandidater er folk med de rette kompetencer til at få succes, den rette holdning og adfærd og en vilje til at nå vores forretningsmæssige mål.

  Derudover lægger vi vægt på kønsfordelingen i vores successionsplanlægning for nøglepositioner, så vi får et så afbalanceret kandidatfelt som muligt.

  Danske Bank ønsker også at en tilpas bred sammensætning af kvalifikationer og kompetencer blandt medlemmerne af bestyrelsen. Medlemmerne skal tilsammen have den fornødne viden, faglige kompetence og erfaring for at kunne forstå koncernens aktiviteter og de risici, der er forbundet hermed.
 • Udsatte grupper
  Udsatte grupper
  Vi lægger vægt på diversitet ved ansættelse både internt og eksternt. Målet er at få sammensat det rette hold og besat stillinger med de bedst egnede kandidater.

  Værdierne diversitet og inklusion er vigtige for at kunne tiltrække de bedst egnede kandidater fra en international talentpulje. Disse kandidater er folk med de rette kompetencer til at få succes, den rette holdning og adfærd og en vilje til at nå vores forretningsmæssige mål.

  Derudover lægger vi vægt på kønsfordelingen i vores successionsplanlægning for nøglepositioner, så vi får et så afbalanceret kandidatfelt som muligt.

  Danske Bank ønsker også at en tilpas bred sammensætning af kvalifikationer og kompetencer blandt medlemmerne af bestyrelsen. Medlemmerne skal tilsammen have den fornødne viden, faglige kompetence og erfaring for at kunne forstå koncernens aktiviteter og de risici, der er forbundet hermed.
 • Sammensætning af nationaliteter
  Sammensætning af nationaliteter
  Danske Bank ønsker at fremme en afbalanceret sammensætning af nationaliteter på alle niveauer i organisationen for at opnå en fleksibel og mobil medarbejderstab. Ledige stillinger besættes gennem en global ansættelsesprocedure, og kandidater fra andre lande sikres de samme ansættelsesmuligheder som danske ansøgere. Dette gælder både intern og ekstern rekruttering. Når en ansøger fra et andet land ansættes, hjælper koncernens Global Mobility-team den nye medarbejder med alle praktiske forhold i forbindelse med ansættelsen, herunder arbejds- og opholdstilladelse, bolig, etablering af medarbejderens familie i landet osv. Global Mobility hjælper desuden medarbejderen med alle juridiske anliggender, herunder kontakten til relevante skattemyndigheder mv. Mange af Danske Banks enheder har allerede en international og multikulturel medarbejderstab.

Inklusion i Sverige

Diversitet og inklusion har i årevis stået højt på den politiske og samfundsmæssige dagsorden i Sverige, og i Danske Banks svenske hovedkvarter er det nu også en ledelsesmæssig prioritet.

I 2015 gennemførte vi en foreløbig undersøgelse med titlen "Danske Inclusion" med henblik på at forstå faktorerne i udviklingen af en inkluderende arbejdskultur. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen ændrede vi vores interne og eksterne kommunikation og udviklede et uddannelsesprogram, som underviser nuværende og potentielle ledere i vigtige aspekter af en inkluderende kultur, såsom kulturel forståelse, ubevidst forskelsbehandling og kønsteorier. Disse tiltag viste et positivt resultat i 2015, så programmet blev rullet ud til alle ledere og medarbejdere i Sverige i 2016.

Læs den svenske version af Danske Banks diversitets- og inklusionspolitik. 
Læs her

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads & kultur

Vi arbejder på at skabe en bæredygtig arbejdsplads ved at fokusere på vores fysiske, strukturelle og kulturelle arbejdsmiljø.
Læs mere

Forebyggelse er nøglen til et sundt arbejdsmiljø

Vi gør vores bedste for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vores initiativer har til formål at forbedre vores medarbejderes balance mellem arbejdsliv og privatliv samt fremme fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen.
Læs mere