Frivilligt arbejde

I Danske Bank brænder vores mere end 21.000 medarbejdere for at gøre en forskel. Både for vores kunder og for de samfund, vi er en del af. Vi er stolte af den rolle, vi har i rigtig mange lokalsamfund, hvor vi er med til at støtte den økonomiske udvikling for både privatkunder og lokale virksomheder. Men vi ved også, at i alle samfund er der udfordringer, mindre og større – og de udfordringer vil vi gerne forsøge at hjælpe med at løse.

Derfor har vi i starten af 2019 lanceret Time to Give, der giver alle medarbejdere i alle lande én dag om året, hvor de kan arbejde frivilligt og gøre en endnu større forskel for deres lokalmiljø.

Der er utroligt mange medarbejdere i Danske Bank, som brænder for at gøre en forskel i lokalsamfundet. Det vil vi gerne give yderligere mulighed for med Time to Give – og det er derfor også en naturlig del af vores Societal Impact strategi. Vi kommer til at hjælpe med at skabe rammerne for det frivillige arbejde ved bl.a. at indgå nye partnerskaber med NGOer og andre organisationer

Jeanette Fangel Løgstrup

Head of Group Societal Impact & Sustainability, Danske Bank

Sådan arbejder vi frivilligt

Medarbejderne i Danske Bank kan enten selv finde frivilligt arbejde inden for lige præcis det felt eller den Ngo, de brænder for, eller de kan være frivillige hos en af de Ngo’er, vi har et partnerskab med. Partnerskaberne bliver altid indgået med et strategisk sigte, hvor vi hjælper inden for områder, der støtter op om vores strategi for samfundsansvar. Det kan være inden for Klima & Miljø, Innovation & Entreprenørskab eller Finansiel forståelse & Sikkerhed. Vi udvider løbende vores partnerskaber, som lige nu bl.a. omfatter Mind Your Own Business, Talentspejderne og Den sociale retshjælp. Derudover kan vores medarbejdere melde sig som frivillige for Gældsrådgivningen og +Impact.

Mød nogle af vores frivillige

Frivillig for Mind Your Own Business

Hvad?
Mind Your Own Business giver drenge fra udsatte boligområder mulighed for at etablere deres egen mikrovirksomhed, hvilket styrker deres faglige og sociale kompetencer og giver dem en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Hvorfor?
I banken har vi jo det, der hedder Time to Give. Og jeg tænker egentlig, det også er ‘Time to get’, fordi jeg synes, jeg får rigtig meget ud af at tale med drengene. Det er vigtigt at støtte op om de her 13-15 årige drenge, som gerne vil lave noget business. Og på den måde give dem lidt mod på, at der kan være andre veje, end dem de lige ser til hverdag.

Erik Siggaard, Chef for Products & Processes og Frivillig for Mind Your Own Business

Frivillig indsamler

Hvad?
Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn bliver svigtet af deres familie, andre voksne og samfundet. Formålet med indsamlingen er at sikre, at flere børn kan komme igennem og få hjælp, når de kontakter BørneTelefonen.

Hvorfor?
Jeg vil gerne være med til at sikre, at børn kan få den hjælp og støtte, de har brug for. Jeg har selv to børn, og det var en god mulighed for at tale med dem om de udfordringer, rigtig mange børn har - ikke alle er lige så heldige som os.

Thomas Manthorpe, Chief Portfolio Manager i Group Treasury, Indsamling for Børns Vilkår i Danmark

Frivillig rådgiver via +impact

 Hvad?
+impact er en online platform, hvor startups kan dele deres udfordringer med eksperter og få gratis rådgivning til at løse dem. +impact fokuserer på virksomheder, der adresserer et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og som har potentiale til at vokse sig store.

Hvorfor?
Det har været super spændende at være en del af +impact. Det er fedt at kunne bruge sine kompetencer og sit netværk til at hjælpe en startup med at løse de udfordringer, den står over for. Samtidig har det givet mig et godt indblik i startup-miljøet, som jeg kan tage med videre i mit daglige arbejde. 

Bjarne Lunde Sørensen, Head of Daily Banking Services, Frivillig rådgiver via plusimpact.io

'Lydbibliotek' giver svagtseende og blinde flere muligheder

Jeg har valgt at optage lydbøger for blinde og svagtseende. De har langt færre muligheder end almindeligt seende mennesker, så der er et stort behov for, at frivillige bidrager så meget som muligt inden for dette område.

Zivile Braze

Projektleder i Litauen

Frivillig for Ridderrennet i Norge

Hvad?
Verdens største vintersport-event for personer med synsnedsættelse og handicap. I år har jeg faktisk været guide for den samme person, som jeg var for 12 år siden.

Hvorfor?
Min lille indsats betyder utroligt meget for deltagerne - jeg er bare glad for at se den store glæde, som de får ved at være med i aktiviteterne.

Finn Traneid, Private Banker, Skiguide for Ridderrennet i Norge

Frivillig for ActionAid

Hvad?
ActionAid er en global organisation, der arbejder for social retfærdighed, ligestilling mellem mænd og kvinder og at afskaffe fattigdom. Jeg er med til at sætte den strategiske retning for ActionAids arbejde i Uganda - fx for at afsløre og forhindre korruption.

Hvorfor?
Det giver mening for mig at arbejde med ActionAid, da jeg arbejder med AML i banken. Jeg kan bruge min faglighed til at gøre en forskel for andre, der har brug for hjælp.

Ole Anand, AML Advisor, CSD (Erhverv), Frivillig for ActionAid International i Uganda

Har du spørgsmål til vores frivillige arbejde?

Har du spørgsmål til vores frivillige arbejde, er du velkommen til at kontakte os via: Timetogive@danskebank.dk

Finansiel tryghed & sikkerhed

Vi arbejder på at øge den finansielle tryghed og sikkerhed i samfundet og bidrager til FN’s 4. Verdensmål.
Læs mere

Innovation & entreprenørskab

Vi arbejder for at hjælpe nordiske impact startups med at slå igennem og vokse og støtter FN’s 8. Verdensmål.
Læs mere

Klima & miljø

Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi og FN’s 13. Verdensmål.
Læs mere