Diversitet & inklusion

Vi ønsker at være en bank, hvor alle har de samme muligheder og føler sig frie til at være den, de er. Vi ser diversitet og inklusion som en forudsætning for at kunne realisere vores medarbejderes potentiale og udvide vores tankegang, så vi træffer bedre beslutninger. 

Vi ønsker at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler de samfund, vi er en del af, og som i sidste ende gør os i stand til at levere den bedste kundeoplevelse. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med diversitet og inklusion.

4992a75e-00090258-8025689a

Eksempler på vores arbejde med diversitet og inklusion


Vi har etableret en Diversitets- & inklusionskomité og udpeget medarbejdere i alle dele af banken, som skal sikre fremgang på området.

Erfaring viser, at en mere balanceret kønsfordeling skaber diversitet på andre områder. Vi har et mål om, at andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35% senest i 2023. Det svarer til en stigning på 50 % sammenlignet med niveauet i 2019.

Vi arbejder aktivt med at reducere kønsskævheder i rekrutteringen ved fx at tilbyde uddannelse til ledere, screening af jobannoncer for kønsneutralitet og sikre en kønsneutral brug af rekrutteringskanaler.

Regnbuefamilier i Danske Bank har barselsrettigheder på lige fod med andre familier, hvilket går længere end den eksisterende lovgivning i flere lande.
Læs mere

Mød nogle af vores kvindelige ledere og hør om deres syn på diversitet

6cdddf4d-00090258-e693e4fe

Regnbuenetværk

Medarbejdere i Danske Bank har etableret regnbuenetværk i Danmark, Nordirland og Litauen for LGBT+ personer og allierede. Med 'allierede' menes alle, som ønsker at støtte op omkring LGBT+ agendaen, inklusion og forskellighed i banken.

Sådan markerer vi Pride

I år markerede vi Copenhagen Pride gennem en række aktiviteter, der havde til formål at sætte fokus på vigtigheden af diversitet og inklusion. Vi udsmykkede blandt andet vores hovedbygning på Kongens Nytorv og afholdte Pride-talks, der skulle øge viden om LGBT+ området. Derudover arbejdede vores medarbejdere frivilligt for Pride-organisationen samt fejrede Pride ved at deltage i aktiviteter som fx Drag Bingo, Dance with Pride og Run with Pride i løbet af ugen.
Læs mere

Politik for diversitet og inklusion

Det formelle pejlemærke i vores arbejde med at skabe en inkluderende arbejdsplads og en mangfoldig arbejdsstyrke er vores Diversitets- og inklusionspolitik.
Læs mere

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Karriere

I Danske Bank er ambition noget, vi deler. Med vores kunder. Vores medarbejdere. Og vores omgivelser.
Læs mere

Frivilligt arbejde

Medarbejdere i Danske Bank har mulighed for at bruge én arbejdsdag om året på frivilligt arbejde.
Læs mere